Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Hukuk Sözlüğü

Daralt

A


ABANDON

TERK ETMEK, BIRAKMAK, VAZGEÇMEK

ABES

YERSİZ, GEREKSİZ, BOŞ ŞEY ANLAMSIZ

ABİDELER VE ASAR-I ATİKA

ANITLAR VE ESKİ ESERLER

ABLUKA

BİR DEVLETİN AÇIK DENİZ İLE OLAN İLİŞİĞİNİ ZOR KULLANARAK KESMEK

ABONE

ABONMAN TARZINDA MEYDANA GETİRİLEN AKDİN KONUSU EDİMİN BELLİ ZAMANLARDA İFASINI VEYA YENİLENMESİNİ TALEP ETME HAKKI BULUNAN KİŞİ

ACELE İŞLER

DİĞER İŞLERE TERCİHAN YÜRÜTÜLMESİ VE ADLİ TATİL İÇİNDE DAHİ BAKILMASI KANUNEN MECBURİ BULUNAN DAVALAR VE İŞLER

ACELE İTİRAZ

HAKİM VEYA MAHKEME KARARINA KARŞI İLGİLİLERİN KARARI ÖĞRENDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇİNDE KARARI VEREN MERCİE VERİLECEK BİR DİLEKÇE VEYA TUTANAĞA GEÇİRİLMEK KOŞULU İLE ZABIT KATİBİNE BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE YAPILIR. KARARINA İTİRAZ EDİLEN HAKİM VEYA MAHKEME, İTİRAZI YERİNDE GÖRÜRSE KARARINI DÜZELTİR, YERİNDE GÖRMEZSE EN ÇOK ÜÇ GÜN İÇİNDE, İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ OLAN MERCİE GÖNDERİR. (CMK. 268)

ACENTE

TİCARİ MÜMESSİL TİCARİ VEKİL, SATIŞ MEMURU VEYA MÜSTAHDEM GİBİ BİR SIFATI OLMAKSIZIN BİR SÖZLEŞMEYE DAYANARAK BELİRLİ BİR BÖLGE İÇİNDE DAİMİ BİR SURETLE TİCARİ BİR İŞLETMEYİ İLGİLENDİREN AKİDLERDE ARACILIK ETMEYİ VEYA BUNLARI O İŞLETME ADINA YAPMAYI MESLEK EDİNEN KİŞİ VEYA MÜESSESE (TTK 116 VD.)

ACİR

BİR ŞEYİ KİRAYA VEREN KİMSE

ACİYO

KIYMET FAZLASI VEYA KIYMET ARTIŞ FARKI

ACİZ

BİR KİMSENİN BORÇLARINI ÖDEYEMEYECEK DURUMDA BULUNMASI

ACİZ BEYANI

BORÇLUNUN KONKORDATO VEYA İFLASINI İSTEMEK ÜZERE BORÇLARINI ÖDEYEMİYECEK DURUMDA OLDUĞUNU HAKİME BEYAN ETMESİ

ACİZ HALİ

BORÇLUNUN MUACCEL BORÇLARINI SÜRESİNDE ÖDEME İMKANSIZLIĞI İÇERİSİNDE BULUNMASI

ACİZ VESİKASI

TAKİPTE ALACAKLI ALACAĞININ TAMAMINI ALAMAMIŞSA KALAN MİKTAR İÇİN KENDİSİNE VERİLEN VESİKA (İİK. 143)

AÇIĞA ÇIKARMA

GEÇİCİ OLARAK HİZMETTEN GERİ ÇEKİLME, HİZMETE SON VERME

AÇIK ARTIRMA

BİR MALIN, TEKLİF VEREN KİŞİLER ARASINDA EN YÜKSEK BEDELİ TEKLİF EDEN KİMSEYE SATILMASINI SAĞLAYAN SATIŞ USULÜ

AÇIK KREDİ

BANKALARCA BORÇLUNUN İMZASINDAN BAŞKA HİÇBİR MADDİ VEYA ŞAHSİ KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AÇILAN KREDİ

AÇIK POLİÇE

NAKLİYAT SİGORTALARINDA SİGORTALININ KENDİSİ İLE İLGİLİ SEVKİYATLARI BİR TEK POLİÇE İLE TEMİN ETMESİ

AÇIK YARGILAMA

GİZLİ OLMAYAN HERKES TARAFINDAN DİNLENEBİLECEK ŞEKİLDE YAPILAN YARGILAMA

ADA

ÇEVRESİ YOLLARLA SINIRLANDIRILMIŞ BULUNAN, ÇEŞİTLİ PARSELLERİ KAPSAYAN ARSA PARÇASI

ADABA MUGAYERET

TERBİYE VE TOPLUMSAL AHLAKA UYMAYAN DAVRANIŞLAR

ADAD

ADETLER, SAYILAR

ADALET

HAK VE HUKUKUN GERÇEKLEŞMESİ

ADALETTEN KAÇINMA

ADALETİN GERÇEKLEŞMESİNE ENGEL OLMA

ADAT

FAİZ HESABINDA SERMAYENİN GÜN İLE ÇARPILMASINDAN ÇIKAN SONUÇ

ADÂT

ÖRF VE ADET

ADEM

YOKLUK

ADEM-İ İFA

YAPMAMAK, YERİNE GETİRMEMEK, BORCU ÖDEMEMEK

ADEM-İ İLME YEMİN

BİLMEDİĞİNE YEMİN ETMEK VE ETTİRİLMEK

ADEM-İ İŞTİRAK

KATILMAMAK

ADEM-İ KABUL

KABULDEN İMTİNA ETMEK

ADEM-İ SELAHİYET

YETKİSİZLİK

ADEM-İ TAKİP

TAKİP ETMEMEK, PEŞİNİ BIRAKMAK

ADEM-İ TEDİYE

ÖDEMEDEN İMTİNA ETMEK, ÖDEMEDEN KAÇINMAK

ADEM-İ VÜSUK

GERÇEK OLMAMAK

ADİ İFLAS

KİŞİNİN KÖTÜNİYETİ VE KUSURU OLMAKSIZIN BORCUNU ÖDEYEMEZ HALE GELMİŞ OLMASI

ADİ KEFALET

BİRİNE AİT OLAN ŞEYİN İFASINI TAAHHÜT ETMEK, MÜTESELSİL KEFALET

ADİ KİRA

KİRAYA VERENİN, BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA BİR ŞEYİN KULLANILMASINI KİRACIYA BIRAKTIĞI SÖZLEŞME

ADİ MÜRUR-U ZAMAN

ADET OLAN ZAMANAŞIMI

ADİ SENET

RESMİ OLMAYAN BELGE

ADİ ŞİRKET

İKİ VEYA DAHA ÇOK KİMSENİN, ORTAK BİR AMACA ULAŞMAK İÇİN EMEKLERİNİ VE MALLARINI BİRLEŞTİRMEYİ KABUL ETTİKLERİ SÖZLEŞME İLE KURULANTÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN ORTAKLIK

ADİYEN DARP

DÖVMENİN HAFİF ŞEKLİ, ALELADE DÖVME

ADLİ KAZA

CEZAİ, HUKUKİ, TİCARİ, NİZALI, NİZASIZ YARGI

ADLİ MÜZAHARET

MAHKEME MASRAFLARINI YAPAMAYACAK OLANLARA DEVLET TARAFINDAN YAPILAN MADDİ YARDIM

ADLİ PSİKOTEKNİK

İNSANIN RUH VE AKIL HALİNİN TEKNİK METODLARLA TESBİT EDİLEREK ADALETE TATBİKİ

ADLİ TEVBİH

HAKİM TARAFINDAN MAHKEME HUZURUNDA TEKDİR, AZARLAMA, PAYLAMA

ADLİYE ENCÜMENİ

ADALET KOMİSYONU

AĞLEP

KUVVETLİ, BÜYÜK

AHAR

BAŞKASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ,  YABANCI

AHD

SÖZ VERMEK, BİR İŞİN YAPILMASI İÇİN VERİLEN SÖZ

AHDE VEFA

SÖZE BAĞLILIK, SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK

AHFAD

TORUN

AHİDNAME

YAZILI OLARAK VERİLMİŞ SÖZ

AHİR

SON, SONDAKİ, EN SON, EN SONDAKİ

AHİT

SÖZ VERME

AHKAM

HÜKÜMLER

AHKAM DEFTERİ

ADLİ SİCİL

AHKAM-I ADLİYE

MAHKEMELERİN TATBİK EDECEKLERİ HÜKÜMLER

AHKAM-I AMİRE

EMREDİCİ HÜKÜMLER

AHKAM-I HUZURİYYE

HAKİM ÖNÜNDE YARGILANMAYLA İLGİLİ YÖNTEM HÜKÜMLERİ

AHKAM-I MAHSUSA

ÖZEL HÜKÜMLER

AHKAM-I MER'İYE

YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLER

AHKAM-I MÜFESSİRE

TEFSİR EDEN HÜKÜMLER

AHKAM-I MÜTEFERİA

AYRINTILI HÜKÜMLER

AHKAM-I MÜTEHALİFE

AYKIRI DEĞİŞİK HÜKÜMLER

AHKAM-I NAHİYE

MEN EDİCİ, YASAKLAYICI HÜKÜMLER

AHKAM-I ŞAHSİYE

ŞAHSİ HUKUKA AİT HÜKÜMLER, ŞAHSİ STATÜ

AHKAM-I ŞERİYE

ŞERİAT HÜKÜMLERİ

AHKAM-I UMUMİYE

GENEL HÜKÜMLER

AHRETLİK

MANEVİ EVLAT, BESLEME

AHVAL

DURUMLAR, HALLER, VAZİYETLER

AHVALİ ŞAHSİYE

BİR KİMSENİN AİLE VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİNİ HUKUKİ DURUMUNU TAYİNE HİZMET EDEN HAL VE VASIFLARIN TÜMÜ

AHVALİ ŞAHSİYE BELGESİ

HÜFUS HÜVİYET CÜZDANI

AHZ

ALMAK

AHZ-Ü GASP

YAĞMA CÜRÜMLERİ

AHZ-Ü GİRİFT MÜZEKKERESİ

YAKALAMA EMRİ

AHZ-Ü KABZ

ALMAK, HUKUKİ BİR AKİD VE MUAMELE İLE GEREKEN TESLİM VE TESELLÜM

AİDAT

KATILIM PAYI, İŞTİRAK HİSSESİ

AİLE

BİR KİŞİNİN BESLEMEYE MECBUR OLDUĞU KİMSELER, KAN RABITASIYLA VEYA EVLENME İLE YANİ HUKUKİ İŞLEMLERLE BİR ARAYA GELEN FERTLER

AİLE HUKUKU

AİLE İLİŞKİLERİNİ DÜZENELEYEN HUKUK KURALLARIDIR

AİLE ŞİRKETİ

BİR AİLENİN BİREYLERİNDEN OLUŞAN ORTAKLIK

AİLE YURDU

BİR KİMSENİN, AİLENİN GEREKSİNİMİNDEN BÜYÜK OLMAMAK VE BİZZAT KENDİSİNİN VEYA AİLESİNİN İŞLETMESİ YA DA OTURMASI KOŞULUYLA, AİLE BİREYLERİNİN GEÇİMİ VE OTURMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA AYIRDIĞI TAŞINMAZ VE EKLERİ.

AJAN

ŞAHSIN ŞİRKETİN VEYA DEVLETİN İŞLERİNİ YAPAN, MEMUR, MÜMESSİL, İŞ TAKİPÇİSİ

AKAAİD

YÜREKTEN BAĞLANILAN VARILAN BÜTÜN SONUÇLARA İLKE VE DESTEK EDİLEN ŞEYLER

AKAR

TAŞINMAZ MAL, KİRAYA VERİLEN VE GELİR SAĞLAYAN BİNA ARAZİ BAĞ BAHÇE GİBİ TAŞINMAZLAR

AKARATI MEVKUFE

VAKFEDİLMİŞ GELİR GETİREN MALLAR

AKDETMEK

SÖZLEŞMEK, KARARLAŞTIRMAK, DÜZENLEMEK, BAĞLAMAK

AKD-İ GAYRİ LAZIM

YERİNE GETİRİLMEKTEN DÖNÜLEBİLEN BAĞIT

AKD-İ LAZIM

YERİNE GETİRİLMEKTEN DÖNÜLEMEYECEK BAĞIT

AKD-İ MEBHUSÜNANH

SÖZÜ GEÇEN AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME

AKD-İ MEZBUR

SÖZÜ GEÇEN AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME

AKD-İ MUVAZAA

KARŞILIKLI ÖDÜN VERİLEREK YAPILAN AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME

AKD-İ SAHİH

GEÇERLİ, DOĞRU, KUSURSUZ AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME

AKDİN BUTLANI

HUKUKİ KURALLARA UYGUN BULUNMAYAN HİÇ BİR HÜKÜM DOĞURMAYAN SONRADAN VERİMLİ BİR HALE DE GETİRİLEMEYEN İŞLEMLER

AKDİN FESHİ

İKİ VEYA DAHA FAZLA KİŞİLERİN İRADE BEYANLARININ BELİRLİ BİR İŞLEM ÜZERİNDE BİRLEŞTİĞİ HALDE SONRADAN BOZULMASI

AKDİN İN'İKADI

AKDİN OLUŞTURULMASI GELİŞTİRİLMESİ MEYDANA GELMESİ TAMAMLANMASI

AKDİN TEFSİRİ

BİR SÖZ VEYA YAZININ TAŞIDIĞI GERÇEK ANLAMI SAHİBİNİN MAKSADINA GÖRE BELİRTMEK

AKDİN VUKU BULDUĞU MAHAL

TARAFLARINI BAĞLAYACAK ŞEKİLDE TAMAMLANDIĞI YER

AKIR

KISIRLIK, KARI KOCADAN BİRİNİN VEYA HER İKİSİNİN ÇOCUK YAPMA GÜCÜNÜ HAİZ OLMAMALARI

AKİD

BAĞIT, SÖZLEŞME, ANLAŞMA, KARŞILIKLI KARARLAŞMA, DÜĞÜMLEME

AKİD EHLİYETİ

AKİD YAPABİLME YETKİSİ

AKİD YAPMA VAADİ

İLERİDE BİR AKİD YAPMA BORCUNU DOĞURAN ANLAŞMALAR

AKİDEYN

HER AKİTTE AKDİ YAPAN İKİ TARAF

AKİDİN

SÖZLEŞENLER, SÖZLEŞME YAPANLAR

AKİT

BİR İŞİ KARŞILIKLI OLARAK KARARLAŞTIRIP ÜSTLERİNE ALAN TARAFLARDAN HER BİRİ, SÖZLEŞME VEYA MUKAVELE YAPAN

AKİTE ETMEK

ALACAKLI VEYA VEKİLİNİN BELLİ BİR PARAYI TAHSİL ETTİĞİNİ BELİRTMEK İÇİN MAKBUZ ALTINA TARİH VE İMZA KOYMASI

AKL

AKIL

AKLİ HÂLET

AKIL HASTALIĞI, AKIL ZAYIFLIĞI

AKORD ÜCRET

PARÇA BAŞINA ÜCRET

AKRABA

ARALARINDA SOYDAN GELME YAKINLIK OLANLAR

AKREB

VAKIFTA NESEP YÖNÜNDEN VÂKIFA EN YAKIN OLAN

AKSAYI UMRAN

BAYINDIR YERLERİN ÖTESİ

AKSAL-EB

EN UZAK BABA

ALACAĞIN DEVRİ

BORÇ MÜNASEBETLERİNDEN DOĞAN HAKLARIN HUKUKİ BİR SEBEPLE ALACAKLIDAN 3. BİR KİŞİYE NAKLİ

ALACAĞIN HACZİ

CEBRİ İCRA YOLUYLA TAKİP EDİLEN BİR BORÇLUNUN 3. KİŞİLERDEKİ ALACAKLARININ TAKİP ALACAKLISI LEHİNE HACZİ

ALACAĞIN TEMLİKİ

BİR KİMSENİN BORÇLUSUNDA OLAN ALACAĞINI YABANCI KİŞİYE DEVRETMESİ

ALACAK

BİR KİŞİNİN DİĞER BİR KİŞİDEN HALEN YAHUT İLERİDE KENDİSİNE BİR ŞEY VERMEYE VEYA BİR ŞEY YAPMAYA VEYA YAPMAMAYA ZORLAMA YETKİSİ VEREN HAK

ALACAK ÜZERİNDE REHİN HAKKI

BİR ALACAK ÜZERİNDE TESİS EDİLEN REHNİN REHİN ALANA VERDİĞİ HAK

ALACAKLI

KANUN VEYA BAĞITA DAYANARAK BİR KİMSEDEN BİR ŞEYİN VERİLMESİNİ VEYA YAPILMASINI VEYAHUT YAPILMAKTAN KAÇINILMASINI İSTEMEK HAKKINA SAHİP KİŞİ

ALAHİLAF'ÜL-KANUN

KANUN HİLAFINA, YASAYA AYKIRI OLARAK

ALAKADAR

İLGİLİ, İLİŞKİLİ

ALÂMET

NİŞAN, İŞARET, İSİM

ALÂMET-İ FARİKA

BİR ŞEYİ EMSALİNDEN AYIRIP YALNIZ KENDİ HÜVİYET VE ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN NİŞAN VE EMARELER

ALÂT

ALETLER, ARAÇLAR

ALÂTI CÜRMİYE

SUÇTA KULLANILAN ALET ARAÇ

ALEDDERECAT

SIRASIYLA, DERECESİNE GÖRE

ALELHESAP

HESAPLAŞMAK ÜZERE, HESABA SAYARAK, SAYIŞILMAK ÜZERE, DOĞAN KARDAN BİR BÖLÜMÜNÜN İLERİDE TAMAMI ÜZERİNDE HESAPLATILMAK ÜZERE ÖNCEDEN ÖDENMESİ

ALELITLAK

GENEL OLARAK, RASGELE, BİR SINIR İLE BAĞLI OLMAYARAK

ALELUMUM

GENEL OLARAK, UMUMİ BİR BİÇİMDE, BÜTÜN

ALELUSUL

USULÜNE UYGUN

ALENEN HAKARET

AÇIKTA YAPILAN HAKARET

ALENEN HAYASIZCA VAZ'U HAREKET

AÇIKTA YAPILAN UTANILACAK VE AYIPLANACAK HER TÜRLÜ HAREKET

ALENEN MÜSTEHCEN ŞARKI SÖYLEMEK

GENEL ADABA VE AHLAKA AYKIRI HAYASIZCA ŞARKILARI HERKESİN DUYUP İŞİTEBİLECEĞİ YERLERDE SÖYLEMEK

ALENİ CELSE

AÇIK OTURUM

ALENİ MUHAKEME

AÇIK YARGILAMA

ALENİ MÜZAYEDE

AÇIK ARTIRMA

ALENİLEŞME

HERKESCE BİLİNİR HALE GELME, KAMUNUN BİLGİSİNE ARZEDİLME

ALENİYET

AÇIKLIK

ALET-İ CARİHA

YARALAYICI ALET

ALETTAKRİB

TAKRİBEN, YAKLAŞIK OLARAK

ALIKOYMA

BİR KİMSENİN HUKUKİ HAKİMİYETİ ALTINA GİREN ŞAHSI İSTEMEMESİ VE RIZASI OLMADAN HAKİMİYET SAHASINDA TUTMASI

ALİVRE MUAMELE/SATIŞ

İTİMADA DAYALI MUAMELE/SATIŞ

ALKOL İPTİDALIĞI

ALKOLE ALIŞKANLIK, ALKOL TİRYAKİLİĞİ, RUH VE BEDENDE BOZUKLUKLA BELİREN HASTALIK

ALKOLÜN SİNİR SİSTEMİNE ETKİSİ

NARKOTİK "UYUŞTURUCU VE HİS GİDERİCİ, YÜKSEK DOZUN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ NARKOZE EDECEĞİ

ALONJ

TİCARİ SENETLERİN ARKA YÜZÜNDE CİRO VB. MUAMELELERE YER KALMADIĞINDA ARKA YÜZE EKLENEN KAĞIT

AMÂ

ANADAN DOĞMA VEYA SONRADAN HERHANGİ BİR SEBEPLE İKİ GÖZÜDE GÖRMEYEN İNSAN

AMADE

BİR İŞİ YAPMAYA HAZIR, HAZIRLANMIŞ

AMBARGO

TEVKİF ETMEK, DURDURMAK, BİR DEVLETİN LİMANLARINDA VEYA KARASULARINDABULUNAN GEMİLERİN ÇIKMASINI VEYA BELİRLİ MALLARIN İHRACINI YASAK ETMEK

AMD

KAST, TAAMMÜD

AMEL

İŞ, EDİM, FİİL

AMELE

İŞÇİ, EMEKÇİ, IRGAT

AMELİ

İŞE DAYANAN, İŞ ÜSTÜNDE, TATBİKİ, PRATİK, UYGULAMALI

AMENAJMAN

DOĞAL KAYNAKLARIN İŞLETİLMESİ

AMİL

YAPAN, ETKEN, ETMEN, SEBEP, FAKTÖR

AMİR

EMREDEN, BUYURAN, BİR MEMURUN VAZİFE BAKIMINDAN BÜYÜĞÜ, BİR FİİLİ YAPMAYA VEYA YAPMAMAYA ZORLAYAN, BUNA GÜCÜ YETEN

AMİR HÜKÜMLER

EMREDİCİ HÜKÜMLER

AMM

GENEL, UMUMİ, HERKESE AİT

AMME

KAMU

AMME DAVASI

KAMU DAVASI

AMME HÜKMİ ŞAHSİYETİ

KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ

AMME İNTİZAMI

KAMU DÜZENİ

AMORTİ

BİR ALACAK VE BORCUN PARÇA PARÇA ÖDENEREK ORTADAN KALDIRILMASI

AMORTİSMAN

AŞINMA PAYI, İTFA, İMHA

AMPİRİK PRENSİP

DENEYE DAYANAN İLKELER

ANAGAYRİMENKUL

KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN TAŞINMAZIN BÜTÜNÜ

ANALIK

ÖZ ANNE YERİNE GEÇEN KADIN

ANALOJİ

KIYAS, MÜNASEBET, BENZERLİK, ANDIRMA

ANANE

ADET, GELENEK

ANARŞİ

DÜZENLEYİCİ BİR OTORİTENİN YOKULUĞU VEYA YIKILMASINDAN DOĞAN KARGAŞALIK

ANARŞİST

ANARŞİ HALİ İÇİN FİKREN VEYA FİİLEN PROPAGANDA YOLUYLA MÜCADELEDE BULUNAN

ANASIR-I CÜRMİYYE

SUÇ UNSURLARI

ANAYAPI

KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN TAŞINMAZIN ESAS YAPI KISMI

ANBAR

SATILMAK NAKLEDİLMEK VB.AMAÇLARLA BEKLETİLEN EMTİA MADDE VEYA MALZEMENİN MUHAFAZA YAHUT DEPO EDİLDİĞİ YER

ANDİÇME

YEMİN

ANGAJE

SÖZLE VEYA YAZILI OLARAK BAĞLANAN, BAĞIMLI

ANGARYA

ÜCRETLİ DE OLSA GÖREVLİ OLMAYAN BİR KİŞİYİ İSTEMEDİĞİ HALDE VE ANAYASA'NIN KABUL ETTİĞİ PRENSİPLER DIŞINDA HERHANGİ BİR İŞTE ZORLA ÇALIŞTIRMAK

ANİ EDİM

BİR ANDA YAPILAN BELLİ DAVRANIŞ YA DA DAVRANIŞLARLA YERİNE GETİRİLEN EDİM

ANİF'ÜL-BEYAN

AZ ÖNCE BEYAN OLUNAN, BİLDİRİLEN

ANKONSİNYASYON SATIŞ

BİR MALIN SATILMAK ÜZERE TİCARİ MEMUR VEYA KOMİSYONCU ELİNE VERİLMESİ VEYA EMANET BIRAKILMASI

ANMUHAKEMETİN

MUHAKEME YAPARAK, YARGILAMA YOLUYLA

ANTHROPHAJİ

YAMYAMLIK, KANİBALİZM

ANTREPO

GÜMRÜKLERE GELEN TİCARİ EŞYANIN KONULDUĞU KORUNDUĞU YER, ARDİYE, AMBAR

ANTROPOLOJİ

İNSANI FİZİK PSİKOLOJİK MORAL ETNOLOJİK VE EVOLUSYONU İLE KRİMİNAL BAKIMDAN İNCELEYEN İLİM DALI

ARA

REYLER, OYLAR

ARACILIK

İŞVERENLE İŞÇİ ARASINDA ARACI OLAN KİŞİ

ARASTA

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ VE SAÇAKLI DÜKKANLARDAN KURULMUŞ ÇARŞI

ARAZİ

YER YÜZÜNÜN GEOMETRİK SINIRLAR İLE AYRILMIŞ BELİRLİ BİR PARÇASI

ARAZİ-İ EMİRİYYE

BEYTÜLMALE AİT OLARAK DEVLET TARAFINDAN KİŞİLERE DAĞITILAN YERLER, TOPRAKLAR, BEYLİK ARAZİ

ARAZİ-İ GAMİRE

HARAP VE BATAKLIK YERLER GİBİ İÇİNE ÇİFT GİRMEYEN ARAZİ

ARAZİ-İ HALİYE

BOŞ TOPRAKLAR

ARAZİ-İ HARACİYE

HARACA BAĞLI ARAZİ

ARAZİ-İ MAHLULE

TASARRUF EDENİN MİRASÇI BIRAKMADAN ÖLÜMÜ İLE BEYTÜLMALE RÜCU EDEN DEVLET ARAZİSİ

ARAZİ-İ MEFTUHA

HARBEN FETİH OLAN YERLEDEKİ ARAZİLER

ARAZİ-İ MEKTUME

DEVLETE AİT OLUP HAZİNEYE HABER VERMEDEN KİŞİLER TARAFINDAN TASARRUF OLAN ARAZİ

ARAZİ-İ MEMLUKE

MÜLK, TİMAR TOPRAĞI, MÜLKİYET YOLU İLE TASARRUF OLUNAN YERLER

ARAZİ-İ METRUKE

HALKIN GEREKSİNİMİ VE KULLANIMI İÇİN TERK EDİLEN ARAZİ

ARAZİ-İ MEVAT

HİÇ KİMSENİN TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN VE HALKA TERK VE TAHSİS EDİLMEMİŞ BULUNAN,YÜKSEK SESLİ BİR KİMSENİN SESİ İŞİTİLMEYECEK DERECEDE KÖY VE KASABALAR GİBİ YERLERDEN UZAK BULUNAN KIRAÇ, TAŞLIK, PIRNALLIK GİBİ YERLER

ARAZİ-İ MEVKUFE

GELİRİ BELİRLİ BİR KONUYA TAHSİS OLUNAN YER, VAKIF OLUNMUŞ ARAZİ

ARAZİ-İ MEZRUA

EKİLEN ARAZİ

ARAZİ-İ MİRİYE

DEVLETE AİT ARAZİ

ARAZİ-İ MUĞTENEME

FETİH SONUCU ELE GEÇİRİLEN ZİRAAT ARAZİSİ

ARAZİ-İ MUHTEKERE

GERÇEK YADA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN BİNA YAPMAK VEYA AĞAÇ DİKMEK İÇİN ZEMİM SAHİBİNE HER SENE ÜCRET ÖDENMESİ KARŞILIĞI KULLANILAN ARAZİ

ARAZİ-İ MUKATAA

MAKTU BİR VERGİYE BAĞLANMIŞ ARAZİ

ARAZİ-İ ÖŞRİYE

ÜRÜNÜNDEN ONDA BİR DEVLET PAYI ALINAN VE ÜZERİNDE HER TÜRLÜ MÜLKİYET TASARRUFLARI BULUNAN ARAZİ

ARAZİ-İ SENİYYE

PADİŞAHLARIN ZATINA YADA MAKAM-I SALTANATA AİT OLAN ARAZİ

ARBİTRAJ

TAHKİM

ARDİYE

GÜMRÜKLERE LİMANLARA VB. GELEN TİCARİ EŞYA VE EMTİANIN HUKUKİ SORUMLULUK ALTINDA MUHAFA EDİDİĞİ ÜSTÜ AÇIK VEYA KAPALI YER

ARİ

BOŞ, ÇIPLAK, SOYUT, ARINMIŞ, YÜKSÜZ

ARİYET

BEDELSİZ, ÖDÜNÇ, EĞRETİ, ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ

ARİZ VE AMİK

GENİŞLİK VE DERİNLİĞİNE, ENİNE BOYUNA

ARSA

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE, BELEDİYE TARAFINDAN PARSELLENEREK ÜZERİNE İNŞAAT YAPMAK İÇİN AYRILAN ARAZİ PARÇASI

ARSA PAYI

KAT MÜLKİYETİNDE ARSANIN, KANUNDA BELİRTİLEN ESASA GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AYRILAN ORTAK MÜLKİYET PAYI

ARZ

SUNMA, GÖSTERME, BİLDİRME, ÖNÜNE KOYMA, ANLATMA (BİR BÜYÜĞE)

ARZ

ARAZİ

ARZUHAL

DİLEKÇE

ARZUHAL HAKKI

DİLEKÇE HAKKI

ARZUHALCİ

DİLEKÇE YAZAN VE BU İŞİ MESLEK HALİNE GETİREN

ASABE

BİR KİŞİNİN ERKEK TARAFINDAN AKRABASI

ASAYİŞ

GÜVENLİK, RAHAT, HUZUR, SUKUNET İSTİRAHAT

ASGARİ

EN AZ, EN AŞAĞI, EN AZINDAN, EN DÜŞÜK, EN KÜÇÜK

ASGARİ ÜCRET

AYNI NİTELİKTEKİ İŞLERDE NORMAL BİR İŞ GÜNÜ KARŞILIĞI OLARAK ÖDENEN VE İŞÇİNİN NORMAL GEÇİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK OLAN ÜCRET

ASHAB-I İNTİKAL

VERASETİN GEÇİŞİNDE HAK SAHİPLERİ

ASKERİ ŞAHISLAR

ASKERLİĞİN İDARİ MEVZUATINA VE ASKERİ KAZAYA TABİ KİŞİLER

ASKI

DUVARA VEYA BİR LEVHAYA ASILAN İLAN KAĞIDI

ASLİ AYNİ HAKLAR

EŞYA ÜZERİNDE DOĞRUDAN DOĞRUYA KESİN HAKİMİYET YETKİSİ VEREN VE HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLEN HAKLAR

ASLİ FAİL

HUKUKİ NETİCEYİ DOĞURAN FİİLİ YAPAN KİŞİ

ASLİ İŞTİRAK

SUÇ VEYA KABAHATI BİRLİKTE YAPMAK, BAŞKASINI SUÇ İŞLEMEYE AZMETTİRMEK

ASLİ ZİLYETLİK

BİR ŞEYİ SAHİP SIFATIYLA KULLANMAK

ASRİ

ZAMANA UYGUN, ÇAĞDAŞ, MODERN

AŞAR

TARLA ÜRÜNLERİNİN ONDA BİRİ, OSMANLIDA VERGİ SİSTEMİNİN ESASIDIR

AŞİRET

BİR SOYDAN GELEN MEDENİ VE MESKUN HALE GEÇMEYİP TOPLU VE KONAR GÖÇER YAŞAYAN ÇADIRLI BEDEVİ VE GÖÇEBE HALK TOPLULUĞU

AŞKIN SİGORTA

RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANDA SİGORTA BEDELİNİN SİGORTA DEĞERİNDEN ÜSTÜN OLMASI

ATÂ

BAHŞİŞ, İHSAN

ATİYYE

BAHŞİŞ OLARAK VERİLEN ŞEY

ATEH

BUNAMA, BUNAKLIK

ATEŞE MİLİTER

ASKERİ ATEŞE

ATIF

YOLLAMA, YÖNELTME, YÜKLEME, BAĞLAMA, EĞME, MEYLETTİRME, İLİŞKİLİ BULMA, GERİ GÖDERMEK, İADE ETMEK

ATİ

GELECEK, GELEN (KİŞİ VEYA ŞEY), GELECEK ZAMAN, İSTİKBAL

AVAİD-İ VAKIF

VAKFIN GELİRLERİ

AVAL

BİR POLİÇE BORCUNA TİCARİ SENETLER HUKUKUNA GÖRE KEFİL OLUNMASI

AVANS

ALACAĞA SAYILMAK ÜZERE ÖNCEDEN YAPILAN ÖDEME, PEŞİN VERİLEN PARA, ÖNDELİK

AVARIZ

KAZALAR, BELALAR, BORÇLANMA VE HAK KAZANMA YETERLİLİĞİNİ KISAN VEYA YOK EDEN HALLER, SONRADAN ORTAYA ÇIKMA

AVARYA

DENİZDE GEMİYİ VE YÜKÜ TEHDİT EDEN BİR TEHLİKEDEN KORUMAK İÇİN YAPILAN FEDAKARLIKTAN DOĞAN ZARAR VE MASRAFLAR

AVDET

DÖNÜŞ, GERİ GELME, DÖNME

AYAK BASTI PARASI

BİR YERE GİRMENİN ÜCRETİ, GİRİŞ RESMİ

AYAKLANMA

HALKIN DEVLET İÇİNDEKİ MEVCUT HUKUK DÜZENİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ ORGANLARA ŞİDDET YOLUYLA KARŞI KOYMASI

AYAR

ALTIN VE GÜMÜŞ GİBİ ŞEYLERİN SAFLIK VE HALİSLİK DERECESİ

AYB

BİR ŞEYİN KIYMETİNE NOKSAN VEREN KUSUR, EKSİKLİK

AYB-I HADİS

SONRADAN MEYDANA GELEN KUSUR

AYB-I KADİM

ESKİ KUSUR

AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

SATILAN ŞEYDE BİR ÖZELLİĞİN BULUNMAMASI VEYA SÖZLEŞME GEREĞİNCE ONDAN BEKLENEN FAYDALARI AZALTAN VEYA KALDIRAN NOKSANLIKLAR BULUNMASINDAN SATICININ SORUMLU TUTULMASI

AYN

PARA DIŞINDA, KAZANILABİLEN BÜTÜN SERVET ÖĞELERİ

AYNİ

MALA İLİŞKİN, EŞYAYA BAĞLI, MALIN MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ, HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLEN

AYNİ HAKLAR

EŞYA ÜZERİNDE DOĞRUDAN DOĞRUYA MUTLAK EGEMENLİK YETKİSİ VEREN VE HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLEN HAKLAR.

AZA

UZUVLAR, ÜYELER, ORGANLAR

AZADE

SERBEST, HÜR, ÖZGÜR

AZAMİ

EN ÇOK, EN BÜYÜK, EN YÜKSEK

AZİMET

GİDİŞ, YOLA ÇIKMA

AZİL

VERİLEN TEMSİL YETKİSİNİN ORTADAN KALDIRILMASI

B


BA TAPU

TAPULU, TAPU İLE TASARRUF OLUNAN

BA'DE'L-İSTİCAR

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN SONRA

BA'DE'L-İSTİRDAD

GERİ ALDIKTAN SONRA

BA'DEHU

DAHA SONRA

BAB

KAPI

BADİ OLMAK

SEBEP OLMAK

BAĞIT

AKİT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NA GÖRE, ANA GAYRİMENKULUN AYRI AYRI VE BAŞLI BAŞINA KULLANILMAYA MÜSAİT BAĞIMSIZ MÜLKİYETE KONU OLABİLEN BÖLÜMLERİ.

BAHİR

BELLİ, BESBELLİ, AÇIK, APAÇIK

BAHRİ

DENİZE AİT

BA-HUSUS

HELE, ÖZELLİKLE, ÜSTELİK

BAİD

UZAK, IRAK

BAİS OLMAK

SEBEP OLMAK, GÖNDERMEK, GEREKTİRMEK

BAKİ

SÜREKLİ, DAİMİ, ARTAN, KALAN, KALIMLI, KALICI, ÖLÜMSÜZ, SAKLI DURAN

BAKİYE

ARTAN

BALA

YUKARI, YÜKSEK, ÜST, YÜCE

BALİGAN-MABELAĞ

ZİYADESİYLE, BOL BOL

BALİĞ

EREN, VARAN, BULAN, YETİŞEN, TOPLAM, BÜLUĞA, ERGİN,

BARİZ

AÇIK, GÖZE ÇARPAN, BELİRGİN

BASİRET

DOĞRU GÖRÜŞ, UZAĞI GÖRÜŞ, ÖNCEDEN GÖRÜŞ, SEZİŞ, UYANIKLIK, ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, DİKKAT, SAĞGÖRÜ

BATIL

DOĞRU VE HAKLI OLMAYAN, ÇÜRÜK, BOZUK, SAKAT, BOŞ, HUKUKEN GEÇERSİZ, DAYANAKSIZ, TEMELSİZ, BEYHUDE, HÜKÜM İFADE ETMEYEN

BAYİ

BAZI MADDELERİ SATMA İZNİ OLAN KİMSE, SATICI, SATIŞ YERİ

BECA

YERİNE, UYGUN, BEDAVA, KARŞILIKSIZ, PARASIZ, EMEKSİZ

BEDAYİ

SERMAYELER, ANAMALLAR,

BEDİALAR

GÖZE GÜZEL GÖRÜNEN ŞEYLER, ESTETİK

BEDEL-İ MİSİL

EMSALİNE UYGUN PEŞİN PARA

BEDİHİ

AÇIK OLAN, BESBELLİ, APAÇIK, AKLA, KENDİLİĞİNDEN GELEN

BEDİİ

GÜZELLİK ÖLÇÜLERİNE UYAN, GÜZEL, GÜZELLİK

BEHER

HER BİRİ

BELAGAT

İYİ KONUŞMA, SÖZLE İNANDIRMA YETENEĞİ, SÖZ SANATLARINI İNCELEYEN BİLGİ DALI

BERAT

RÜTBE, NİŞAN VE İMTİYAZ VERİLDİĞİNİ BİLDİREN FERMAN

BERAAT

AKLANMA

BERAYI TETKİK

İNCELİYEREK

BERHAVA

HAVAYA GİTMİŞ, KAYBOLMUŞ, UÇURULMUŞ, YARARSIZ, BOŞ

BERİ-ÜZ-ZİMME

ZİMMETTEN KURTULMUŞ, AKLANMIŞ

BER-MUCİB-İ TALEP

TALEP MUCİBİNCE, İSTEM GİBİ

BER-VECH

OLDUĞU GİBİ, OLARAK

BER-VECHİ PEŞİN

PEŞİN OLARAK

BER-VECH-İ BALA

YUKARIDA OLDUĞU GİBİ

BEŞERİ

İNSANOĞLU İLE İLGİLİ, İNSANİ, İNSANA MENSUP

BETEKRAR

TEKRAREN, TEKRARLA

BEY Ü ŞİRA

ALMAK VE SATMAK

BEY'İ BAT

KESİN SATIŞ

BEY'İ Bİ-L VEFA

KARARLAŞTIRILAN SÜRE İÇİNDE SATILANI GERİ ALMAK KOŞULU İLE YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

BEY'İ MUKAYAZA

MALI MAL İLE DEĞİŞTİRMEK, TRAMPA

BEY'İ

SATIM, SATMA, SATIŞ, SATILMA,

BEY-İ SARF

PARAYI PARAYA SATMAK, PARA BOZMAK

BEYN

ARA

BEYN'EN-NAS

HALK ARASINDA

BEYTÜLMAL

MALİYE HAZİNESİ

BEYYİNE

BİR OLAYIN VEYA İŞLEMİN DOĞRULUĞUNU ORTAYA KOYABİLMEK İÇİN HAKİMİ İKNAYA YÖNELİK YÖNTEM VEYA HER TÜRLÜ VASITA , DELİL, ŞAHİT

BEYYİNE KÜLFETİ

MAHKEMEDE BİR BEYAN VE İDDİAYI KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ MK 6. MADDE

BİDAYET

BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ

BİDAYET MAHKEMESİ

İLK MAHKEME, DAVALARI BİRİNCİ DERECEDE GÖREN VE ÇÖZÜMLEYEN MERCİİ

Bİ-EYYİ-HAL

HERHALDE, MUTLAKA, ELBETTE

BİGÜNA

HERHANGİ BİR

Bİ-HAKKIN

HAKKIYLE, HAKKI OLARAK, GERÇEKTEN, TAMAMİYLE

Bİ-HASEB-İL VERASE

VERASET NEDENİYLE, VERASETTEN DOĞMA

Bİ-HÜKM'ÜL-KANUN

KANUN HÜKMÜ GEREĞİNCE, YASA KURALI İLE

BİLA

….SIZ

BİLA KAYD Ü ŞART

KAYITSIZ VE ŞARTSIZ

BİL-AHİRE

SONRA, SONRADAN

BİLAKİS

TERSİNE OLARAK, TAM TERSİNE, AKSİNE, SONUNDA

BİLA-MÜDDET

SÜRESİZ

BİLA-SEBEB

SEBEPSİZ

BİLİLTİZAM

BİLE BİLE

BEYANNAME

BİR MAKAMA VEYA KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMA BELGESİ.

BİLANÇO

BİR KURULUŞUN, BELLİ BİR TARİHTE, ALACAKLI VE BORÇLU BULUNDUĞU DEĞERLERİ GÖSTEREN ÖZET  MUHASEBE CETVELİ, İŞLETMENİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARINI GÖSTEREN TABLO.

BİLATEFRİK

TEFRİK ETMEKSİZİN, AYIRMAKSIZIN

BİLBEYYİNE

DELİL İLE, TANIK İLE, İSPAT İLE

BİL-CÜMLE

BÜTÜN, HEPSİ, TAMAMI

BİL-FARZ

TUTALIM Kİ, DİYELİM Kİ, SAYALIM Kİ, SÖZ GELİŞİ

BİLFİİL

GERÇEKTEN, FİİLEN, HAKİKİ OLARAK, İŞ OLARAK, İŞ EDİNEREK

BİLİSTİRDAD

GERİ ALARAK, GERİ ALINARAK

BİLMUVAFAKAT

RAZI OLARAK

BİLMÜZAKERE

MÜZAKERE EDEREK, ÜZERİNDE GÖRÜŞÜP TARTIŞARAK

BİLMÜZAYEDE

ARTIRMA İLE, ARTIRARAK

Bİ-L-MÜZAYEDE

MÜZAYEDE İLE

Bİ-L-RÜ'YE

GÖREREK, GÖRÜLEREK

Bİ-MA'NA

MANASIZ, ANLAMSIZ

BİNABERİN

BUNDAN DOLAYI, BUNUN ÜZERİNE, BU NEDENLE

BİNAEN-ALA-ZALİK

BUNDAN DOLAYI, BUNUN ÜZERİNE

BİNAEN-ALEYH

BUNUN ÜZERİNE, DOLAYISIYLA, BUNDAN DOLAYI

Bİ-N-NETİCE

NETİCE OLARAK, SONUÇ OLARAK

BİNNİYABE

NAİP ELİYLE, VEKİLLİK İLE, VEKALETEN

BİTAP

BİTKİN, GÜÇSÜZ, TAKATSIZ, YORGUN

Bİ-TARAF

TARAFSIZ

BİTARIKIL'EVLA

EVVELİYETLE, ÖNCELİKLE

Bİ-T-TABİ

TABİATİYLE, DOĞAL OLARAK

BONO

BİR KİMSENİN DİĞER BİR KİMSEYE VEYA ONUN EMİR VE HAVALESİNE, BELİRLENEN VADEDE, BELİRLİ BİR TUTARI ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN, ÖZEL BİÇİM VE HÜKÜMLERE TABİ TİCARİ SENET, EMRE YAZILI SENET.

BORÇ İLİŞKİSİ

İKİ TARAF ARASINDA MEVCUT OLUP BİR ŞEYİN VERİLMESİ,YAPILMASI VEYA YAPILMAMASINI ÖNGÖREN HUKUKİ BAĞDIR.

BÖLÜNEBİLİR EDİM

NİTELİĞİNDE VEYA DEĞERİNDE ESASLI BİR DEĞİŞME OLMAKSIZIN, BİRDEN ZİYADE PARÇALARA AYRILARAK İFA EDİLEBİLEN EDİM

BÖLÜNEMEZ EDİM

NİTELİĞİNDE VEYA DEĞERİNDE ESASLI BİR DEĞİŞME OLMAKSIZIN, BİRDEN ZİYADE PARÇALARA AYRILARAK İFA EDİLEMEYEN EDİM

BUTLAN

GEÇERSİZLİK

BÜRUZ

BELİRME, ORTAYA ÇIKMA

C


CAMİ

CEM EDEN, İÇİNE ALAN, İÇİNDE BULUNDURAN, TAŞIYAN, TOPLAYAN

CAMİA

TOPLULUK, ZÜMRE

CANİ

CİNAYET İŞLEMİŞ OLAN KİMSE

CANİB-İ BEYTÜLMAL

HAZİNE TARAFI

CANİB-İ VAKIF

VAKIF TARAFI

CANİP

YÖN, TARAF, CİHET, YAN

CARİ

UYGULANAN, YÜRÜRLÜKTE OLAN

CAY-İ TEEMMÜL

ETRAFLICA DÜŞÜNÜLMEYE DEĞER, DÜŞÜNÜLMESİ YERİNDE OLUR

CEBRİ

ZORLA YAPILAN, ZOR KULLANARAK YAPTIRILAN, ZOR ALTINDA, GÜÇ KULLANARAK

CEBRİ İCRA

KENDİ İSTEKLERİYLE BORÇLARINI ÖDEMEYEN BORÇLULARIN, BORÇLARINI DEVLET KUVVETİ İLE ÖDEMELERİNİN SAĞLANMASI, İLGİLİ İCRA DAİRELERİNİN, (GEREĞİNDE) ZOR KULLANARAK, BORÇLUYU BORCUNU ÖDEMEYE ZORLAMALARI

CEBRİ SATIM

MALİKİNİN İSTEĞİNE BAKILMAKSIZIN, RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN YAPILAN SATIM

CELESAT-I ATİ

GELECEKTEKİ CELSELER, OTURUMLAR

CELİLE

BÜYÜK, ULU

CELPNAME

YARGILAMADA,DAVACI,DAVALI,TANIK,BİLİRKİŞİ GİBİ KİMSELERİ MAHKEMEYE GETİRTMEK İÇİN YAPILAN ÇAĞRI

CEMETMEK

TOPLAMAK, BİR ARAYA GETİRMEK

CEMİ EZMAN

BÜTÜN ZAMANLAR, ZAMANLARIN TOPLAMI

CEREME

BAŞKASI TARAFINDAN YAPILAN VEYA KAZA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARI ÖDEME, PARA CEZASI

CERH Ü İPTAL

ÇÜRÜTME VE YOK SAYMA, GEÇERSİZ HALE GETİRME

CEVAMİ

CAMİLER, MESCİTLER, TOPLANILAN YERLER

CEVAZ

İZİN, MÜSAADE, CAİZ OLMA

CEVAZ BAHŞ

İZİN VEREN, MÜSAADE EDEN

CEVHER

MAYA, ÖZ, DEĞERLİ TAŞ, ELMAS

CEZA

SUÇ İŞLEYEN KİŞİLERİN KARŞILAŞACAKLARI TEPKİDİR,YANİ KANUNUN SUÇ İŞLEYEN KİMSEYE UYGULANMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ MÜEYYİDEDİR.

CEZA ŞARTI

CEZA KOŞULU, ALACAKLININ ZARARINI KARŞILAMA ŞARTI

CEZRİ

ASIL İLE İLGİLİ, KÖKLE İLGİLİ, KÖKTEN, TEMELDEN

CİBAYET

ALMA, TOPLAMA, VERGİLERİN VE BAŞKACA DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİ

CİHET

YÖN, TARAF, AMAÇ

CİNS TASHİHİ

TAPU KÜTÜĞÜNDE KAYITLI BİR TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KÜTÜĞE, BAŞKA BİR NİTELİKTE TESCİL EDİLMESİ.

CİRO

ÇİFTE YETKİ VEREN HAVALE, TİCARİ SENEDİN, ARKASINA YAZILAN YAZI VEYA İMZA İLE BAŞKASINA DEVRİ.

CİSMANİ

CİSİMLE, BEDENLE İLGİLİ, BEDENSEL

CİSM-İ CAMİD

CANSIZ CİSİM

CÜRMİYET

SUÇ HALİ, SUÇLULUK

CÜRMÜ MEŞHUT

SUÇÜSTÜ, GÖZ ÖNÜNDE İŞLENEN SUÇ

CÜRÜM TASNİİ

BİR KİMSE HAKKINDA CÜRÜM UYDURMAK

CÜZ

BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURAN BÖLÜMLERDEN HER BİRİ, KISIM, PARÇA, BÖLÜK

Ç


ÇEK

ÖDEME ARACI, KANUN İLE BELİRLENEN ŞEKİLDE DÜZENLENEN, KEŞİDECİNİN EMRİNDE PARA BULUNAN BANKA ÜZERİNDEN ÇEKİLEBİLEN HAVALESİ

D


DAFİ

DEFİ'DE, SAVUDA BULUNAN KİMSE

DAHİLİYE VEKALETİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

DAYİN

BORÇ VEREN, ALACAKLI

DEAVİ

DAVALAR

DEF'ATEN

BİR DEFADA, BİRDEN

DEF'İ DEF

DEF'E KARŞI DEF', SAVUYA KARŞI SAVU

DEFAAT

KERELER, KEZLER, YOLLAR

DEFATİR

DEFTERLER, BİRLİKTE DİKİLMİŞ KAĞITLAR

DEFTER-HANE

TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TASARRUFLARIN KAYIT

DEFTER-İ HAKANİ

ESKİDEN TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TASARRUF İŞLEMLERİNİN KAYIT VE TESCİL EDİLDİĞİ DEFTER

DEFTER-İ HAKANİ İDARESİ

ESKİDEN TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TASARRUF İŞLEMLERİNİN KAYIT VE TESCİL EDİLDİĞİ DAİRE

DEĞER BAHA

BİR MALIN İKTİSADİ DURUMA GÖRE KIYMETİNİ İFADE EDEN FİYAT

DELALET

GÖSTERME, YOL GÖSTERME, KILAVUZLUK, İZ, İŞARET, ARACILIK

DELALET-İ BİL'İŞARE

İŞARET EDEREK, HATIRLATARAK GÖSTERME

DELİL

KANIT, TANIT, İPUCU

DELİL-İ CELİ

AŞİKAR DELİL, BELLİ, APAÇIK KANIT

DEMİRBAŞ

BİR TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNDE KİRAYA DAHİL OLAN, KİRALAMANIN SONUNDA AYNI CİNS VE DEĞERDE İADE EDİLEN VEYA DEĞER EKSİLMESİ KİRACI TARAFINDAN TAZMİN EDİLEN EŞYA

DEMOKRATİK DEVLET

HALKIN DEVLET YÖNETİMİNE KATILMASI ESASINA DAYANAN DEVLETTİR.

DEPOZİTO

BİR SÖZLEŞMEDEN DOLAYI DOĞABİLECEK ZARARLARA KARŞI VERİLEN TEMİNAT, BİR TAAHHÜT SIRASINDA YATIRILAN GÜVENCE PARASI.

DER-AKAP

HEMEN, ARKASINDAN

DERC ETMEK

ARAYA SOKMAK, ARASINA SIKIŞTIRMAK

DERCEB ETMEK

CEBE ATMAK, KENDİNE ALIKOYMAK

DERÇ

SOKMA, ARASINA SIKIŞTIRMA, GAZETEYE YAZMA, TOPLAMA, BİRİKTİRME

DER-DEST-İ RÜ'YET

DAVA GÖRÜLMEK ÜZERE ELE ALINAN, ELDEKİ DAVA

DER-KAR

MALUM, AŞİKAR, BİLİNEN, BELLİ

DERMEYAN ETMEK

İLERİ SÜRMEK, ÖNE SÜRMEK, ORTAYA KOYMAK, ANLATMAK

DER-PİŞ

EN ÖNDE, GÖZ ÖNÜNDE BULUNAN, ÖNGÖRÜ

DER-PİŞ ETMEK

ÖNGÖRME, GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMA

DER-UHTE

ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME, ÜSTLENME, SAĞLAMA

DESİSE

HİLE, OYUN, ENTRİKA

DEVAİR

DAİRELER

DEVLET ŞURASI

DANIŞTAY

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

KİŞİLERLE DEVLET ARASINDAKİ BAĞI (TABİYETİ), BİR ÜLKEDE YABANCILARIN SAHİP OLDUĞU HAKLARI VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLAN KANUNLARIN ÇATIŞMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEYİ VE BUNUN İÇİN ÇEŞİTLİ BAĞLAMA KURALLARI GETİRMEYİ KONU ALAN HUKUK DALI.

DEVREMÜLK HAKKI

MESKEN OLARAK KULLANILMAYA ELVERİŞLİ BİR YAPI VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ORTAK MALİKLERİNDEN HER BİRİ LEHİNE, BU YAPI VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN YILIN BELLİ DÖNEMLERİNDE İSTİFADE ETMEK ÜZERE, MÜŞTEREK MÜLKİYET PAYINA BAĞLI OLARAK KURULAN İRTİFAK HAKKI.

DEYN

BORÇ

DİSİPLİN CEZALARI

BELLİ BİR STATÜ İÇİNDE BULUNAN KİMSELERE HİZMET VE İÇ DÜZENLE İLGİLİ KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUKLARI ZAMAN UYGULANAN CEZALARDIR.

DİVAN-I MUHASEBAT

SAYIŞTAY

DONATAN

GEMİSİNİ GEMİ TİCARETİNDE KULLANAN GEMİ SAHİBİDİR

DUÇAR

TUTULMUŞ, UĞRAMIŞ, YAKALANMIŞ

DUN

AŞAĞI, AŞAĞILIK, ALTTA, AŞAĞIDA

DUR

UZAK

DÜSTUR

KANUN, KAİDE, YASA, DEVLET YASALARINI İÇİNE ALAN KİTAP, GENEL KURAL, BAŞYASA, YASALAR DERGİSİ

DÜZENLEME

BİR SÖZLEŞMEYİ VEYA İŞLEMİ YAPAN KİMSENİN İRADESİNİ DİNLEDİKTEN SONRA, İKİ TANIK ÖNÜNDE VE YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK NOTER TARAFINDAN BAŞTAN SONA KADAR YAZILARAK, İLGİLİLER VE HAZIR BULUNANLAR TARAFINDAN İMZALANIP NOTER TARAFINDAN DA ONANAN SENET

E


EBNİYE

BİNALAR, YAPILAR

ECNEBİ

YABANCI, BİR DEVLETE GÖRE,KENDİ UYRUĞUNDA BULUNMAYAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER

ECR-İ MÜSEMMA

TARAFLAR ARASINDA BELİRLENEN ÜCRET

ECRİMİSİL

BİR MALIN KULLANILMASINDAN DOĞAN YARARLARIN PARA ÖLÇÜLERİYLE TAKDİRİ

EDA

EDİM, BORÇLANILAN ŞEY, BORCUN KONUSU

EDA DAVASI

DAVALININ BİR İŞ YAPMAYA,BİR İFADA BULUNMAYA VEYA BİR İŞ YAPMAMAYA,BİR İFADA BULUNMAMAYA MAHKUM EDİLMESİNİN İSTENİLDİĞİ DAVA

EDEB

İYİ TERBİYE, NAZİKLİK, USLULUK

EDİM

ARALARINDAKİ BORÇ İLİŞKİSİ DOLAYISIYLA ALACAKLININ İSTEYEBİLECEĞİ, BORÇLUNUN DA YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ

EF'AL

EYLEMLER, FİİLLER, İŞLER, AMELLER

EFRAD

FERTLER, BİREYLER

EHİL

EHLİYETLİ, HAK SAHİBİ, BİR HUKUKİ İŞLEM YAPABİLME YETENEĞİNE SAHİP

EHL-İ HİBRE

BİLİRKİŞİ

EHL-İ VUKUF

BİLİRKİŞİ

EKALLİYET(AKALLİYET)

AZINLIK

EKSER

DAHA ZİYADE, ENÇOK, ÇOĞU, ÇOĞUNCA

EKSERİYET

ÇOĞUNLUK

EKSERİYETİ ARA

OY ÇOKLUĞU

EKLENTİ

BİR KONUTUN VEYA BİR BİNANIN KULLANILIŞ AMAÇLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ TAMAMLAYAN YA DA KOLAYLAŞTIRAN YAPI.

ELFAZ

KELİMELER, SÖZLER

ELİM

ELEMLİ, KEDERLİ ACILI

EL-YEVM

BUGÜN, ŞİMDİ, HALEN

EMLAK-İ SİRFE

YERİ VE ÜZERİNDE BİNALAR VE AĞAÇLARI MÜLK OLAN TAŞINMAZ MALLAR

EMLAK VERGİSİ

KONUSU BİNA VE ARAZİ OLUP, BU BİNA VEYA ARAZİ MALİKİNİN, İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN, HER İKİSİ DE YOKSA MALİK GİBİ TASARRUF EDEN KİMSENİN, BİNA VE ARAZİNİN DEĞERİ ESAS ALINARAK KANUNDA BELİRTİLEN ORANLARA GÖRE ÖDEDİĞİ VERGİ.

EMR-İ MAKZİ

HÜKME BAĞLANMIŞ İŞ

EMTEA

TİCARET KONUSU HER TÜRLÜ MAL

EMVAL

MALLAR, MÜLKLER

EMVALİ MENKULE

TAŞINIR MALLAR,TAŞINABİLİR MALLAR

ENFÜSİ

ÖZNEL, SUBJEKTİF

ENKAZ

BİNA YIKINTILARI, YIKINTI, MOLOZ, ESKİ HAYVANLARIN BAKİYELERİ

ENVAİ MESALİH

İŞLERİN ÇEŞİTLİĞİ

ERBAA

DÖRT

ERBAB

EHİL, BECERİKLİ, MUKTEDİR, YETENEKLER, SAHİPLER, MALİKLER

ERBAB-I VUKUF

BİLİRKİŞİLER

ESBAB-I MUCİBE

GEREKÇE, GEREKTİRİCİ SEBEPLER

ESHAB

SAHİPLER, BİR ŞEYİN MALİKLERİ

ESHAM

PAY SENEDİ, HİSSE SENEDİ

ESLEM

EN SELAMETLİ, EN EMİN, EN DOĞRU, EN SAĞLAM

EŞCAR

AĞAÇLAR

ESNAF

İSTER GEZİCİ, İSTER BİR DÜKKAN VEYA BİR SOKAĞIN BELLİ BİR YERİNDE SABİT OLSUN, İKTİSADİ FAALİYETİ NAKDİ SERMAYEDEN ZİYADE BEDENİ ÇALIŞMASINA DAYANAN VE KAZANCI ANCAK GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA YETECEK DERECEDE AZ OLAN SANAT VE TİCARET SAHİPLERİDİR.

EŞHAS

ŞAHISLAR, KİŞİLER, KİMSELER

EŞKAL

BİÇİMLER, SURETLER, TARZLAR

EVKAF

VAKIFLAR

EVLEVİYET

TERCİHLİ, HAYDİHAYDİ, ÖNCELİKLE

EVRAK

YAPRAKLAR, KAĞITLAR, ARŞİV

EVRAKI MÜSBİTE

İSPAT EDİCİ BELGELER, TESBİT EDİCİ YAZILAR, TAPU KÜTÜĞÜNÜ TAMAMLAYAN BELGELER

EVSAF

NİTELİKLER

EVSAFI MÜMEYYİZE

BELİRGİN NİTELİKLER

EVVELA

BİRİNCİ OLARAK, HERŞEYDEN ÖNCE, İLK ÖNCE

EVVELEMİRDE

HERŞEYDEN EVVEL, İŞİN BAŞLANGICINDA, İLK İŞ OLARAK

EZCÜMLE

ÖZELLİKLE, ÖZET OLARAK, SÖZÜN KISASI, TOPLUCASI

EZMAN

ZAMANLAR, VAKİTLER, ANLAR, ÇAĞLAR

F


FAHİŞ

AŞIRI, AĞIR, ÇOK FAZLA

FARİĞ

BİR ŞEYİ VEYA HAKKI BAŞKASINA DEVREDEN, FERAĞDA BULUNAN, FERAGAT EDEN, TAŞINMAZ MALDAKİ TASARRUF HAKKINI BAŞKASINA BIRAKAN KİŞİ

FARZ

ZORUNLU, BAŞ KOŞUL, BOYUN BORCU, ÇOK GEREKLİ, VARSAYMA

FASIL

AYIRAN, BÖLEN

FASILA

ARALIK, ARA

FASL ETME

HALLETME, NETİCELENDİRME

FEHİME

ANLAYIŞ

FEK

KALDIRMA, BİR HUKUKİ SINIRLAMANIN KALDIRILMASI, SONA ERDİRME, BİTİRME

FER' İ

BAĞIMLI, EKLİ, EKLENTİLİ, İKİNCİ DERECEDE OLAN

FERAGAT

VAZGEÇME, EL ÇEKME, DİNLENME

FERAĞ

DEVİR, DEVRETME, BİR HAKKI BİRİNE GEÇİRME, MİRİ VEYA VAKIF ARAZİNİN YARARLANMA HAKKININ SATIŞI

FERD

TEK, YALNIZ OLAN ŞEY, EŞİ OLMAYAN, TEK OLAN SAYI

FESAD

KARIŞTIRICI, ARABOZUCU, KARIŞIKLIK, BOZUKLUK, DOLAN

FESH

BOZMA, BOZULMA, DAĞILMA, DAĞITMA, KAPATMA, KALDIRMA

FESİH

DEVAM ETMEKTE OLAN BİR HUKUKİ İLİŞKİYİ, TEK TARAFLI OLARAK VE İLERİYE DÖNÜK OLMAK ÜZERE SONLANDIRAN BOZUCU YENİLİK DOĞURUCU İRADE BEYANI.

FEVKİNDE

ÜSTÜNDE, AŞAN

FIKTAN

YOKLUK

FIRKA

İNSAN KALABALIĞI GRUBU, PARTİ

FITRİ

TABİİ, YARADILIŞINDAKİ, DOĞASINDAKİ

Fİ-İ CARİ

GEÇER DEĞER

FİİL EHLİYET

BİR KİMSENİN, KENDİ EYLEMLERİYLE HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER YARATMASI YETENEĞİ.

Fİ-L-VAKİ

 ,

FİLHAKİKA

HAKİKATTE, GERÇEKTE, DOĞRUSU

FUHUŞ

HADDİNİ AŞMA, KÖTÜLÜK, NAMUSA AYKIRI HAREKET

FUZULİ

BOŞUNA, YERSİZ, LÜZUMSUZ, HAKSIZ, BOŞBOĞAZ, ERKEK ADI

FUZULİ İŞGAL

BİR TAŞINMAZ MALI SAHİBİNİN İZİN VE RIZASI OLMADAN ELE GEÇİRMEK

FÜRUHT

SATMA, SATIM, SATIŞ

G


GABİN

1) BİR SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN KARŞILIKLI EDİMLERİ ARASINDA AÇIK BİR ORANTISIZLIK BULUNMASIDIR. KARŞI TARAFIN ÖZEL DURUMUNDAN AŞIRI FAYDALANMA OLARAK DA NİTELENEBİLİR.
2) KARŞI TARAFIN TECRÜBESİZLİĞİNDEN,ZOR DURUMUNDAN VEYA DİKKATSİZLİĞİNDEN FAYDALANARAK AŞIRI YARAR ELDE ETME DURUMU
GABİN DURUMUNDA ZARAR GÖREN TARAF BİR YIL İÇİNDE SÖZLEŞMEYİ BOZDUĞUNU BİLDİREREK VERDİĞİ ŞEYİ GERİ ALABİLİR.BİR YIL GEÇTİKTEN SONRA SÖZLEŞME GEÇERLİ HALE GELİR
3)HAKSIZ FAYDALANMAK, SÖMÜRÜ.

GAİ (GAİYE)

GAYE, MAKSAT VE NETİCE İLE İLGİLİ, AMACA İLİŞKİN

GAİP

GÖRÜNMEYEN, HAZIR OLMAYAN, YİTİK, YOK OLAN KİŞİ, KAYBOLAN VE KENDİSİNDEN UZUN ZAMAN HABER ALINAMAYAN KİŞİ

GALLE

GELİR, HASILAT, YARAR

GARAZ

(GAREZ)GİZLİ DÜŞMANLIK, ASIL MAKSAT, EREK, AMAÇ, HINÇ

GARS

AĞAÇ DİKME

GASIB

BAŞKASININ BİR EŞYA, PARA YADA KIYMETLİ  MALINI ELİNDEN VEYA TASARRUFUNDAN ZORLA HAKSIZ YERE ALAN KİMSE

GASP

BAŞKASININ BİR EŞYA, PARA YADA KIYMETLİ  MALINI ELİNDEN VEYA TASARRUFUNDAN ZORLA VE HAKSIZ ALINMASI

GAYBUBET

KAYBOLMA, YOKLUK, GÖZ ÖNÜNDE OLMAYIŞ, YİTİKLİK

GAYR (GAYİR)

AYRI, BAŞKA, ÖZGE, ARTIK, DİĞER, YABANCI

GAYRİMENKUL

BİR YERDEN BİR YERE TAŞINMASI OLANAKSIZ (TAŞINMAZ) MAL.

GAYR-İ MELHUZ

BEKLENMEDİK, İMKANSIZ, OLANAKSIZ

GAYR-İ MÜMKÜN

OLANAKSIZ, İMKANSIZ

GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYET

BİR TAŞINMAZ MALİKİNİN, SAHİP OLDUĞU MÜLKÜ NEDENİYLE VE ÖZELLİKLE O TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) TEMİNAT OLMAK ÜZERE, DİĞER BİR KİMSE LEHİNE BİR ŞEY YAPMAYA VEYA VERMEYE ZORUNLU TUTULMASI.

GAYRİMENKUL TELLALLIĞI

TARAFLAR ARASINDA (HİÇBİRİNE SÜREKLİ OLARAK BAĞLI OLMAKSIZIN), TAŞINMAZA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN (KİRA, SATIM VB.) YAPILMASI HUSUSUNDA ÜCRET KARŞILIĞINDA ARACILIK ETME MESLEĞİ, EMLAKÇILIK.

GAYRI VAZIH

KAPALI

GEÇİCİ TESCİL

HALEN VAROLUP DA UYUŞMAZLIĞA NEDEN OLAN AYNİ HAKLARIN KORUNMASI AMACIYLA TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN TESCİL.

GEÇİT HAKKI

BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDEN BAŞKA BİR TAŞINMAZ MALİKİNİN GEÇEBİLMESİ İÇİN KURULAN BİR AYNİ HAK.

GENEL İDARE

BÜTÜN ÜLKEYİ KAPSAYAN İDARE OLUP ",MERKEZ TEŞKİLATI", VE ",TAŞRA TEŞKİLATI",NDAN OLUŞUR.

GENEL VEKALETNAME

BİR KİMSENİN, KENDİ ADINA HER TÜRLÜ İŞİ YAPMASI İÇİN BAŞKA BİR KİŞİYE VERMİŞ OLDUĞU VEKİLLİK BELGESİ.

GERÇEK KİŞİ

İNSANLAR.  

GERÇİ

GERÇEKTEN, VAKIA

GIYAB

HAZIR VE MEVCUT OLMAMA, GÖZ ÖNÜNDE BULUNMAMA, UZAKLAŞMA, KAYBOLMA, ARKA

GİRİFT

DOLAŞIK, KARIŞIK, BİR BİRİNİN İÇİNE GİRGİN, TUTMA, YAKALAMA

GREV

İŞÇİLERİN ARALARINDA ANLAŞARAK VEYA BİR KURULULUN KARARINA UYARAK TOPLUCA İŞ BIRAKMALARIDIR.

GUNA (GUNE)

TÜRLÜ, GİDİŞ, TARZ, YOL, SIFAT

GÜZERAN

GEÇİCİ, GEÇEN

H


HACET

GEREK, GEREKLİLİK

HACİR

HİCRET EDEN, BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE GÖÇEN, SAYIKLAYAN (HASTA)

HACİZ

BORÇLUNUN, BORCUNU KENDİ ARZUSU İLE ÖDEMEMESİ DURUMUNDA, ALACAKLININ TALEBİYLE, BORÇLUNUN (BORCA YETECEK MİKTARDAKİ) MAL VE HAKLARINA DEVLET ARACILIĞIYLA (İCRA DAİRESİ TARAFINDAN) EL KONULMASI.

HADİS

MEYDANA GELEN, ÇIKAN, YENİ ÇIKAN

HAFİYYEN

GİZLİ OLARAK, SAKLI OLARAK, GİZLİCE

HAFRİYAT

KAZI, KAZILAR, TOPRAK KAZMA, TOPRAK ÇIKARMA

HAİL

DUVAR, ÇİT, PARMAKLIK, TAHTA PERDE GİBİ TAŞINMAZLARI BİRBİRİNDEN AYIRAN İŞARET VE ENGELLER

HAİZ

SAHİP, ELDE BULUNDURAN, TAŞIYAN

HAK

HUKUK DÜZENİ TARAFINDAN ŞAHISLARA TANINMIŞ OLAN YETKİLERDİR

HAKİKİYE

HAKİKATE MENSUP, GERÇEK, SAHİCİ, DOĞRU, GERÇEKTEN

HAKK

DOĞRULUK VE İNSAF, BİR İNSANA AİT OLAN ŞEY, DAVA VE İDDİADA HAKİKATE UYGUNLUK, HARCANMIŞ EMEK, PAY, HİSSE

HAKKANİYET

HAK VE ADALETE UYGUNLUK, DOĞRULUK

HAK EHLİYETİ

SAĞ DOĞMAK ŞARTIYLA ANA RAHMİNE DÜŞTÜĞÜ ANDAN ÖLÜM ANINA KADAR OLAN DÖNEMDE HERKESİN SAHİP OLDUĞU MEDENİ HAKLARDAN (EVLENME, MÜLK EDİNME VB.) YARARLANMA YETENEĞİ.

HAKK-I MESİL

SU YOLU HAKKI

HAKK-I MÜRUR

GEÇİT HAKKI

HAKK-I ŞUF'A

ÖNALIM HAKKI

HAKK-I ŞÜRB

İÇME HAKKI, SUDAN YARARLANMADA SIRA HAKKI

HAKSIZ FİİL

HUKUK DÜZENİNİN İZİN VERMEDİĞİ, ZARAR VERİCİ EYLEMLERDİR

HAKSIZ İKTİSAP

BİR KİMSENİN MALVARLIĞINDA, HAKLI BİR NEDENE DAYANMAKSIZIN BAŞKA BİR KİMSENİN MALVARLIĞI ALEYHİNE MEYDANA GELEN ARTMA YA DA AZALMAMA DURUMU

HALEL

BOZMA, BOZUKLUK, EKSİKLİK, ZARAR

HALELDAR OLMAK

BOZULMAK, ÇİĞNENMEK

HALİ SABIKA İRCA

ESKİ HALE GETİRME

HALİTA

KARIŞIM

HARAC-I MUKASEME

ARAZİ-İ HARİCİYYE MAHSULLERİNDEN ONDA BİRDEN YARISINA KADAR ALINAN VERGİ

HARAC-I MUVAZZAF

ARAZİ-İ HARİCİYYE ÜZERİNE YERİN TAHAMMÜLÜNE GÖRE,MAKTUİYET VEÇHİLE TAYİN OLUNAN VERGİ

HARİCİYE VEKALETİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

HARİM

BAŞKASININ GİREMEYECEĞİ,GİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYEN EV BÖLÜMÜ, HAREM

HARNUP

KEÇİ BOYNUZU

HARTAMA

PEDAVRA, KÖKNAR VE LADİN AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN, ÇATI ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANILAN İNCE TAHTA,

HAS

SIKIŞTIRMADAN BİR YERİN İÇİNE ALMA, HAREKETTEN MENETME, ETRAFINI ÇEVİRME, VAKFETME

HASARAT

ZARARLAR, ZİYANLAR, HASARLAR

HASB-EL-KANUN

KANUN GEREĞİ

HASB-EL-MEMURİYYE

MEMURİYET GEREĞİ

HASEBİYLE

YÜZÜNDEN, DOLAYISIYLA, BU NEDENLE

HASILAT KİRASI

KİRAYA VERENİN, BİR BEDEL KARŞILIĞINDA, HASILAT VEREN BİR MALIN VEYA HAKKIN KULLANIMINI KİRACIYA BIRAKTIĞI SÖZLEŞME, ÜRÜN KİRASI.

HASİM

İKİ DÜŞMANDAN HERBİRİ

HASİM

HASMEDEN, EDEN, KESİP ATAN

HASREN

MUHASARA EDEREK, ETRAFINI ÇEVİREREK

HASS

ÖZGÜ

HATİA

GÜNAH, KABAHAT, SUÇ, YANLIŞ, YANLIŞLIK

HAVALE

YOLLAMA ÖDEYİCİSİNİN, PARA, DEĞERLİ KAĞITLAR VEYA BENZERİ NESNELERİ, YOLLAYICI HESABINA YOLLAMA ALICISINA ÖDEMEK VE YOLLAMA ALICISININ DA BUNLARI KENDİ ADINA TESLİM ALMAK ÜZERE YETKİLİ KILINDIĞI SÖZLEŞME.

HAVİ

KAPSAR, KAPSAYAN, İÇEREN, İÇERİR

HAVZA-İ FAHMİYYE

KÖMÜR HAVZASI, KÖMÜR BULUNAN BÖLGE

HAYLULET

ENGEL OLMA, ARAYA GİRME, YOLU KAPAMA

HAYR (HAYIR)

İYİLİK, İYİ, FAYDALI İŞ, YARAR

HAYRAT

SEVAP KAZANMAK İÇİN YAPILAN HAYIRLI İŞLER, SEVAP İÇİN KURULAN MÜESSESE

HAZİNE

DEVLETTEN AYRI BİR KİŞİLİK OLUŞTURMAMAKLA BERABER, BİR TARAFTAN BÜTÇENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİ, DİĞER TARAFTAN DA KAMU GELİR VE GİDERLERİNİN ZAMAN OLARAK UYGUNLUĞUNU SAĞLAYAN MERKEZİ ÖRGÜT, MALİYE BAKANLIĞI VE MALİYE DAİRELERİNDEN OLUŞAN ÖRGÜT, DEVLET KASASI.

HEDER OLMA

ZİYAN OLMA

HEDM

YIKMA, HARAP ETME

HİDEMATI AMME

KAMU HİZMETİ

HIFZ

SAKLAMA, KORUMA

HİBE

BAĞIŞLAMA

HİLAFI

TERSİ, AKSİ, ZIDDI

HİLKAT

YARATILMA, YARATILIŞ, TABİAT

HİMAYE

KORUMA, KORUNMA, BİRİNE ARKA ÇIKMA

HİNİ DAVA

DAVA SIRASINDA

HİNİ HACET

GEREKTİĞİNDE

HİSSE-İ ŞAYİA

YAYGIN HİSSE, ORTAK PAY

HİTAM

SON, BİTİM, TÜKENME, NİHAYET

HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞÇİNİN, BELİRLİ VEYA BELİRSİZ BİR ZAMAN SÜRESİ İÇİNDE İŞ GÖRMEYİ VE İŞVERENİN DE ONA BİR ÜCRET VERMEYİ ÜSTLENDİĞİ SÖZLEŞME.

HOD-BE-HOD

KENDİ BAŞINA,KİMSEYE DANIŞMADAN,KENDİLİĞİNDEN

HUDA

AKTARMA

HUDUS

SONRADAN PEYDA OLMA

HUKUKİ İŞLEM

BİR VEYA BİRDEN ÇOK KİŞİNİN, HUKUKSAL BİR SONUCA YÖNELTTİĞİ İRADE AÇIKLAMASI.

HUKUKİ TAĞYİR

BİR KİMSENİN, KENDİSİNE AİT OLMAYAN MENKUL EŞYALAR ÜZERİNDE BAZI İŞLEMLERDE BULUNARAK, BU EŞYANIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMESİ

HUKUKUN ŞEKLİ KAYNAKLARI

HUKUK KURALLARININ HANGİ ŞEKİLLERE BÜRÜNMÜŞ OLARAK BİZE VERİLDİĞİNİ VE NERELERDE BULUNDUKLARINI GÖSTERE KAYNAKTIR.

HULASA

ÖZET

HULUL

GELİP ÇATMA, GİRME, BORCUN VADESİNİN GELMESİ

HÜSNÜ CERYAN

İYİ İCRA ETMEK

 ,

HUSULE GELMEK

DOĞMAK, ORTAYA ÇIKMAK, MEYDANA GELMEK, OLUŞMAK

HUSUMET

HASIM OLMA DURUMU, HASIMLIK, DÜŞMANLIK, (DAVADA) KARŞI TARAF OLMA

HUSUSAT

BAKIMLAR, İŞLER, ŞEKİLLER, YOLLAR, KONULAR, MESELELER, MADDELER

HUSUSİ

ÖZEL, KİŞİYE AİT

HÜCCET

SENET, DELİL, BELGE

HÜKKAM

HAKİMLER, YARGIÇLAR

HÜKMİ ŞAHSİYET

TÜZEL KİŞİLİK

HÜKÜMSÜZLÜK

BİR HUKUKİ İŞLEMİN, KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE YAPILAMAMASI VEYA KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILMASI HALİNDE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASIDIR.

HÜSNÜNİYET

İYİNİYET

I


ISKAT

DÜŞÜRME, HÜKÜMDEN DÜŞÜRME, YOK ETME, İPTAL

ISLAH

DÜZELTME, DAVADA TARAFÇA DÜZELTME, İYİLEŞTİRME, İYİ BİR HALE GETİRME

ISLAHAT

DÜZELTME VEYA İYİLEŞTİRME İŞLERİ

ISTILAH

TERİM

ITLAK

SALIVERME, KOYUVERME, BOŞAMAK, DEMEK, DENİLMEK, TABİR

ITTILA

ÖĞRENME, BİLGİLENME, HABERDAR OLMA, TANIMA

IZRAR

ZARAR VERME, ZARARA SOKMA

IZTIRAR

ZORUNLULUK, ÇARESİZLİK

İ


İADE

GERİ VERME, GERİ ÇEVİRME, ESKİ DURUMA GETİRME

İADE-İ MUHAKEME

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

İAŞE

YAŞATMA, BESLEME, GEÇİNME

İBARE

DEYİŞ, CÜMLE, PARAGRAF, BİR BÖLÜM SÖZ

İBHAM

KAPALI BIRAKMA, AÇIKLAMAMA, BELLİ ETMEME, GİZLİ KAPAKLI TUTMA

İBKA

DEVAMLI, SÜREKLİ KILMA, YERİNDE BIRAKMA

İBRA

AKLANMA, TEMİZE ÇIKMA, AKLAMA, TEMİZE ÇIKARMA ALACAKLININ, BORÇLUSUNDA BULUNAN ALACAĞINDAN TAMAMEN VEYA KISMEN VAZGEÇMESİ

İBRAZ

GÖSTERME, MEYDANA ÇIKARMA, SUNMA

İBTİDA

BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ, İLKİN, EN ÖNCE, BAŞTA

İCAB

GEREKME, GEREK, BİR SÖZLEŞME İÇİN İLK SÖYLENEN SÖZ

İCABET ETME

UYMA

İCBAR

ZORLAMAK

İCABI HAL

DURUMUN GEREĞİ

İCAR

KİRAYA VERME, KİRAYA VERİLME

İCARE-İ MÜECCELE

SONRADAN ALINACAK KİRA

İCARETEYNLİ VAKIF

İVEDİLİ VE SÜREYE BAĞLI KİRA SÖZLEŞMESİ OLAN VAKIF MALLAR

İCAZET

İZİN, RUHSAT, DİPLOMA

İCAZET-İ LAHİKA

BİR KİMSENİN İZNİ OLMADIĞI HALDE,YAPILDIKTAN SONRA BİR ŞEYİ KABUL ETMESİ VE ONAYLAMASI

İCBAR ETME

ZORLAMA

İCMAL

KISALTMA, ÖZETLEME, ÖZ, ÖZET GENEL TOPLAMI

İCRA TETKİK MERCİİ

İCRA-İFLAS DAİRESİNİN ÜZERİNDE OLUP, İCRA-İFLAS İŞLEMLERİNİN DOĞRU VE KANUNA UYGUN OLUP OLMADIĞINI DENETLEYEN VE AYRICA KANUNUN KENDİSİNE VERDİĞİ DAVA VE İŞLERİ GÖREN ÖZEL MAHKEME.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ

BAKANLAR KURULU

İÇTİHAD

ÖZEL GÖRÜŞ, ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ

İÇTİMA

TOPLANMA, TOPLANTI, BİR ARAYA GELME

İÇTİMAİ

SOSYAL, TOPLUMSAL

İÇTİNAP

KAÇINMA, ÇEKİNME

İDAME

DEVAM ETTİRME, SÜRDÜRME

İDARE-İ HUSUSİYYE

İL ÖZEL İDARESİ

İFA

ÖDEME, YERİNE GETİRME, BİR İŞİ YAPMA, EDİM

İFADAT

SÖZLER

İFADE

ANLATMA, ANLATIŞ, ANLATIM

İFHAM

ANLATMA, ANLATILMA, BİLDİRME, BİLDİRİLME

İFRAĞ

BİR DURUMDAN BAŞKA BİR DURUMA SOKMA

İFLAS

BORCUNU ÖDEMEYEN VEYA ÖDEMELERİNİ TATİL EDEN BORÇLU HAKKINDA YAPILAN TAKİP SONUCUNDA, MAHKEME KARARI İLE TESPİT VE İLAN EDİLEN DURUM.

İFRAZ

ARAZİNİN PARÇALANMASI, BÖLÜNMESİ, PARSELLERE AYIRMA, ARAZİYİ İMAR AÇISINDAN UYGUN PARÇALARA BÖLME

İFŞASINA MÜEDDİ

AÇIKLANMA GEREĞİ

İHALE

ARTIRMA VEYA EKSİLTME BİÇİMİYLE YAPILAN VE EN UYGUN FİYATI TEKLİF EDENE (EN ÇOK ARTIRAN VEYA EKSİLTENE) İŞİN/MALIN VERİLDİĞİ SÖZLEŞME YÖNTEMİ.

İHATA

BİR ŞEYİN ETRAFINI ÇEVİRME, SARMA, KUŞATMA, ETRAFI ÇEVRİLME, ANLAYIŞ, GENİŞ BİLGİ

İHBAR

HABER VERME, BİLDİRME, BİLDİRİM

İHDAS

ORTAYA ÇIKARMA, KURMA, BİR ŞEYİ İLK KEZ ORTAYA KOYMA

İHFA

SAKLAMA

İHKAK-I HAK

KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA

İHLAL ETMEK

ZARAR VERMEK, ZEDELEMEK, DOKUNMAK, HAKKINI ZEDELEMEK, ÇİĞNEMEK, BOZMAK

İHMAL

DİKKATSİZLİKTEN VE ÖZENSİZLİKTEN KAYNAKLANAN KUSUR, SAVSAKLAMA, GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEME

İHRAÇ

ÇIKARMA, DIŞARIYA MAL SATMA, DIŞ SATIM

İHRAZ

BENİMSEME, SAHİPSİZ BİR MALI SAHİPLENME

İHTAR

HATIRLATMA, DİKKATİ ÇEKME, UYARMA, UYARIM

İHTİRA

BİLİMSEL BULUŞLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR

İHTARNAME

BİR KİMSEYE, BİR HUSUSU YERİNE GETİRMESİ VEYA GETİRMEMESİ İÇİN YAPILAN YAZILI UYARI, HATIRLATMA BELGESİ.

İHTİCAC

DELİL VEYA TANIK GÖSTERME

İHTİLAF

ANLAŞMAZLIK, UYUŞMAZLIK, ÇEKİŞME, NİZA, GÖRÜŞ FARKLILIĞI

İHTİLAT

KARIŞMA, KATILMA, BİR ARAYA GELME

İHTİMAM

ÖZEN, BİR ŞEY, İŞ YA DA KİŞİYE ÖZEL DİKKAT GÖSTERME

İHTİRAZİ KAYIT

ÇEKİNCE, ÖNKOŞUL, BELLİ HAKLARI KULLANMA HAKKININ SAKLI TUTULMASI

İHTİVA ETMEK

İÇERMEK, KAPSAMAK, İÇİNE ALMAK, İÇİNDE BULUNDURMAK

İHTİYATİ TEDBİR

DAVACININ, DAVASINI KAZANMASI DURUMUNDA, DAVA KONUSU ŞEYE KAVUŞABİLMESİ İÇİN, DAVADAN ÖNCE VEYA DAVA SIRASINDA O ŞEYİ GARANTİ ALTINA ALMASINA YARAYAN ÖNLEM.

İHTİYAR ETMEK

SEÇMEK, SEÇME HAKKINI KULLANMAK, TERCİH ETMEK, YEĞLEMEK

İHTİYARİ

İSTEĞE BAĞLI, SEÇMELİ, İSTEMLİ

İHTİYAT

SAKINMA,

İHZAR

HAZIRLAMA, HUZURA GETİRME,

İHZAREN CELB

SANIĞI VEYA TANIĞI, KENDİ ARZUSU NEDENİYLE GELMEDİĞİ İÇİN MAHKEME ÖNÜNE HAKİM KARARI İLE ZORLA GETİRTME

İHZARİ

HAZIRLAYICI, YETİŞTİRİCİ, HAZIRLIK NİTELİĞİNDE OLAN

İKA ETMEK

YAPMAK, ETMEK, OLUŞTURMAK

İKAME

YERİNE KOYMA, YERİNE KULLANMA, DİKME,YERİNE GEÇME, KAİM OLMA, DAVA AÇMA

İKAMETGAH

BİR KİMSENİN YERLEŞME KAST VE NİYETİYLE OTURDUĞU YER

İKAMET ETME

BİR YERDE YERLEŞME İRADESİ VE NİYETİYLE OTURMA.

İKMAL

TAMAMLAMA, BİTİRME, DEVAMLI OLARAK YİYECEK İÇECEK VE DİĞER GEREKLİ MALZEMENİN SAĞLANMASI

İKRAH

KORKUTMA, BİR KİMSEYİ YAPMAK İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPMAMAYA, YAPMAMAK İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPMAYA KORKUTARAK ZORLAMAK

İKRAR

SAKLAMAYIP SÖYLEME, BİLDİRME, AÇIKÇA SÖYLEME, KABUL

İKRAZ

BORÇ VERME, ÖDÜNÇ VERME

İKTİFA

YETER BULMA, YETİNME

İKTİRAN

YAKIN VARMA, YANINA GELME, YAKLAŞMA, ULAŞMA, ERİŞME

İKTİSABİ

KAZANMA İLE İLGİLİ, EDİNME İLE İLGİLİ

İKTİSADİ

EKONOMİK

İKTİSAP

KAZANMA, KAZANIM, EDİNME, BİR ŞEYİN MÜLKİYETİNİ ELDE ETME

İKTİSAT VEKALETİ

EKONOMİ BAKANLIĞI

İKTİZA

GEREKME, GEREKTİRME, GEREKLİLİK, İŞE YARAMA İLAM YARGI BELGESİ, MAHKEMENİN VERDİĞİ NİHAİ (SON ) KARARIN, İKİ TARAFTAN HER BİRİNE YÖNTEMİNE GÖRE VERİLEN ONAMLI ÖRNEKLERİ, MAHKEME KARARI ÖRNEĞİ (SURETİ)

İLA-NİHAYE

SONUNA KADAR

İ'LAMAT

BİR DAVANIN MAHKEMECE NASIL BİR HÜKME BAĞLANDIĞINI GÖSTEREN RESMİ VESİKALAR, KARARI BİLDİREN BELGE

İLAMLI İCRA TAKİBİ

PARA VEYA PARADAN BAŞKA BİR ŞEY İÇEREN KONULARDA, ÖNCE BİR MAHKEME İLAMI ALINIP, İLAMLARA ÖZGÜ İCRA TAKİBİ YAPILMASI.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

ELİNDE BİR MAHKEME İLAMI BULUNMAYAN VEYA BULUNMASINA RAĞMEN İLAMLI İCRA YOLUNA BAŞVURMAYAN KİŞİLERİN, ALACAKLARINI ELDE ETMEK İÇİN BAŞVURDUKLARI İCRA YOLU.

İLGA

ORTADAN KALDIRMA, YÜRÜRLÜKTEN KALKMA, HÜKÜMDEN DÜŞÜRME, GEÇERSİZLEŞTİRME

İLLET

HASTALIK, SAKATLIK, BOZUKLUK, NEDEN, SEBEP

İLLİYET BAĞI

NEDENSELLİK BAĞI, BİR NEDEN İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLMİ

BİLİMSEL

İLMİ İÇTİHATLER

HUKUK BİLGİNLERİNİN HUKUKİ SORUNLARDA İLERİ SUNMUŞ OLDUKLARI GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE KANAATLERDİR.

İLMÜHABER

BELGE, BİRİNİN HERHANGİ BİR DURUMUNU (ÖRNEĞİN İKAMETGAHINI) GÖSTEREN DURUM BELGESİ

İLTİBAS

KARIŞTIRILMA, BENZEŞİM, KARIŞIKLIK

İLTİHAK

KATILMA, KARIŞMA

İLTİSAK

YAPIŞMA, BİTİŞME, KAVUŞMA

İLTİZAM

KENDİ İÇİN GEREKLİ SAYMA, GEREKTİRME

İLTİZAMİ MUAMELE

BİR KİMSENİN MALVARLIĞININ AKTİFİNDE YER ALAN KALEMLERE DOKUNMAKSIZIN, YALNIZCA PASİFİNİ ARTIRAN BİR İŞLEM YAPMASI, TAAHHÜT İŞLEMİ, BORÇLANDIRICI İŞLEM,

İLZAM

SUSTURMA, BAĞLAMA

İMAL

YAPMA, YAPILMA, MEYDANA GETİRME

İMAR

BAYINDIRLIK, BAYINDIR DURUMA GETİRME, GELİŞTİRME

İMDİ

BUNA GÖRE, ŞU HALDE, O HALDE

İMHA

YOK ETME, ORTADAN KALDIRMA, MAHVETME

İMHAL

MÜHLET VERİLMESİ, SÜRE VERİLMESİ, ERTELEME, YENİ BİR ÖNEL TANIMA

İMLA

DOLDURMA, DOLDURULMA, YAZDIRMA, YAZDIRILMA, BİR DİLİN CÜMLELERİNİ, KELİMELERİNİ DOĞRU YAZMA BİLGİSİ

İMTİNA

KAÇINMA, ÇEKİNME

İMTİSAL

GEREKENİ YAPMA, BİR ÖRNEĞE GÖRE HAREKET ETME, ALINAN EMRE BOYUN EĞME

İMTİYAZ

AYRICALIK, FARKLILIK

İN'İKAD

BAĞLAMA, KURULMA, TOPLANMA

İNBİAS

GÖNDERİLME, MEYDANA ÇIKMA, İLERİ GELME

İNDİNDE

YANINDA

İND-EL-HACE

LAZIM OLDUĞU, GEREKTİĞİ ZAMAN

İND-ETTEMYİZ

TEMYİZ SONUNDA, TEMYİZ OLUNDUĞUNDA

İNFAK

BESLEMEK, GEÇİNDİRMEK, LANDIRMAK

İNFİSAH

FESH OLUNMA, BOZULMA, HÜKÜMSÜZ KALMA, DAĞILMA, KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKMA

İNHİSAR

TEKEL, MONOPOL, ALIMIN VEYA SATIMIN TEK BİR ELDE TOPLANMASI

İNFİSAH

ORTADAN KALKMA, DAĞILMA, FESHOLMA.

İNKITA

KESİLME, KESİNTİ, ARA VERME

İNKILAP

DEĞİŞME, BİR HALDEN BAŞKA BİR HALE DÖNME, DEVRİM

İNKIYAD

BOYUN EĞME, KENDİNİ TESLİM ETME

İNKİSAM

TAKSİM OLMA, PARÇALANMA, BÖLÜNME, AYRILMA

İNKİŞAF

AÇILMA, GELİŞME, GELİŞİM, AÇINIM

İNKİZA

BİTİM, SONA ERME

İNSİCAM

BİR DÜZEYE GİTME, DÜZGÜN SÖZ, DÜZGÜNLÜK, TUTARLIK

İNŞAİ

İNŞAYA, YAPIYA AİT

İNŞAİ HAK

YENİLİK DOĞURAN HAK, BİR HUKUKİ DURUMUN ORTADAN KALDIRILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ BİR HUKUKİ DURUMUN YARATILMASI İÇİN KİŞİNİN KULLANDIĞI HAK

İNTAC

SONUÇ VERME, NİTELENDİRİLME, SONUÇLANDIRILMA, BİTİRME

İNTİFA

YARARLANMA, BİR ŞEYDEN İSTİFADE ETME

İNTİFA HAKKI

YARARLANMA HAKKI, BAŞKASINA AİT BİR MALDA, KULLANMA VE ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA YETKİLERİNE SAHİP OLMAYI İÇEREN İRTİFAK HAKKI ÇEŞİDİ

İNTİFA HAKKI

BAŞKASINA AİT BİR MAL (HAK) ÜZERİNDE, KULLANMA VE ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA YETKİLERİNE SAHİP OLMAYI İÇEREN İRTİFAK HAKKI ÇEŞİDİ.

İNTİHAB

SEÇME, SEÇİLME, SEÇİM

İNTİKAL

BİR MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ, KANUN İLE BELLİ KİMSELERE GEÇMESİ , GEÇME, GEÇİRİM, NAKİL, BİRİNDEN DİĞERİNE GEÇME, YER DEĞİŞTİRME, EL DEĞİŞTİRME BİR MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ KANUN İLE BELLİ KİMSELERE GEÇMESİ , GEÇİŞ, GÖÇÜŞ, ANLAMA, KAVRAMA, YER DEĞİŞTİRME, EL DEĞİŞTİRME

İNTİZAM

DÜZGÜNLÜK, ÇEKİ DÜZEN, DÜZENLİLİK

İNTİZAR

BEKLEME, BEKLENİLME, GÖZLEME, GÖZLENİLME

İNZİBAT

YOLUNDA OLMA, GENEL EMNİYETİN YOLUNDA OLMASI, SIKI DÜZEN

İNZİMAM

EKLENME, KATILMA, İLAVE

İPHAM

BELİRSİZLİK

İPKA

KALMA, YERİNDE BIRAKMA, GÖREVİNDE BIRAKMA, YENİLEME

İPOTEK AKİT TABLOSU

İPOTEĞİN KURULMASI SIRASINDA TAPU MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENEN VE İPOTEĞİN DURUMUNU GÖSTEREN RESMİ SENET.

İPOTEK BELGESİ

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN VE İPOTEK AKİT TABLOSUNUN ÖZETİNİ İÇEREN BELGE.

İPOTEK

HAK SAHİBİNE, ALACAĞINI, BİR TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNDEN ELDE ETME YETKİSİNİ VEREN SINIRLI BİR AYNİ HAK.

 ,

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ

TAŞINMAZ REHNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ KİŞİSEL BİR HAK NEDENİYLE, YETKİLİ TAPU GÖREVLİLERİNCE İLGİLİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLEREK, TAŞINMAZ DEĞERİNİN BAĞLANDIĞI (SÜRÜMÜNÜN KOLAYLAŞTIRILDIĞI) KIYMETLİ EVRAK.

İPTAL

HUKUK KURALLARINA AYKIRI BİÇİMDE YAPILMIŞBİR İDARİ İŞLEMİN YARGI ORGANININ KARARIYLA ORTADAN KALDIRILMASIDIR

İPTİDAİ İTİRAZ

İLK İTİRAZ

İRAD

GELİR, GELİR GETİREN YAPI, SÖYLEME, GETİRME

İRAE

TAYİN ETME, GÖSTERME

İRAE EDİLMEK

GÖSTERİLMEK

İRAS

YAPMA, ETME, BİRİNE (ZARAR) VERME, SEBEP OLMA

İRAT SENEDİ

BİR ALACAK NEDENİYLE ÜZERİNDE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ KURULAN BİR TAŞINMAZIN DEĞERİNİN, TAŞINMAZDAN ÖDENMESİ GEREKLİ BİR PARA BORCU BİÇİMİNDE BAĞIMSIZLAŞTIRILARAK, SÜRÜMÜNÜ ARTIRMAK İÇİN BAĞLANDIĞI KIYMETLİ EVRAK.

İRCA

ESKİ DURUMA ÇEVİRME, GERİ DÖNDÜRME, İNDİRGEME

İRCA OLUNMA

ESKİ DURUMA GETİRME, ÇEVİRME, DÖNDÜRME

İRSEN

İRS YOLUYLA, MİRAS YOLUYLA (GEÇEREK)

İRTİBAT

BAĞLANTI, İLİŞKİ, İLGİLİ OLMA

İRTİFAK

HACET TALEP ETME, İHTİYAÇ DUYMA, YÜKÜMLENİM

İRTİFAK HAKLARI

BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDE, BİR KULLANMA VE YARARLANMAYA RIZA GÖSTERMEYİ VEYA MÜLKİYETE ÖZGÜ BAZI HAKLARIN KULLANILMASINDAN KAÇINMAYI GEREKTİREN VE DİĞER BİR TAŞINMAZ VEYA KİŞİ YARARINA AYNİ HAK OLARAK TESİS EDİLEN HUKUKİ İŞLEM.

İRTİHAN

REHİN OLARAK ALMA, ALINMA

İSAF

YERİNE GETİRME

İSAL

VARDIRMA, VARDIRILMA, ULAŞTIRMA, ULAŞTIRILMA

 ,

İSBAT

ŞAHİT VE DELİL GÖSTEREREK DOĞRUSUNU ORTAYA ÇIKARMA

İSKAN RUHSATI

BİR BİNADA OTURULABİLMESİ İÇİN, YAPININ TAMAMLANMASINDAN SONRA VE İMAR KANUNU'NA GÖRE, O YAPININ KULLANILABİLECEĞİNE İLİŞKİN OLARAK VERİLEN BELGE.

İSNAD

BİR ŞEYİ VEYA BİR İŞİ, BİRİSİ İÇİN YAPTI DİYEBİLME, BİR ŞEYE DAYANDIRMA, YÜKLEME

İSTİ'DAD

KABİLİYET, AKILLILIK, ANLAYIŞ, YETENEK

İSTİANE

YARDIM İSTEME

İSTİCAR

KİRA İLE TUTMA, KİRALAMA

İSTİCVAP

SORGUYA ÇEKME, SORGUYA ÇEKİLME

İSTİDA

DİLEKÇE, ARZUHAL, EMANET BIRAKMA, HİMAYE (KORUNMA) TALEP ETME

İSTİDLAL

BİR KANITA DAYANARAK, BİR NESNEDEN SONUÇ ÇIKARMA, KANIT İLE ANLAMA

İSTİFA

İSTEĞE BAĞLI OLARAK BİR GÖREVDEN AYRILMA.

İSTİFADE

YARARLANMA, FAYDALANMA

İSTİGLAL

İPOTEK, EV, DÜKKAN, TARLA VE BUNLARA BENZER TAŞINMAZLARIN GELİRİ, KARŞILIK GÖSTERİLEREK REHİNE KOYMA

İSTİHAP

YANINA ALMAK

İSTİHDAF

HEDEF TUTMA, AMAÇ EDİNME, AMAÇLAMA

İSTİHDAM

HİZMETE KABUL ETME, KULLANMA, ÇALIŞTIRMA

İSTİHKAK

HAK İSTEMEK, HAK EDİŞ, BİR ŞEY ÜZERİNDE HAK İDDİASINDA BULUNMA

İSTİHKAK DAVASI

TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ BİR MAL ÜZERİNDE MÜLKİYET VEYA DİĞER BİR AYNİ HAK İDDİASINDA BULUNMAYI KONU ALAN DAVA

İSTİHLAK

TÜKETİM, KULLANARAK BİTİRME

İSTİHRAÇ

ÇIKARMA, ÇIKARILMA, NETİCE ÇIKARMA, ANLAM ÇIKARMA, ANLAMA

İSTİHSAL

ÜRETİM, ÜRETME, ELDE ETME

İSTİKRAZ

BORÇ ALMA, ÖDÜNÇ ALMA

İSTİLZAM

GEREKTİRMEK

İSTİMA

DAVADA DİNLEME, YARGICIN DURUŞMADA İKİ TARAF VEYA VEKİLLERİNİN SÖZLÜ OLARAK İLERİ SÜRDÜKLERİ SAV VE SAVUNMALARI İLE,TANIK VE BİLİRKİŞİNİN BEYANLARINI DİNLEMESİ

İSTİMAL

KULLANMA

İSTİMLAK

KAMULAŞTIRMA, DEVLET VEYA KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN, KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ DURUMLARDA, BEDELİN PEŞİN ÖDEMEK ŞARTIYLA, ÖZEL MÜLKİYETTE BULUNAN TAŞINMAZIN TAMAMINA VEYA BİR KISMINA KANUNDA GÖSTERİLEN YÖNTEMLERE GÖRE KAMU YARARINA EL KOYMASI

İSTİMVAL

İLGİLİLERİN RIZASI OLMASA BİLE YASA GEREĞİNCE VE DEĞER PAHASI KARŞILIĞINDA KİŞİLERİN MALLARINA EL KONULMASI

İSTİNA

DAYANAK, DAYANMA

İSTİNABE

DAVANIN GÖRÜLMEKTE OLDUĞU MAHKEMEYE GÖNDERİLMEK İÇİN BAŞKA BİR YERDE BULUNAN BİR TANIĞIN ORADAKİ MAHKEMECE İFADESİNİN ALINMASI

İSTİNAD

DAYANMA, SENET, DELİL SAYMA

İSTİNAD ETMEK

DAYANMAK, BİR ŞEYİ DAYANAK(MESNED) OLARAK ALMAK

İSTİNKAF

ÇEKİMSER KALMA, ÇEKİNME, GERİ DURMA, SAKINMA

İSTİNSAH

SURET ÇIKARMA

İSTİRDAD

GERİ ALMA, ALINMA, GERİ İSTEME

İSTİSNA

AYRI TUTMA, KURAL DIŞI SAYMA

İSTİSNA SÖZLEŞMESİ

YÜKLENİCİNİN (MÜTEAHHİDİN), ÜCRET KARŞILIĞINDA, İŞ SAHİBİ İÇİN ESER ORTAYA ÇIKARMAYI BORÇLANDIĞI SÖZLEŞME, ESER SÖZLEŞMESİ.

İSTİZAH

AÇIKLAMA İSTEMEK

İŞAR

BİLDİRME, YAZI İLE BİLDİRME, GÖSTERME

İŞGAL

TAPU KÜTÜĞÜNE GÖRE SAHİPSİZ MAL DURUMUNA GELDİĞİ ANLAŞILAN TAŞINMAZ MALLARI EDİNME YOLU.

İŞHAD

ŞAHİT GETİRME, TANIKLIK ETTİRME, TANIK GÖSTERME

İŞKAL

ZORLAŞTIRMA, GÜÇLEŞTİRME

İŞTİGAL

MEŞGUL OLMA, BİR İŞLE UĞRAŞMA

İŞTİRA

ALIM HAKKI, SATIN ALMA HAKKI, HAK SAHİBİNE İSTEDİĞİ ZAMANDA BİR ŞEYİN MALİKİNDEN, O ŞEYİN MÜLKİYETİNİN KENDİSİNE KARARLAŞTIRILAN BEDEL KARŞILIĞINDA DEVRİNİ İSTEME YETKİSİ VEREN HAK

İŞTİRA HAKKI

HAK SAHİBİNE, İSTEDİĞİ ZAMANDA, BİR MALIN MALİK

İŞTİRAK

KATILMA, ORTAK OLMA, ORTAKLIK

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET

KANUNDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN ÖTÜRÜ BİRBİRLERİNE ORTAKLIK BAĞI İLE BAĞLI BULUNAN KİMSELERİN, BU ORTAKLIKLARI NEDENİYLE BİR MALIN MÜLKİYETİNE ELBİRLİĞİYLE SAHİP OLDUKLARI VE HER BİRİNİN HAKKININ, O MALIN TAMAMINI KAPSADIĞI MÜLKİYET BİÇİMİ.

İTA

VERME, ÖDEME

İTFA

SÖNDÜRME, ÖDEME, BİR BORCU, ÖDEME, TAKAS, AF GİBİ BİR SEBEPLE KAPATMA, SONA ERDİRME

İTMAM

TAMAMLAMA

İTTİBA

UYMA, İTAAT ETME

İTTİHAD

BİR OLMA, BİRLEŞME, BİRLİK

İTTİHAZ

EDİNME, EDİNİLME, KABUL ETME, SAYMA, TUTMA, ALMA

İTTİSAL

BİTİŞME, KAVUŞMA, YAKINLIK

İVAZ

KARŞILIK, BEDEL, EDER, KARŞI BEDEL, MUKABİL EDA, FİYAT

İVAZLI AKİT

İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME

İVAZSIZ AKİT

TEK TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME

İZAA

KAYBETME, YİTİRME

İZAFE

ZAMMETMEK, KATMAK, KARIŞTIRMAK

İZALE

GİDERME, GİDERİLME

İZALE-İ ŞÜYUU

HERHANGİ BİR MALIN KENDİSİNİN VEYA SATILARAK BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI SURETİYLE, BU MAL ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN (PAYDAŞLIĞIN) GİDERİLMESİ.

İZHAR

AÇIKLAMA

K


KAANİ

 KANAAT EDEN, YETER BULUP FAZLASINI İSTEMEYEN, İNANMIŞ, KANMIŞ

KAASIR

ZORLA İŞLETEN, KISA

KABİL

KABUL EDEN, KABUL EDİCİ, OLAN, OLABİLİR

KABL-EL-İŞGAL

İŞGALDEN ÖNCE

KABZ

ALMA, ELDE TUTMA, EDİNME

KABZEYLEMEK

ALMAK, ELDE TUTMAK, EDİNMEK

KADASTRO

ARAZİLERİN,ARSALARIN YERİNİ, ALANINI, SINIRLARINI VE SAHİPLERİNİ BELİRTİP PLANA BAĞLAMA İŞİ,

KADASTRO

ARAZİLERİN VE ARSALARIN YERİNİ, ALANINI, SINIRLARINI VE SAHİPLERİNİ BELİRTİP PLANA BAĞLAMA İŞİ.

KADİM

ÇOK ESKİ ZAMAN, ESKİ

KAFFE

HEP, BÜTÜN, CÜMLE

KAFİ

YETER, YETERLİ

KAGİR

TAŞ VEYA TUĞLADAN İMAL EDİLMİŞ YAPI, KARGİR.

KAİDE

KURAL, USUL, İLKE, PRENSİP, ESAS, TEMEL,YOL, TABAN, AYAKLIK

KAİM

BAŞKA BİR ŞEYİN YA DA KİŞİNİN YERİNE GEÇEN

KAİME

KAĞIT PARA

KAL

KOPARMA, SÖKME, ÇIKARMA, ÇIKARILMA, TEMELİNDEN ÇEKİP ALMA

KALBETME

DEĞİŞTİRME, ÇEVİRME

KAMBİYO TAAHHÜDÜ

TİCARİ BİR SENET ÜZERİNE İMZA KOYMAK SURETİYLE DOĞAN SOYUT BORÇ.

KAMBİYO SENETLERİ

POLİÇE, ÇEK VE BONODAN İBARETTİR.

KAMU DÜZENİ

BİR ÜLKEDEKİ KURUM VE KURALLARIN, DEVLETİN GÜVENLİĞİNİ, KAMU HİZMETLERİNİN İYİ İŞLEMESİNİ VE BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE HUZURU, HUKUK VE AHLAK KURALLARINA UYGUNLUĞU SAĞLAMASIYLA OLUŞAN DÜZEN.

KAMU HACZİ

DEVLETİN, VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİ, RESİM, HARÇ VE BUNLARA BAĞLI CEZA, FAİZ VE ZAMLAR İLE KAMU HİZMETLERİ UYGULAMASINDAN DOĞAN VE ÖDENMEYEN ALACAKLARI NEDENİYLE, BORÇLU DURUMUNDAKİ KİŞİLERİN MAL VE HAKLARINA EL KOYMASI.

KAMU HAKLARI

ŞAHISLAR İLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DÜZENLEYEN HUKUK KURALLARINDAN, YANİ KAMU HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARDIR.

KAMU HİZMETİ

DEVLET VEYA DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN VEYA BUNLARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ ALTINDAKİ DİĞER KİŞİLERCE, KAMUNUN GENEL VE ORTAK GEREKSİNİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER.

KAMU HUKUKU

DEVLETİN ÖRGÜTLENMESİ, FAALİYETLERİ, YETKİ VE GÖREVLERİ İLE DEVLETLE KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HUKUK DALI.

KAMU MALLARI

ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAYAN VE DOĞRUDAN DOĞRUYA KAMUNUN (HALKIN) YARARLANMASINA AYRILAN MALLAR.

KAMU TÜZEL KİŞİLERİ

TAMAMEN KAMU YARARININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞAN VE KAMU GÜCÜ KULLANAN, KANUNLA VEYA KANUNUN VERDİĞİ AÇIK YETKİYLE KURULAN KAMU İDARE VE KURUMLARI.

KAMU YARARI

KAMUNUN, ULUSAL BİRLİĞİN VE DEVLETİN GEREKSİNİMLERİYLE İLGİLİ VE BUNLARA UYGUN OLAN DURUM.

KAMULAŞTIRMA

DEVLET VEYA KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN, KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ DURUMLARDA VE KARŞILIĞINI (BEDELİNİ) PEŞİN ÖDEMEK KOŞULUYLA, ÖZEL MÜLKİYETTE BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI, KANUNDA GÖSTERİLEN USULLERE GÖRE MÜLK EDİNMESİ.

KANAATBAHŞ

İNANDIRICI

KANUN

ANAYASANIN YETKİLİ KILDIĞI ORGAN TARAFINDAN BİR ŞEKİLDE VE BU AD ALTINDA TESPİT EDİLMİŞ BULUNANGENEL, SÜREKLİ VE SOYUT HUKUK KURALLARIDIR.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

TBMM' NİN BİR KANUNLA YETKİ VERMESİ ÜZERİNE BAKANLAR KURULU TARAFINDAN BELLİ KONULARI DÜZENLEMEK AMACIYLA ÇIKARILAN YAZILI HUKUK KURALLARIDIR.

KANUN TASARISI

NAKANLAR KURULUNUN HAZIRLAYARAK TBMM ' NE SUNDUĞU KANUN PROJELERİDİR.

KANUNİ İNTİFA HAKKI

KANUN TARAFINDAN BAZI KİŞİLERE TANINAN VE HAKKI DOĞURAN OLAYIN ORTADAN KALKMASIYLA SON BULAN, HAK SAHİBİNE, BAŞKASINA AİT BİR MAL (HAK) ÜZERİNDE KULLANMA VE ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA YETKİSİ VEREN BİR İRTİFAK HAKKI.

KANUNİ İPOTEK HAKKI

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ BAZI DURUMLARDA, BAZI KİŞİLERİN (KANUN GEREĞİ) SAHİP OLDUĞU İPOTEK KURMA HAKKI.

KANUNİ MÜŞAVİR

VESAYET ALTINA ALINMASINA GEREK OLMAYAN ANCAK FİİL EHLİYETİNDEN KISMEN MAHRUM EDİLMESİ KENDİ YARARINA OLAN REŞİT KİMSEYE, BAZI İŞLER İÇİN GÖRÜŞÜ ALINMAK ÜZERE MAHKEMECE ATANAN DANIŞMAN.

KANUNİ ŞUF'A HAKKI

KANUNDAN (MÜŞTEREK MÜLKİYET HAKKINDAN) DOĞAN VE HİSSEDARLIK (PAYDAŞLIK) DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE VARLIĞINI KORUYAN, HAK KONUSU ŞEYİN BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI HALİNDE HAK SAHİBİNE O ŞEYİ ÖNCELİKLE SATIN ALMA YETKİSİ VEREN HAK.

KARABET

YAKINLIK

KARAR-GİR

KARARLANMIŞ, KARARI VERİLMİŞ, KARARA BAĞLANMIŞ

KARİNE

İPUCU, BELİRTİ, BİLİNEN BİR OLGUDAN BİLİNMEYEN BİR OLGUNUN (SONUCUN) ÇIKARILMASI

KARİNEYİ HAL

DURUMA GÖRE

KARYE

KÖY

KARZ

ÖDÜNÇ

KAST

KANUNUN SUÇ SAYDIĞI BİR EYLEMİ VE ONU MEYDANA GETİRECEK HAREKETİN SONUÇLARINI BİLEREK VE İSTEYEREK İŞLEMEK İRADESİ

KAT

KESME, KESİLME, KARAR VERME, SONA ERDİRME

KATİBİ ADİL

NOTER

KAT İRTİFAKI

YAPILMAKTA VEYA İLERİDE YAPILACAK OLAN BİR BİNANIN YAPIMI BORCUNU VE BİNA TAMAMLANDIĞINDA DA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI YÜKÜMÜNÜ DOĞURAN BİR İRTİFAK HAKKI.

KAT MALİKİ

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÜZERİNDE KURULAN KAT MÜLKİYETİ HAKKINA SAHİP OLAN KİŞİ.

KAT MALİKLERİ KURULU

KAT MÜLKİYETİNE KONU TAŞINMAZDAKİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN OLUŞTURDUĞU KURUL.

KAT MÜLKİYETİ

BİR YAPININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ ÜZERİNDE KURULAN, ARSA PAYI VE ANAGAYRİMENKULDEKİ ORTAK YERLERLE BAĞLANTILI ÖZEL BİR MÜLKİYET HAKKI.

KATİB-İ ADİL

NOTER

KATİYET KESBETMEK

HALE GELMEK

KAVAİD

KAİDELER, USULLER, KURALLAR, YASALAR

KAVİ

KUVVETLİ

KAYNAK HAKKI

HAK SAHİBİNE, BİR BAŞKASININ ARAZİSİNDEKİ KAYNAĞIN SULARINI ALMAK VE KENDİ ARAZİSİNE AKITMAK (KULLANMAK) YETKİSİ VEREN BİR İRTİFAK HAKKI.

KAZAİ İÇTİHATLER

MAHKEMELERDE VERMİŞ OLDUKLARI KARARLARDA BİR SORUNUN ÇÖZÜMLENMESİYLE İLGİLİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLAN İLKELERDİR

KAZAİ KARAR

YARGISAL KARAR

KAZA-İ MERCİ

YARGI ORGANI, MAHKEME

KAZAİ RÜŞT

15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN MÜMEYYİZ BİR KÜÇÜĞÜN, ANA VE BABASININ MUVAFAKATİYLE MAHKEMECE REŞİT KILINMASI

KAZAİ TEFSİR

YARGISAL YORUM

KAZİYYE-İ MUHKEME

KESİN HÜKÜM

KE-EN-LEM-YEKÜN

SANKİ YOKMUŞ, HİÇ YOKMUŞ, HİÇ OLMAMIŞ GİBİ

KEFALET

KEFİL OLMA, KEFİLLİK, BİR KİMSENİN ALACAKLISINA KARŞI, O KİMSENİN BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEK.

KEFF-İ YED

ELÇEKME, VAZGEÇME, KARIŞMAMA

KEMAL

OLGUNLUK, TAMLIK, EKSİKSİZLİK

KERHEN

İĞRENEREK, İSTEMİYEREK, HOŞLANMIYARAK, ZORLA, ZORAKİ

KESB

ÇALIŞIP KAZANMA, EDİNME

KESBETMEK

KAZANMAK, EDİNMEK, SAĞLAMAK

KETMETMEK

GİZLEMEK, SAKLAMAK, SIR TUTMAK

KEYFİYET

İŞ, DURUM, MESELE

KEZAİLİK

AYNI ŞEKİLDE

KISTAS

ÖLÇÜ, ÖLÇÜT

KIŞLAK

KIŞIN HAYVANLARIN YAYILIP OTLAMASINA UYGUN YER. BİR VEYA BİRKAÇ KÖY YA DA BELDEYE, AYRI AYRI VEYA ORTAK OLARAK, KIŞ MEVSİMİNDE HAYVANLARINI BARINDIRMALARI VE OTUNDAN YARARLANMALARI İÇİN TAHSİS EDİLEN VEYA ÖTEDEN BERİ BU AMAÇLA KULLANILA GELEN ARAZİ.

KIYAS

KARŞILAŞTIRMA, ORANLAMA, ÖRNEKSEME

KİFAYET

KAFİ OLMA, YETME, YETİŞME, YETERLİ OLMA, YETERLİLİK

KİŞİSEL HAKLAR

KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ TÜM VARLIĞI İLE İLGİLİ BULUNAN VE BU VARLIĞIN SERBESTÇE GELİŞTİRİLMESİ AMACINA YÖNELİK OLAN HAK VE HÜRRİYETLERDİR

KİTAB'ÜL-İCARE

İCAR KİTABI, MECELLE'DE KİRA BÖLÜMÜ (FASLI)

KOLLEKTİF ŞİRKET

TİCARİ BİR İŞLETMEYİ TİCARİ ÜNVAN ALTINDA İŞLETMEK ÜZERE HAKİKİ ŞAHISLAR ARASINDA KURULAN VE ORTAKLARDAN HİÇBİRİNİN SORUMLULUĞU SINIRLANMAMIŞ OLAN TİCARİ ŞİRKETTİR.

KONKORDATO

DÜRÜST BORÇLUNUN ÖNERİP DE EN AZ ÜÇTE İKİ ALACAKLISININ KABULÜ VE TİCARET MAHKEMESİNİN ONAMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BİR ANLAŞMAYLA, ALACAKLILARIN BİR KISIM ALACAKLARINDAN VAZGEÇMESİ VE BORÇLUNUN DA BU ANLAŞMAYA GÖRE KABUL EDİLEN BORCUN BELLİ YÜZDESİNİ, TAMAMINI YA DA DAHA FAZLASINI, KABUL EDİLEN VADEDE ÖDEYEREK BORCUNDAN KURTULMASI.

KONTRAT

MUKAVELE, SÖZLEŞME

KURU MÜLKİYET

BİR MAL ÜZERİNDE, (MALİKİN SAHİP OLDUĞU AYRICALIK VE YETKİLERE ZARAR GELMEMEK ÜZERE) BİR BAŞKASINA TANINAN İNTİFA VEYA SÜKNA GİBİ FİİLİ KULLANMA HAKKININ VARLIĞI DURUMUNDA MALİKİN SAHİP OLDUĞU MÜLKİYET HAKKI.

KUYUD

KAYITLAR, BAĞLAR, DEFTERE GEÇİRMELER

KUVVEİ MÜSELLAHA

GÜVENLİK KUVVETLERİ

KÜLFET

SIKINTI, ZORLUK, YÜK, ZAHMET, EZİYET

KÜSUR

ARTIK

KÜŞAD

AÇMA, İŞLETMEYE AÇMAK

KÜTÜB

KİTAPLAR

L


LA-AKALL

EN AZINDAN, DAHA AŞAĞI OLMAZ

LAFZ (LAFIZ)

SÖZ

LAHİK

YETİŞEN, ULAŞAN, EKLENEN, SONRADAN TAYİN EDİLEN, YENİSİ

LAÜBALİ

İLİŞİKSİZ, KAYITSIZ, SAYGISIZ, SENLİ BENLİ

LA-YETE GAYYER

SABİT, DEĞİŞMEZ, BOZULMAZ

LAYİHA

DİLEKÇE, YAZILI DİLEK, İSTEK, TASARI

LEDE-L-HACE

HACET,İHTİYAÇ GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN

LEDELİCAP

İCAP ETTİĞİNDE

LEVAZIM

GEREKLİ ŞEYLER, MALZEME, MALZEMELER

LİVA

BAYRAK, MÜLKİ İDAREDE KAZA İLE VİLAYET ARASINDA BİR DERECE, SANCAK

LOKAVT

İŞVEREN TARAFINDAN KENDİ TEŞEBBÜSÜYLE VEYA BİR İŞVEREN KURULUŞUN KARARINA UYARAK İŞÇİLERİN TOPLUCA İŞTEN UZAKLAŞTIRILMASIDIR

LÜKATA

BULUNTU, SOKAKTA BULUNUP ALINAN SAHİBİ BELLİ OLMAYAN ŞEY.

M


MAADA

BAŞKA

MADDİ EDİM

BORÇLUNUN MALVARLIĞI İLE İFA EDECEĞİ EDİM TÜRÜ

MADDİ MAL

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR GİBİ FİZİKSEL VARLIĞI OLAN, GÖZLE GÖRÜLÜP ELLE TUTULABİLEN MAL.

MA'DUD

SAYILI,

MADDE-İ SABIKA

YUKARDAKİ HÜKÜMLER, GEÇEN HÜKÜMLER, DAHA ÖNCE ANILAN MADDELER

MADRUB

DÖVÜLMÜŞ, DARBOLUNMUŞ, VURULMUŞ

MAFEVK

ÜST

MAĞSUB

GASBEDİLMİŞ, ZORLA ALINMIŞ MAHAL YER

MAHALLİ İDARELER

KÖY, KASABA VE ŞEHİR ADI VERİLEN BELLİ YERLEŞİM ALANLARINDAKİ MAHALLİ İHTİYAÇLARI GİDERMEK ÜZERE ÇEŞİTLİ KAMU HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEKTE OLAN KURULUŞLARDIR

MAHCUZ

HACZEDİLEN, HACİZLİ, ÜZERİNE HACİZ KONULMUŞ

MAHCUR

VESAYET ALTINA ALINMIŞ KİŞİ, KISITLI

MAHDUT

SINIRLANMIŞ, TAHDİT EDİLMİŞ

MAHFUZ

SAKLI, GİZLİ

MAHİYET

NİTELİK, BİR ŞEYİN ASLI, ESASI, İÇYÜZÜ

MAHKUMUNBİH

HÜKÜM KONUSU

MAHLUL

HALLOLUNMUŞ, ÇÖZÜLMÜŞ, MİRASÇISI BULUNMAYAN VE HÜKÜMETE KALAN

MAHRUM

YOKSUN, DİLEDİĞİNİ, İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEYEN

MAHSULAT

MAHSULLER, ÜRÜNLER

MAHSUP

HESAP EDİLMİŞ, HESABA DAHİL EDİLMİŞ

MAHSUS

ÖZGÜ, ÖZEL, MÜSTAKİL, ÖZEL OLARAK

MAKABLE ŞAMİL

GEÇMİŞE DOKUNAN, GEÇMİŞE ETKİLİ OLAN, GEÇMİŞTEKİ OLAYLARI DA ETKİLEYEN

MAKABLE TEŞMİL

BİR HÜKMÜN ETKİSİNİN GERİYE YÜRÜTÜLMESİ

MAKRUN

YAKINLAŞTIRILMIŞ, YAKLAŞTIRILMIŞ, YAKIN, ULAŞMIŞ

MAKSUR

KASROLUNMUŞ, KISITLANMIŞ, KISITLI

MAKTU

GÖTÜRÜ, BELİRLİ, MİKTARDA, DEĞERİ BİÇİLMİŞ, PAZARLIKSIZ

MAKULE

ÇEŞİT, TÜR, SOY

MAL BİRLİĞİ

EŞLERİN, (EVLİLİK SÖZLEŞMESİNDE BİRLİĞE DAHİL OLMAYACAKLARINI BELİRTTİĞİ MALLAR İSTİSNA OLMAK ÜZERE) EVLENME ZAMANINDA HER BİRİNİN MALİK OLDUĞU VE EVLİLİĞİN DEVAMI SÜRESİNCE MÜLK EDİNDİĞİ BÜTÜN MALLARIN DAHİL OLDUĞU BİRLİK ÜZERİNDE KOCANIN (KARININ ŞAHSİ MALLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE) MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLDUĞU MAL REJİMİ.

MAL ORTAKLIĞI

EŞLERİN, ORTAKLIĞA GİRECEK MAL VE GELİRLERİ SINIRLANDIRMAMIŞ OLDUĞU VE BUNLAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKINI ORTAKLAŞA KULLANARAK HİÇBİR PAYINDA BAĞIMSIZCA TASARRUF EDEMEDİĞİ MAL REJİMİ.

MALİK

MÜLKİYET HAKKI SAHİBİ, BİR ŞEYE SAHİP OLAN KİŞİ.

MAMELEK

MALVARLIĞI

MANSUB

ATANMIŞ, NASBOLUNMUŞ

MARİFETİYLE

YOLUYLA,ARACILIĞIYLA

MARUZ

ARZOLUNMUŞ, BİR ŞEYİN KARŞISINDA ETKİ ALTINDA BULUNAN

MASARİF

MASRAFLAR, GİDERLER

MASLAHAT

EMİR, BUYRUK, MADDE, HUSUS, DİRLİK DÜZENLİK, İŞ

MASRUF

SARFEDİLMİŞ, HARCANMIŞ

MASARİFİ MUHAKEME

MUHAKEME MASRAFLARI

MATBU

BASILI, BASILMIŞ

MATLAB

TALEP OLUNAN, İSTENEN ŞEY

MATLUBAT

ALACAKLAR, İSTENEN ŞEY

MATRAH

BİR VERGİNİN MİKTARINI BELİRTMEK İÇİN ESAS ALINAN DEĞER.

MATUF

YÖNELTİLMİŞ, YÖNELİK

MAZARRAT

ZARAR, ZARARLAR, ZARAR VERİCİ, ZARAR VERME

MAZBATA

TUTANAK

MAZBUT VAKIF

YÖNETİMİ DEVLET TARAFINDAN ELE ALINMIŞ VAKIF

MAZHAR

ERİŞEN, BİR ŞEYDEN YARARLANMA, ULAŞMA

MAZİRETİ SAHİHA

GERÇEK ENGEL

MAZMUN

ÖDENMESİ GEREKEN ŞEY

MAZNUN

ZANLI, SANIK

MEAİL

SORUNLAR

ME'CUR

KİRAYA VERİLEN ŞEY, KİRALANAN

MEBALİĞ

MEBLAĞLAR, TUTARLAR, GANİMETLER, PARALAR

MEBANİ

BİNALAR, YAPILAR

MEBDE

EVVEL,BAŞLANGIÇ, PRENSİP, İLK UNSUR

MEBİ

SATILAN ŞEY

MEBLAĞ

PARA TUTARI, AKÇE

MEBNİ

BUNA DAYANAN, ....DEN DOLAYI, ......DEN ÖTÜRÜ, BU SEBEPLE, BU YÜZDEN, ÜZERİNDE KURULU

MECARİ

SU YOLLARI, AKINTI YERLERİ, SU YATAKLARI, MECRALAR

MECCANİ

PARASIZ, BEDAVA

MECMUU

TÜMÜ, TAMAMI, HEPSİ

MECRA

BİR İŞİN GİDİŞ, OLUŞ YOLU, AKARSU YATAĞI, SU YOLU

MEÇHUL

BİLİNMEYEN, TANINMAYAN

MEÇZUM

ANLAŞILAN

MEDAR

DAYANAK, YARDIM, ELVERİŞLİ

MEDARI TATBİK

UYGULANABİLİR

MEDLUL

DELİLLENDİRİLMİŞ, DELİL GETİRİLMİŞ ŞEY, BİR KELİMEDEN VEYA İŞARETTEN ANLAŞILAN

MEFHUMU MUHALİF

KARŞIT KAVRAM

MEFRUĞUNBİH

DEVİR KONUSU ŞEY

MEFRUĞUNLEH

KENDİSİNE BİR ŞEY YA DA HAK DEVROLUNAN KİMSE

MEFRUŞAT

DÖŞEME, EV EŞYASI.

MEFSUH

FESHEDİLMİŞ

MEHİL

SÜRE, ÖNEL

MELHUZ

MUHTEMEL, GEREKEBİLECEK, UMULUR, BEKLENİR

MEMALİK

ÜLKE

MEMNU

MENEDİLMİŞ, YASAKLANMIŞ, YASAK

MEMUR

KAMU HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLERİ YAPMAK ÜZERE ATANMIŞ OLAN KİŞİLERDİR.

MEN

YASAK ETME, BIRAKMAMA, DURDURMA, ESİRGEME, VERMEME, ÖNLEME

MEN ETMEK

ENGELLEMEK, YASAKLAMAK

MENAFİL

YARARLAR

MEN'İ MUARAZA DAVASI

BİR MAL ÜZERİNDE,BAŞKA BİR KİMSE TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN HAK VEYA YAPILARIN EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEĞİYLE AÇILAN DAVA

MENAFİ

MENFAATLER, YARARLAR, ÇIKARLAR

MENBA

KAYNAKLAR, ÇIKIŞ YERİ

MENFAATİ AMME

KAMU YARARI

MENFİ EDİM

BORÇLUNUN BİR ŞEYİ YAPMAMAK ŞEKLİNDE İCRA EDECEĞİ EDİM TÜRÜ.

MENKUL

TAŞINIR, TAŞINIR MAL

MENKUZ

BOZULAN

MENŞE

KAYNAK, KÖK, BAŞLANGIÇ

MERA

BİR VEYA BİRKAÇ KÖY VEYA BELDEYE AYRI AYRI VEYA ORTAK OLARAK,HAYVANLARI OTLATMALARI VE OTUNDAN YARARLANMALARI İÇİN TAHSİS EDİLEN VEYA ÖTEDEN BERİ BU AMAÇLA KULLANILAGELEN ARAZİ

MERBUT

BAĞLI

MERHUN

REHNEDİLEN MAL

MER'İ

YÜRÜRLÜKTE, GEÇERLİ

MERİYET

YÜRÜRLÜK

MERSULE

GÖNDERİLEN

MESAĞ

İZİN, RUHSAT, CEVAZ

MESAHA

ÖLÇME, ÖLÇÜMLEME

MESAİL

MESELELER

MESAKİN

MESKENLER, OTURULACAK YERLER

MESKUN

İÇİNDE İNSAN OTURAN, OTURULAN, YERLEŞİLMİŞ

MESMU

DİNLENEN, DİNLENEBİLİR, KARAR İÇİN İNCELENEBİLİR

MESNED

İSNAD EDİLEN ŞEY, DAYANILAN ŞEY, DAYANAK, RÜTBE

MESUL

SORUMLU

MEŞFU

ŞUF'A (ÖNALIM) HAKKININ İLİŞKİN OLDUĞU MAL

MEŞHUDAT

ŞAHİTLİK

MEŞRUT

ŞART KOŞULMUŞ, ŞARTLI, ŞARTA BAĞLI

MEŞRUTA TEVLİYET DAVASI

VAKFEDEN KİŞİNİN MÜTEVELLİĞİ KİME ŞART KILDIĞI YOLUNDAKİ UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ DAVA

MEVDADDI MAHSUSA

ÖZEL HÜKÜMLER

MEVAŞİ

KOYUN,KEÇİ,ÖKÜZ,İNEK GİBİ HAYVANLAR, GEVİŞ GETİREN HAYVANLAR, HAYVAN

MEVHUM

VARSAYILAN, VAR OLARAK KABUL EDİLEN, KURUNTUYA DAYANAN

MEVKUF

VAKFEDİLEN ŞEY

MEVRİD

VARACAK YER

MEVSUKİYET

SAĞLAMLIK

MEZKUR

ZİKREDİLEN, SÖZÜ EDİLEN, ANILAN

MEZRUAT

EKİLİP BİÇİLMİŞ TOHUMLAR, EKİNLER

MEZUN

İZİNLİ, YETKİLİ, BİR OKULU (KURSU) BİTİREN KİŞİ

MEZUNİYET

İZİN, YETKİ, BİR OKULU (KURSU) BİTİRİP DİPLOMA ALMA

MİKAP

BİR ŞEYİN KÜP OLARAK DEĞERİ (ÖRNEĞİN, METREMİKAP ,  METREKÜP)

MİLK

KUDRET, TASARRUF, MÜLK

MİNVAL

ŞEKİL

MİRAS ŞİRKETİ

MİRASIN AÇILMASINDAN, BÖLÜŞTÜRÜLMESİNE KADAR, MİRASA DAHİL OLAN MAL, HAK VE BORÇLARIN OLUŞTURDUĞU TOPLULUK.

MİSİLLU

BENZER, ÖRNEK GİBİ

MUACCEL

İVEDİ, PEŞİN, VADESİ (ECELİ) GELMİŞ, ÖDENMESİ GEREKEN HALE GELMİŞ.

MUACCELİYET

BORCUN VADESİNİN GELMİŞ OLMASI

MUADDEL

DEĞİŞİK

MUADDÜN-Lİ-L-İSTİGLAL

KİRAYA VERİLMEK ÜZERE YAPILMIŞ ŞEY, KİRALIK EŞYA

MUADİL

DENK, EŞİT

MUAFİYET

AFFEDİLMİŞ OLMA, BAĞIŞIKLIK, YÜKÜMLÜLÜK DIŞINDA TUTULMUŞ

MUAHEDE

ANTLAŞMA, KARŞILIKLI ANT İÇME

MUAHHAR

SONRAYA BIRAKILMIŞ, TEHİR EDİLMİŞ, SONRAKİ

MUALLAK

HAVADA BOŞTA DURAN, SÜRÜNCEMEDE KALMIŞ

MUAMELAT

MUAMELELER, İŞLEMLER

MUARAZA

ÇEKİŞME, SATAŞMA, BİRBİRİNE KARŞI GELME, BİR HAK TALEBİ, KAVGA

MUAVİN

YARDIMCI

MUAYYEN

BELİRLİ, BELLİ, SAPTANMIŞ

MUAYYEN MA-ADA

BAŞKA, DIŞINDA

MUBAYAA

SATIN ALMA

MUCİBİNCE

GEREĞİNCE, UYARINCA

MUCİP

GEREKTİREN, GEREKTİRİCİ, İCAPCI, ÖNERİ SAHİBİ

MUCİP SEBEPLER

GEREKTİRİCİ SEBEPLER, GEREKÇE

MUGAYİR

AYKIRI, ZIT, TERS

MUHAKEME

YARGILAMA

MUHAMMEN

TAHMİN EDİLEN

MUHARRER

YAZILI, YAZILMIŞ

MUHASSAS

TAHSİS OLUNMUŞ, TAYİN EDİLMİŞ, ÖZGÜ

MUHATARA

RİZİKO, ZARARA UĞRAMA TEHLİKESİ, TEHLİKE, ZARAR VE ZİYAN

MUHAYYERLİK

BİR SÖZLEŞME İLE,BELİRLENEN EDİMİN YERİNE BİR BAŞKASINI GEÇİRMEK YETKİSİ, SEÇİMLİK HAK

MUHDESAT

SONRADAN YAPILMIŞ, SONRADAN MEYDANA GELMİŞ ŞEYLER, YENİ ŞEYLER

MUHİK

HAKLI, GEÇERLİ, UYGUN, GEREKLİ

MUHKEM KAZİYE

KESİN HÜKÜM

MUHTAR

ÖZERK, BAĞIMSIZ, KÖYDE DEVLET İŞLERİNİ GÖREN KÖYÜN BAŞI

MUHTELİF

ÇEŞİTLİ, DEĞİŞİK, FARKLI

MUKABİL

KARŞILIK, KARŞI

MUKABELEİHİLMİSİL

KARŞILIKLILIK ESASI

MUKADDEM

ÖNCE, ÖNCE GELEN, DAHA ÖNCEDE BULUNAN

MUKADDERAT

KADER, YAZGI, ÖLÇÜLEBİLEN,SAYILABİLEN ŞEYLER

MUKARRER

KARARLAŞTIRILMIŞ

MUKARRERAT

KARARLAR, KARARLAŞTIRILAN ŞEYLER

MUKATAA

ARAZİNİN BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA KİRAYA VERİLMESİ, BAĞ,BAHÇE,ARSA DURUMUNA GETİRİLEN EKİM TOPRAĞI İÇİN VERİLEN VERGİ

MUKAVELE

SÖZLEŞME, AKİT, BAĞIT

MUKAYYET

KAYITLI, SINIRLI, KAYDOLUNMUŞ, DEFTERE GEÇİRİLMİŞ

MUKRİZ

İKRAZ EDEN, BORÇ VEREN, ÖDÜNÇ VEREN

MUKTAZİ

GEREKLİ

MUNKATİ

KESİLMİŞ, ARA VERİLMİŞ

MUNKAZİ

BİTMEK

MUNSİFANE

İNSAFLI ÖLÇÜDE

MUNTAFİ

SÖNME, ORTADAN KALKMA

MUNTAZIR

BEKLEYEN, GÖZETLEYEN

MURABAHA

KANUNUN BELİRLEDİĞİNDEN FAZLA FAİZ ALINMASI, TEFECİLİK

MURAKABE

DENETLEME, KONTROL, GÖZETME

MURİS

KAZANDIRAN, VEREN, MİRAS BIRAKAN, ÖLÜMÜYLE, HAKKINDA MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI KİŞİ, MİRAS BIRAKAN.

MURTABİT

BAĞLANTILI

MUSADDAK

TASDİKLİ, ONAYLI

MUSAKKAF

ÜSTÜ TAVANLA ÖRTÜLMÜŞ, TAVANI,DAMI OLAN,

MUSAKKAFAT

GELİR GETİREN KAPALI (DAMLI) BİNALAR

MUTAD

ALIŞILMIŞ, ADET OLUNMUŞ, NORMAL

MUTALEBE

TALEPTE BULUNMA, İSTEMDE BULUNMA

MUTASARRIF

TASARRUF EDEN, SANCAKLARIN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİ

MUTAVASSIT

ARACI, ARACILIK EDEN, VASITA OLAN

MUTAZAMMIN

İÇİNE ALAN, ÜSTÜNE ALAN, KEFİL OLAN, ÖDEMEYİ ÜSTLENEN

MUTAZARRIR

ZARAR GÖREN KİMSE

MUTEBER

GEÇERLİ, İTİBARLI, HATIRI SAYILIR, GÜVENİLİR, SAĞLAM

MUTEBERİYET

GEÇERLİK, GEÇERLİLİK

MUTLAK MUVAZAA

TARAFLARIN GERÇEKTE HERHANGİ BİR MUAMELE YAPMAYI DÜŞÜNMEDİKLERİ HALDE, SADECE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI YANILTMAK AMACIYLA, ARALARINDA BİR MUAMELE YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERMELERİ

MUTTALİ

ÖĞRENME, HABERDAR OLMA, BİLGİLENME

MUVACEHE

YÜZLEŞTİRME, YÜZ YÜZE GELME

MUVAFAKAT

UYGUN GÖRME, ONAMA, RAZI OLMA, RIZASI OLMA

MUVAFIK

UYGUN, YERİNDE

MUVAKKAT

GEÇİCİ, SÜREKSİZ

MUVAZAA

DANIŞIKLI İŞLEM

MUVAZENE

DENGE

MUZAF

İZAFE EDİLMİŞ, BAĞLI, BAĞLANMIŞ, KATILMIŞ, YÖNELİK

MÜBADELE

BİR ŞEYİN BAŞKA BİR ŞEYLE DEĞİŞTİRİLMESİ, DEĞİŞTİRME, DEĞİŞ-TOKUŞ, DEĞİŞİM

MÜBAYAA

SATIN ALMA

MÜBAYENET

BİRBİRİNE ZIT OLAN ŞEYLER, KAİDELER, İDDİALAR, HÜKÜMLER ARASINDAKİ GÖRÜNÜŞ

MÜBAYİN

ZIT, AYKIRI, TERS

MÜBEYYİN

GÖSTERİR

MÜCAVİR

KOMŞU OLAN, YANINDA BULUNAN

MÜCBİR

ZORLAYICI, ZORLAYAN

MÜCERRED

SOYUT, GENEL

MÜCMEL

KISA VE ÖZ OLARAK ANLATILMIŞ, AÇIKLANMADIKÇA NE ANLAMA GELDİĞİ ANLAŞILAMAYAN İBARE

MÜCTEMİAN

TOPLUCA, TOPLU OLARAK

MÜDAFİ

SAVUNUCU, SAVUNAN

MÜDAHALENİN MEN'İ

TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ BİR MALA KARŞI YAPILAN MADDİ ELATMA VEYA SATAŞMANIN, AYNİ HAKKA DAYANILARAK ÖNLENMESİ.

MÜDDEA

DAVACININ DAVA ETTİĞİ ŞEY, DAVA KONUSU

MÜDDEAALEYH

DAVALI, HAKKINDA DAVA AÇILAN KİŞİ

MÜDDEABİH

DAVA KONUSU

MÜDDEİ

DAVACI, İDDİA EDEN KİŞİ

MÜDDEİ ALEYH

DAVALI, HAKKINDA DAVA AÇILAN KİŞİ

MÜDDEİ UMUMİ

SAVCI

MÜEBBET

SONSUZ, SÜRESİZ

MÜECCEL

VADELİ, VADEYE BAĞLANMIŞ, ZAMANI HENÜZ GELMEMİŞ

MÜEDDİ

TEDİYE EDEN, EDA EDEN, DOĞURAN

MÜESSES

KURULMUŞ, KURULU, TESİS EDİLMİŞ

MÜESSİR

TESİR EDEN, ETKİLİ, TESİRLİ

MÜEYYİD

TEYİD EDEN, DOĞRULAYAN, KUVVETLENDİREN

MÜEYYİDE

YAPTIRIM, DESTEK, HUKUK KURALLARININ UYGULANMASINI SAĞLAMAK VE ZORLAMAK İÇİN YASALARA KONULAN HÜKÜMLER, BİR KURALIN EMİR VE YASAKLARINA UYULMADIĞI ZAMAN KARŞILAŞILACAK OLAN TEPKİDİR.

MÜFLİS

İFLAS EDEN KİŞİ, MAHKEMELERCE İFLASINA KARAR VERİLEN KİMSEDİR

MÜHÜR

BAZI KİŞİ VE KURUMLARIN, YAPTIKLARI İŞLEMİ VEYA KORUMA ALTINA ALDIKLARI EŞYAYI BELGELENDİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI KAZILI DAMGA VB. ARAÇ.

MÜKELLEF

YÜKÜMLÜ, ÖDEVLİ, GÖREVLİ

MÜKELLEFİYET

YÜKÜMLÜLÜK, BİR KİMSEYE VEYA BİR ŞEYE YÜKLETİLEN YÜKÜM, GÖREV

MÜKTESİP

İKTİSAP EDEN, KAZANAN, EDİNEN

MÜLAHAZA

DÜŞÜNCE, GÖRÜŞ

MÜLAHAZAT

DÜŞÜNCELER

MÜLHAK EVKAF(VAKIF)

VAKIF YÖNETİCİLERİ(MÜTEVELLİLER) TARAFINDAN YÖNETİLEN VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DENETLENEN VAKIFLAR

MÜLKİ

ÜLKE İLE İLGİLİ, ÜLKE YÖNETİMİNE İLİŞKİN

MÜLKİYET HAKKI

KİŞİYE, KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ SINIRLAR İÇİNDE, SAHİBİ OLDUĞU MALDAN VE MALIN HUKUKİ VE DOĞAL ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA VE O MAL ÜZERİNDE TASARRUF ETME YETKİSİ VEREN EGEMENLİK HAKKI.

MÜLTEZEM

GEREKLİ GÖRÜLEN, KAYIRILAN

MÜLZEM

BAĞLI

MÜMASELET

BENZEME, BENZEYİŞ, ANDIRMA

MÜMASİL

ÖRNEK, MİSAL, BENZEYEN, ANDIRAN

MÜMELLEK-ÜN-LEH

KENDİSİNE BİR ŞEY TEMLİK OLUNAN KİMSE

MÜMELLİK

TEMLİK EDEN, MÜLK OLARAK VEREN KİŞİ

MÜMESSİL

TEMSİL EDEN, TEMSİLCİ

MÜMEYYİZ

SEZGİN, TEMYİZ EDEN, İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA YETENEĞİNE (TEMYİZ GÜCÜNE) SAHİP KİMSE.

MÜMTAZ

ÜSTÜN, AYRICALIKLI, İMTİYAZLI

MÜMTENİ

ÇEKİNEN, İMTİNA EDEN, OLAMAZ,

MÜN'AKİT OLMAK

BİR SÖZLEŞMENİN KURULMASI, AKDİN OLUŞMASI, ÜZERİNDE ANLAŞMA YAPILMAK

 ,

MÜNAZAA

UYUŞMAZLIK, ÇEKİŞME, ANLAŞMAZLIK

MÜNAZİÜNFİH

NİZA KONUSU, UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN ŞEY, DAVA KONUSU

MÜNBAİS

DOĞAN, İLERİ GELEN

MÜNCER

SONUÇLANAN, ŞU VEYA BU SONUCA VARAN

MÜNDEMİC

İÇİNDE BULUNAN, (İÇİNDE)YATAN

MÜNDERECAT

İÇERİK, KAPSAM, İÇİNDEKİLER

MÜNFERİDEN

TEK TEK, AYRI AYRI, TEK BAŞINA

MÜNFESİH

İNFİSAH ETMİŞ, BOZULMUŞ, DAĞILMIŞ

MÜNHASIR

..YE ÖZGÜ, ..YE AYRILMIŞ, ..YE MAHSUS, SINIRLANMIŞ, AYRILMIŞ

MÜNKASEM

BÖLÜNMÜŞ

MÜNKATİ

KESİLEN, KESİLMİŞ, KESİK, ARALIKLI

MÜNKİR

İNKAR EDEN

MÜNSELİP

KAYBETME, KEYBEDEN

MÜNTAKİL

İNTİKAL EDEN, GEÇEN

MÜNTEHİ

NİHAYET BULAN, SONA EREN, SON, EN SON, BİR ŞEYİ TAMAMLAYAN

MÜRADİF

EŞ ANLAM, AYNI ANLAM

MÜRAFAA

SÖZLÜ DURUŞMA, GENELLİKLE YARGITAY'DA VEYA İDARE MAHKEME’LERİNDE YAPILAN DURUŞMAYA VERİLEN AD

MÜRASELAT

GÖNDERİLEN ŞEYLER, MEKTUPLAR, YAZIŞMALAR

MÜRETTEP

TERTİP EDİLMİŞ, DÜZENLENMİŞ

MÜRTEBİT

BAĞLANTILI, İLİŞKİLİ, İLGİLİ

MÜRTEFİ

KALDIRMA KALDIRILMIŞ

MÜRTEHİN

REHİN ALACAKLISI, İPOTEK HAKKINA SAHİP

MÜRUR HAKKI

GEÇİT HAKKI

MÜRURU ZAMAN

ZAMAN AŞIMI, BİR DAVANIN AÇILMASI VEYA HÜKMÜN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KANUNEN BELİRLİ ZAMANIN GEÇMESİ

MÜSAADE

İZİN, YARDIM, UYGUN OLMA, SERBESTLİK

MÜSADERE

ZORALIM, BİR KİMSENİN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ BİR MALININ, KENDİ İSTEĞİ OLMAKSIZIN DEVLET TARAFINDAN ELİNDEN ALINMASI

MÜSAMAHA

HOŞ GÖRME, GÖZ YUMMA, TOLERANS TANIMA

MÜSAVAT

EŞİTLİK

MÜSAVİ

EŞİT, EŞ DÜZEYDE, AYNI SEVİYEDE

MÜSECCEL

TESCİLLİ, YAZILMIŞ, KAYITLI, DAMGALANMIŞ

MÜSPET EDİM

BORÇLUNUN, BELLİ BİR ŞEYİ YAPMAK YA DA VERMEK ŞEKLİNDE OLUMLU BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ İLE YERİNE GETİRECEĞİ EDİM TÜRÜ

MÜSTACEL

İVEDİ, TEZ, HEMEN YAPILMASI GEREKLİ

MÜSTACELEN

İVEDİ OLARAK, ACELE OLARAK

MÜSTACELİYET

İVEDİLİK, ACİL OLMA HALİ

MÜSTAGALLAT-I MEVKUFE

HAYIR KURUMLARINA GEREKLİ GELİRİ SAĞLAMAK ÜZERE VAKFEDİLMİŞ MALLAR

MÜSTEHAK

HAK EDEN

MÜSTEHİK

İSTİHKAK SAHİBİ, HAK KAZANMIŞ, HAKETMİŞ, LAYIK

MÜSTELZİM

GEREKTİRİCİ, DOĞURUCU, SONUÇ DOĞURUCU

MÜSTENİDEN

DAYANARAK, BİR ŞEYE DAYANARAK, DELİL GÖSTEREREK

MÜSTESNA

AYRIK, İSTİSNA OLAN, KURAL DIŞI

MÜŞA

ORTAKLAR ARASINDA BERABERCE KULLANILDIĞI HALDE PAYLARA AYRILMAMIŞ ŞEY, ORTAK MAL

MÜŞABEHET

BENZEYİŞ, BENZEME

MÜŞABİH

BENZEYİŞ, BENZEME

MÜŞARÜN-İLEYH

ADI GEÇEN, ANILAN, İLİM VE RESMİ MEVKİİ YÜKSEK OLAN KİMSE

MÜŞKİLAT

ZORLUK, GÜÇLÜK

MÜŞTEMİLAT

EKLENTİ

MÜŞTERA

İŞTİRA EDİLMİŞ, SATIN ALINMIŞ

MÜŞTEREK MÜLKİYET

BİRDEN ÇOK KİŞİNİN, KANUN VEYA HUKUKİ İŞLEM NEDENİYLE, BİR MALA, FİİLEN BÖLÜŞMEDİKLERİ BELİRLİ PAYLAR ORANINDA MALİK OLMALARI.

MÜTALAA

GÖRÜŞ, İRDELEME, DÜŞÜNCE

MÜTEADDİT

BİRDEN FAZLA, ÇEŞİTLİ

MÜTEAHHİDÜNBİH

TAAHÜT EDİLEN,YAPILMASI İSTENİLEN ŞEY

MÜTEAHHİT

TAAHHÜT EDEN, YÜKLENİCİ, BELLİ BİR İNŞAATI (ESERİ) YAPMAYI ÜSTLENEN

MÜTEALLİK

İLİŞKİN, BİR ŞEYE DAİR, İLGİLİ

MÜTEAMEL

ALIŞILAGELMİŞ

MÜTEBAKİ

GERİYE KALAN, ARTAN

MÜTEDAİR

DAİR OLAN, İLİŞKİN, DEĞİN

 ,

MÜTEDAVİL

ELDEN ELE GEÇEN, DÖNEN, DOLAŞAN, TEDAVÜL EDEN

MÜTEFERRİ

EKLENTİ, EKLENMİŞ, EKLİ, İLİŞKİN, AYNI KÖKTEN

MÜTEFERRİAT

TEFERRUAT, AYRINTI

MÜTEFERRİK

DAĞINIK, ÇEŞİTLİ, AYRI AYRI, TÜRLÜ

MÜTEGAYYİB

KAYBOLMUŞ, YİTMİŞ

MÜTEHAMMİL

TAHAMMÜLLÜ, DAYANIKLI

MÜTEHASSIL

DOĞAN, HASIL OLAN, MEYDANA GELEN

MÜTEHAVVİL

DEĞİŞKEN, KARARSIZ

MÜTEKABİLİYET

KARŞILIKLILIK

MÜTEKABİLİYET ESASI

BİR DEVLETİN, BAŞKA BİR DEVLETİN VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI HUKUKİ VEYA FİİLİ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİNE KARŞILIK, DİĞER DEVLETİN DE AYNI ŞEKİLDE DAVRANMASI.

MÜTEMAYİL

EĞİLİMLİ, TARAFLI GÖRÜNEN

MÜTEMERRİD

TEMERRÜDE DÜŞEN (KİMSE), YAPMASI GEREKEN BİR ŞEYİ YAPMAMAKTA DİRENEN

MÜTEMMİM CÜZ

TAMAMLAYICI PARÇA, MAHALLİ ÖRF VE ADETE GÖRE, BİR NESNENİN ESASLI UNSURU OLAN, O NESNE YOK EDİLMEDİKÇE VEYA PARÇALANMADIKÇA YAHUT NİTELİĞİ BOZULMADIKÇA ONDAN AYRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN PARÇALAR, O NESNENİN TAMAMLAYICI PARÇASIDIR.

MÜTENAKIS

ÇELİŞİK

MÜTENASİP

UYGUN, DENK

MÜTERAFİK

BERABER BULUNAN, KARIŞIK, BİRLİKTE

MÜTERETTİB

SIRALANMIŞ, AİT OLAN, .....ÜSTÜNE DÜŞEN, GEREKEN, MEYDANA GELEN, DOLAYI, MEYDANA GELEN

MÜTESARLÜLFESAT

ÇABUK BOZULAN

MÜTESELSİL

ZİNCİRLEME, DAYANIŞMALI, ARDI ARDINA

MÜTESELSİL SORUMLULUK

BİRDEN ÇOK KİMSENİN, BİR BORCUN VEYA ZARARIN (TAMAMININ) ÖDENMESİNDEN, ZİNCİRLEME OLARAK VE TEK BAŞINA SORUMLU OLMASI.

MÜTEVAKKIF

BAĞLI

MÜTEVEFFA

VEFAT ETMİŞ, MİRAS BIRAKAN

MÜTEVELLİ

BİR VAKFIN YÖNETİMİNİN KENDİSİNE VERİLDİĞİ KİŞİ, VAKIF YÖNETİM KURULU

MÜTEVELLİT

DOĞAN, İLERİ GELEN

MÜTTEFİK-UN-ALEYH

ÜZERİNE İTTİFAK EDİLMİŞ, ANLAŞMA SAĞLANMIŞ

MÜTTEHAZ

VERİLEN, İTTİHAZ OLUNAN, KABUL EDİLEN, YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

MÜTTEHİT

BİRLEŞİK

MÜVEKKİL

KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KİŞİ, VEKİL EDEN.

MÜVEZZİ

DAĞITICI

MÜZAHERET

YARDIM, KORUMA

MÜZAYEDE

ARTIRMA, AÇIK ARTIRMA

N


NAFAKA YÜKÜMÜ

BİR KİMSENİN KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ YOKSULLUĞA DÜŞMÜŞ OLAN YAKINLARINA YARDIM ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLMASIDIR.

NAFIA

BAYINDIRLIK İŞLERİ

NAĞAHANİ

ANSIZIN

NAHİYE

BUCAK, BÖLGE, KENAR, KISIM, ÇEVRE

NAİL OLMAK

ERİŞMEK, KAVUŞMAK

NAİPLİK

VEKALET

NAKIZ

BOZMA, KALDIRMA,

NAM-I MÜSTEAR

TAKMA AD, EĞRETİ AD NASB ATAMA, TAYİN ETME, DİKME, SAPLAMA

NASIB

NASBEDEN, DİKEN, TAYİN EDEN, ATAYAN

NAŞİ

NEŞET EDEN, İLERİ GELEN, ÖTÜRÜ, DOLAYI, SEBEBİYLE

NATIK

BİLDİREN, BİLDİRİCİ, GÖSTERİCİ, SÖYLEYEN, KONUŞAN, İDRAK EDEN, DÜŞÜNEN NAZARA ALMAK GÖZ ÖNÜNE ALMAK

NAVLUN

DENİZ YOLUYLA YAPILAN TAŞIMA KARŞILIĞINDA ÖDENEN ÜCRET

NAVLUN MUKAVELESİ

DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMAK ÜZERE YAPILAN SÖZLEŞMEDİR.

NAZARI DİKKAT

GÖZ ÖNÜNE ALMAK

NEBAT

BİTKİ

NEF'İ

ÇIKAR İLE İLGİLİ, FAYDACI

NEMA

BÜYÜME, GELİŞME, KAZANÇ, KAR, GETİRİ, FAİZ

NESEBEN

SOYLA İLGİLİ, SOY BAKIMINDAN

NESEP

ANA BABA İLE ÇOCUKLAR ARASINDAKİ HUKUKİ BAĞ.

NEŞET ETMEK

DOĞMAK, İLERİ GELMEK, KAYNAKLANMAK

NEVİ

ÇEŞİT, TÜR

NEZ'

SÖKME, KALDIRMA, YOKETME

NEZARET

DENETİM, GÖZETİM, BAKANLIK

NEZETMEK

KALDIRMAK, AYIRMAK, İLİŞİĞİ KOPARMAK

NISF

YARIM, YARI, YARISI

NİDA

ÇAĞIRMA, BAĞIRMA, ÜNLEM

NİSAP

DERECE, İSTENİLEN HAD, ASIL, ESAS, YETER SAYI, BİR KURULUN TOPLANABİLMESİ VEYA KARAR ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ SAYIDA ÜYENİN BİR ARAYA GELMİŞ OLMASI

NİSPİ MUVAZAA

YAPILAN ASIL MUAMELENİN ŞARTLARINI YA DA KONUSUNU FARKLI ŞEKİLDE GÖSTERMELERİ

NİYABET

VEKİLLİK,

NİZA

İHTİLAF, ÇEKİŞME, UYUŞMAZLIK

NİZAM-NAME

TÜZÜK

NİZASIZ VE FASILASIZ

UYUŞMAZLIK KONUSU OLMADAN VE HİÇ ARA VERMEDEN, İHTİLAFSIZ VE ARASIZ

NOKTA-İ NAZAR

GÖRÜŞ, BAKIŞ AÇISI

NUKUD

NAKİTLER, PARALAR

NÜKUL

VAZGEÇME, CAYMA, KAÇINMA

NÜMUNE

ÖRNEK

O


OLVECHE

O ŞEKİLDE

ORTA MALLARI

YOLLAR, KÖPRÜLER, CAMİLER GİBİ HERKESİN KULLANABİLECEĞİ KAMU MALLARI.

ORTAK YERLER

KAT MÜLKİYETİNE TABİ ANAGAYRİMENKULÜN, KAT MALİKLERİNCE ORTAKLAŞA KULLANILIP YARARLANILAN YERLERİ.

OTLAK

YAYLAK, KIŞLAK.

Ö


ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

GERÇEK KİŞİLERİN, ÖLÜMÜNDEN SONRA HUKUKİ ETKİ VE HÜKÜMLER DOĞURMAK ÜZERE YAPMIŞ OLDUĞU HUKUKİ İŞLEM.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

TARAFLARDAN BİRİNİN, ÖLÜNCEYE DEK BAKMA VE KENDİSİNİ GÖRÜP GÖZETME KOŞULUYLA, MALVARLIĞINI VEYA BİR KISIM MALLARI ÖBÜRKÜNE GEÇİRME (İNTİKAL ETTİRME) BORCU ALTINA GİRDİĞİ SÖZLEŞME.

ÖZEL HAKLAR

ŞAHISLAR İLE ŞAHISLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HUKUK KURALLARINDAN,YANİ ÖZEL HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARDIR.

ÖZEL HUKUK

KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HUKUK DALI.

P


PAFTA

KADASTROSU YAPILAN YERLERİN ADA VE PARSELLERİNİN, BELLİ ÖLÇÜLERLE ÇİZİLMİŞ HARİTALARI.

PARSEL

İMAR DÜZENİ BAKIMINDAN BELLİ ÖLÇÜLER GÖZÖNÜNE ALINARAK SINIRLANDIRILMIŞ ARAZİ PARÇALARINDAN HER BİRİ.

PAYDAŞ

BİR BÜTÜNÜN BELLİ BİR KISMINDAN (PAYDAN) YARARLANAN, HİSSEDAR.

PEDAVRA

KÖKNAR VE LADİN AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN, ÇATI ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANILAN İNCE TAHTA, HARTAMA.

R


RABITA

BAĞLANTI, BAĞ, DÜZEN, TERTİP

RACİ

RÜCU EDEN, GERİ DÖNEN, İLGİSİ OLAN

RAHİN

REHİN VEREN, REHNEDEN

RAKABE

DEVRİ VE DEVİR ALINMASI OLANAKLI BULUNAN ŞEYİN KENDİSİ, ÖRNEĞİN TARLA,KÖLE GİBİ, MALA(ŞEYE) HAKİM OLABİLME KUDRETİ, ÇIPLAK MÜLKİYET

RAPT

BAĞLAMA, BAĞLANMA, İLİŞTİRME, BAĞLAÇ

RAYİÇ

SÜRÜM DEĞERİ, GEÇERLİ OLAN

RAYİÇ DEĞER

BİR İKTİSADİ KIYMETİN, DEĞERLEME GÜNÜNDEKİ NORMAL ALIM-SATIM DEĞERİ, PİYASA DEĞERİ.

REF ETMEK

KALDIRMAK, ÖRNEĞİN İTİRAZIN REF'İ (KALDIRILMASI)

REFİK

ARKADAŞ

REHİN

BİR BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE, ALACAKLARININ TEMİNATI OLMAK ÜZERE VE PARAYA ÇEVİRTME HAKKIYLA BİRLİKTE ALACAKLI LEHİNE VERİLEN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MAL GÜVENCESİ.

REİSİEVVEL

BİRİNCİ REİS

RESEN

KENDİLİĞİNDEN, HERHANGİ BİR İSTEĞE GEREK OLMADAN, OTOMATİKMAN

RESİM

DEVLET DAİRE VE KURUMLARINDA GÖRÜLEN HİZMET VE YAPILAN GİDERLERİN KARŞILIĞI OLARAK, SADECE O İŞLE İLGİSİ BULUNAN KİŞİLERDEN ALINAN BİR GELİR.

RESMİ GAZETE

BAŞBAKANLIK TARAFINDAN ÇIKARILAN VE KANUNLARIN, KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELERİN, TÜZÜKLERİN VE BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN YAYIMLADIĞI GAZETEDİR.

RESMİ SENET

RESMİ BİR MAKAM VE GÖREVLİNİN, USULÜNE GÖRE DÜZENLEDİĞİ VEYA ONAYLADIĞI BELGE.

RESÜLMAL

ANAMAL, SERMAYE

REŞİT

ERGİN, RÜŞT YAŞINI DOLDURMUŞ, ONSEKİZ YAŞINI DOLDURAN VEYA ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAMASINA RAĞMEN EVLENEN VEYA YASAL OLARAK ERGİNLİĞİNE MAHKEMECE KARAR VERİLEN KİŞİ

RÜCU

DÖNME, GERİ DÖNME, CAYMA, SÖZÜNDEN DÖNME, SÖZÜNÜ GERİ ALMA, BİR ÖDEMEDE BULUNAN KİMSENİN, BU BEDELİ, ASIL ÖDEME YAPMASI GEREKEN KİŞİDEN İSTEMESİ,

RÜÇHAN

ÖNCELİK, ÜSTÜNLÜK, İMTİYAZ

RÜSUM

RESİMLER, DEVLET DAİRELERİNDE VE DİĞER KAMU KURULUŞLARINDA GÖRÜLEN HİZMET VE HARCAMALARIN KARŞILIĞI OLARAK ALINAN VERGİLER

RUZ-NAME

GÜNDEM, YEVMİYE DEFTERİ, TAKVİM

RÜ'YET

DAVANIN BAKILMAKTA OLMASI.

S


SADIR OLMAK

ÇIKMAK

SAHİH

SIHHATLİ, GERÇEK, DÜZGÜN, DOĞRU, LEGAL, HUKUKA UYGUN

SAKIT

SUSAN, HERHANGİ BİR GÖRÜŞ BİLDİRMEYEN, DÜŞEN, DÜŞÜCÜ, HÜKÜMSÜZ

SALAHİYET

YETKİ, BİR DAVAYA BAKABİLME

SALAHİYETNAME

TEMSİLCİYE VERİLEN YETKİYİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA İSPATLAMASI İÇİN VERİLEN YAZILI BELGEDİR.

SALİF-ÜZ-ZİKR

ZİKRİ GEÇEN, BİLDİRİLEN

SALİH

ELVERİŞLİ, UYGUN

SANİYEN

İKİNCİ OLARAK

SARAHAT

AÇIKLIK, NETLİK, SARİHLİK, AYDINLIK

SARFİYAT

HARCAMALAR, GİDERLER

SARİ

BULAŞAN, BULAŞICI

SATIŞ VAADİ

BİR KİMSENİN, TAŞINMAZ MALINI BİR BAŞKASINA SATMAYI (İLERİDE YAPILACAK SATIM AKDİNİ) TAAHHÜT ETTİĞİ SÖZLEŞME.

SATIŞ VAADİ

BİR KİMSENİN, TAŞINMAZ MALINI BİR BAŞKASINA SATMAYI (İLERİDE YAPILACAK SATIM AKDİNİ) TAAHHÜT ETTİĞİ SÖZLEŞME.

SAVCILIK

DEVLET ADINA KAMU DAVASINI AÇAN MAKAMDIR.

SAY

EMEK, ÇALIŞMA

SEBKETMEK

VAKİ OLMAK, YAPILMAK, OLMAK, İLERİ GEÇMEK

SEHİM

PAY, HİSSE

SELB

ZORLA ALMA, KALDIRMA, GİDERME

SELEF

ÖNCE GELEN KİMSE

SEMEN

SATIŞ PARASI, SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE, SATANA MAL TESLİMİNE KARŞILIK OLARAK ÖDENECEK PARA

SEMERE

BİR MALDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, TABİİ SEMERE

BİR ŞEYİN KENDİSİNDEN OLUŞAN ÜRÜN, MEDENİ SEMERE

TABİİ OLMAYAN SEMERE, HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SEMERE

SENEDAT

SENETLER

SENED-İ HAKANİ

TAPU SENEDİ

SENEVİ

SENELİK, YILLIK

SERDETMEK

İLERİ SÜRMEK, ÖNE SÜRMEK, ORTAYA ÇIKMAK, BELİRTMEK

SEYRAN-GAH

GEZME YERİ, DOLAŞMA YERİ

SİGORTA PRİMİ

SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACIYA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÜCRETTİR.

SİN

YAŞANILAN SÜRE

SİRAYET

BULAŞMA, YAYILMA, GEÇME

SİRKAT

HIRSIZLIK, ÇALMA, ÇALINMA

SİYANET

KORUMA

SİYASİ HAKLAR

HERHANGİ BİR BİÇİMDE DEVLETİN YÖNETİMİNE VE SİYASİ KURULUŞLARINA KATILMAYA YÖNELİK HAKLARDIR

SOSYAL DEVLET

FERTLERİN SOSYAL DURUMLARIYLA İLGİLENEN, ONLARA ASGARİ BİR HAYAT DÜZEYİ SAĞLAMAYI, SOSYAL ADALETİ VE SOSYAL GÜVENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ ÖDEV BİLEN DEVLETTİR.

SOSYAL İLİŞKİLER

ŞAHISLARIN BİRBİRLERİYLE VEYA TOPLUMLA OLAN İLİŞKİLERİDİR.

SOSYAL KURALLAR

SOSYAL İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN DİN, AHLAK, GÖRGÜ VE HUKUK KURALLARIDIR.

SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR

KİŞİNİN SOSYAL VE EKONOMİK FAALİYETLERİYLE İLGİLİ BULUNAN HAK VE HÜRRRİYETLERDİR.

SÖZLEŞME

İKİ VEYA DAHA ÇOK KİŞİNİN, ARALARINDA BİR HUKUKİ BAĞ YARATMAK, BU BAĞI DEĞİŞTİRMEK VEYA ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA, KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN İRADELERİNİ BEYAN EDEREK YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEM, AKİT.

SÖZLEŞME

İKİ VEYA DAHA ÇOK KİŞİNİN, ARALARINDA BİR HUKUKİ BAĞ YARATMAK, BU BAĞI DEĞİŞTİRMEK VEYA ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA, KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN İRADELERİNİ BEYAN EDEREK YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEM, AKİT.

SÖZLEŞMEDEN DÖNME

TARAFLARDAN BİRİNİN, MEVCUT SÖZLEŞMEDEN CAYMASI, SÖZLEŞMEDEN RÜCU.

SUDUR

VERİLEN , ÇIKAN

SUİNİYET

KÖTÜNİYET

SUKUT

DÜŞME, DÜŞÜŞ

SURETİ MAHSUSA

ÖZEL OLARAK, ÖZELLİKLE, BELLİ AMAÇLA

SURETİ MÜMTAZE

ÖNCELİKLİ

SUVERİ MÜSADDAKA

ONANMIŞ ÖRNEK

SÜBUT

SABİT OLMA, GERÇEKLEŞME, İSPATLAMA, İSPATLANMA, KANITLAMA

SÜKNA

OTURMA YERİ, OTURULACAK YER, KONUT

SÜKNA HAKKI

BİR EVDE VEYA EVİN BİR BÖLÜMÜNDE OTURMA HAKKI VEREN KİŞİYE BAĞLI BİR İRTİFAK HAKKI, OTURMA HAKKI, BİR EVDE VEYA EVİN BİR BÖLÜMÜNDE OTURMA İMKANI VEREN BİR İRTİFAK HAKKI.

SÜLÜSAN

ÜÇTE İKİ

SÜREKLİ EDİM

BORÇLUYU BELLİ BİR SÜRE, BELLİ DAVRANIŞ YA DA DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE BAĞLI BULUNMAKLA YÜKÜMLÜ KILAN EDİM

SÜRELİ İCAP

BİR KİMSENİN, BELLİ BİR SÜRE BAĞLI OLMAK NİYETİ İLE BEYAN ETTİĞİ İCAP.

SÜRESİZ İCAP

KABUL HABERİNİN KENDİSİNE ULAŞMASI İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SÜRE TAYİN ETMEDİĞİ İCAP

Ş


ŞAGİL

MEŞGUL EDEN, MEŞGUL OLMAYI GEREKTİREN, İŞGAL EDEN, BİR MÜLKTE OTURAN

ŞAHADET

TANIKLIK

ŞAHBENDER

KONSOLOS

ŞAHSİ EDİM

BORÇLUNUN BİZZAT BEDENİ YA DA FİKRİ GÜCÜ YA DA YETENEĞİ İLE İCRA EDECEĞİ EDİM TÜRÜ

ŞAHSİ HAKLAR

AYNİ HAKLARIN AKSİNE, HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEYEN HAKLAR, KİŞİSEL HAKLAR.

ŞAHSİYET HAKLARI

ŞAHISLARIN MADDİ,MANEVİ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ MUTLAK HAKTIR.

ŞAHSI AHAR (AHER)

BAŞKASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ

ŞAMİL

İÇİNE ALAN, KAPSAYAN, ÇEVRELEYEN

ŞAMİL OLMAK

KAPSAMAK, İÇİNE ALMAK

ŞARİH

ŞERHÇİ, ŞERH EDEN, BİR KONUYU AYRINTILARIYLA AÇIKLAYAN

ŞAYİ

PAY, HİSSE

ŞAYİ HİSSE

ORTAK (MÜŞTEREK) MÜLKİYETTE, ORTAKLARDAN HERBİRİNE AİT PAY

ŞAYİAN

ORTAKLAŞA

ŞEFİ

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI BULUNAN KİŞİ, ÖNALIMCI

ŞERAİT

ŞARTLAR, KOŞULLAR

ŞERH

KİŞİSEL HAKLARIN, DEVİR SINIRLAMALARININ VE GEÇİCİ TESCİLİN, TAPU SİCİLİNE YAZILMASINI GÖSTEREN TERİM

ŞERİK

ORTAK, İŞTİRAKÇİ

ŞERH

ŞAHSİ HAKLARI, TEMLİK (DEVİR) SINIRLAMALARINI VE GEÇİCİ TESCİLLERİ TAPU KÜTÜĞÜNDE BELİRTEN YAZILARIN (KAYITLARIN) GENEL ADI.

ŞİBH (ŞİBİH)

BENZER, BENZEME, BENZEYİŞ

ŞİFAHİ BEYAN

SÖZLÜ AÇIKLAMA

ŞUFA

ÖNALIM, ÖNCELİKLİ ALIM

ŞUFA HAKKI

ÖNALIM HAKKI, MÜKELLEFİN, HAKKIN KONUSU OLAN ŞEYİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI DURUMUNDA, HAK SAHİBİNE TEK TARAFLI BİR İRADE BEYANI İLE SATILAN ŞEYİN MÜLKİYETİNİN KARARLAŞTIRILAN BEDEL KARŞILIĞINDA ÖNCELİKLE KENDİSİNE DEVRİNİ İSTEME YETKİSİNİ VEREN HAKTIR, YENİLİK DOĞURAN HAKLARDANDIR.

ŞUHUT

ŞAHİTLER

ŞÜMUL

KAPSAM, İÇİNE ALMA, KAPSAMA

ŞÜYU

PAYDAŞLIK, HİSSEDARLIK

T


TAADDÜD

BİRDEN ÇOK

TAAHHÜTNAME

KİŞİNİN KENDİ AD VE HESABINA, BİR GERÇEK KİŞİ VEYA TÜZEL KİŞİYE KARŞI, SÖZLEŞMELİ YA DA SÖZLEŞMESİZ OLARAK, BİR İŞİN YAPILMASINI VEYA BİR ŞEYİN TESLİMİNİ ÜSTLENDİĞİNİ GÖSTERİR BELGE.

TAALLUK

İLİŞİĞİ OLMA, ASILMA, İLGİ

TAAYYÜN

TAYİN OLUNMA, BELLİ OLMA, BELİRME

TABİYET

KİŞİ VEYA ŞEYLERİ DEVLETE BAĞLAYAN SİYASİ VE HUKUKİ BAĞ, VATANDAŞLIK. YURTTAŞLIK, BAĞIMSIZLIK

TACİR

TİCARETLE UĞRAŞAN, BİR TİCARİ İŞLETMEYİ KISMEN DAHİ OLSA KENDİ ADINA İŞLETEN KİMSEDİR.

TADAT

SAYMA, SAYILMA, SAYIM

TADİL

DEĞİŞTİRME, DEĞİŞİKLİK

TAĞYİR

BAŞKALAŞTIRMA, DEĞİŞTİRME, BOZMA TAHAKKUK GERÇEKLEŞTİRME, GERÇEKLEŞME

TAHADDÜS

ORTAYA ÇIKMAK

TAHASSUL

HASIL OLMA, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKMA

TAHAVVÜL

DEĞİŞME, DÖNME

TAHDİDAT

SINIRLAMALAR, KISINTILAR

TAHFİF

HAFİFLETME, AZALTMA

TAHKİKAT

SORUŞTURMA

TAHLİF

YEMİN

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRACININ, KİRALANANI BELLİ BİR TARİHTE BOŞALTACAĞINA İLİŞKİN YAPTIĞI YAZILI İRADE BEYANI.

TAHLİYE

BOŞALTMA, SALIVERME, SERBEST BIRAKMA.

TAHRİR

YAZIM

TAHSİN

BEĞENME

TAHSİS

EMRİNE VERME, ÖZGÜLEME.

TAHŞİYE

ÇIKINTI YAPMAK

TAKAS

VADESİ GELMİŞ, AYNI CİNSTEN VE KARŞILIKLI İKİ ALACAĞIN BİRBİRİNE SAYIŞILMASI.

TAKSİM

ORTAK MÜLKİYETTE BULUNAN BİR MALIN, ORTAKLAR ARASINDA YAPILAN BİR SÖZLEŞMEYLE VEYA DAVA AÇMAK SURETİYLE BÖLÜŞTÜRÜLMESİ.

TAKYİT

KISITLAMA

TA'LIK

GECİKTİRME, ASKIDA BIRAKILMA

TAHMİL

YÜKLEME

TAHRİP

HARABETME, YIKMA, KIRMA, BOZMA

TAHRİR

YAZMA, YAZIM

TAHRİREN

YAZILI OLARAK

TAHT

ALT, AŞAĞI

TAHTANİ

BİNANIN ALT KISMI

TAHTANİ FEVKANİ

ALTLI ÜSTLÜ

TAHVİL

DEĞİŞTİRME, DEĞİŞTİRİLME, BORÇ SENEDİ

TAHVİLAT

TAHVİLLER

TAKADDÜM

ÖNCE GELME, ÖNDE GELME

TAKARRÜR ETMEK

KARARLAŞMAK, KARARLAŞTIRMAK, İSTİKRAR KAZANAN KARARLAR

TAKRİR

ÖNERGE, ANLATMA, ANLATIŞ, TAPUDA MALINI SATTIĞINI VEYA İPOTEK ETTİĞİNİ SÖYLEME

TAKRİR ETMEK

SAĞLAMLAŞTIRMAK

TAKSİR

İRADİ OLARAK İŞLENEN BİR İCRA YA DA İHMAL EYLEMİNDEN, FAİL TARAFINDAN İSTENMEMİŞ OLMALARINA RAĞMEN, KANUNUN CEZALANDIRDIĞI SONUÇLARIN MEYDANA GELMESİ HALİ

TAKYİT

SINIRLAMA, KAYITLAMA, ŞARTA BAĞLAMA, KISITLAMA

TALAK

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA

TALİMATNAME

YÖNETMELİK

TAPUYU MİSİL

TARAFSIZ BİLİRKİŞİNİN BELİRTECEĞİ TAPU, BEDEL, DEĞER BAHA

TARİK

YOL, YÖNTEM

TARİK

TERKEDEN, BIRAKAN

TARİKİ AMM

HERKESİN GEÇEBİLMESİ İÇİN BIRAKILAN YOL, KAMUNUN YARARLANDIĞI YOL,

TASARRUF

BİR ŞEYDEN YARARLANABİLME VE O ŞEY ÜZERİNDE FİİLİ VEYA HUKUKİ İŞLEM YAPABİLME GÜCÜ.

TASHİH

DÜZELTME, RESMİ BİR KÜTÜĞÜN, BİR HUKUKİ İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ

TASNİF

DÜZEN

TASRİH ETMEK

AÇIKLAMAK, BELİRTMEK

TASVİB

DOĞRU BULMA, UYGUN GÖRME, ONAYLAMA

TATBİKA MEDAR İMZA

UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA

TATHİR

TEMİZLEME

TAVASSUT

ARACILIK, ARA BULMA, ARACI OLMA

TAVAZZUH

AYDINLANMA

TAVZİH

AÇIKLAMA

TAVZİF

GÖREVLENDİRME

TAZAMMUN ETMEK

ÖNGÖRMEK, SONUCU DOĞURMAK, İÇİNE ALMAK, KAPSAMAK

TAZMİNAT

MADDİ VEYA MANEVİ ZARARA KARŞILIK ÖDENEN BEDEL, ZARAR ÖDENCESİ,HUKUKA AYKIRI OLARAK BAŞKALARINA VERİLEN ZARARLARIN ÖDETİLMESİ BİÇİMİNDE MÜEYYİDEDİR.

TEADÜL

BERABERLİK, DENKLİK, BİRBİRİNE DENK GELME

TEAHHUR(TEEHHÜR)

GECİKME, TEMERRÜT

TEAMÜL

ÖRF VE ADET, ÖTEDEN BERİ OLAGELEN, İNSANLAR ARASINDA YAPILAGELEN BELLİ BİR DAVRANIŞ.

TEATİ

KARŞILIKLI GÖNDERME

TEBAA

UYRUK, BİR DEVLETİN HÜKMÜ ALTINDA BULUNAN KİMSELER

TEBADÜR

AKLA GELME, HATIRLANMA

TEBARÜZ ETTİRME

BELİRTME, ORTAYA KOYMA

TEBDİL

DEĞİŞME, DEĞİŞTİRİLME

TEBEDDÜL

DEĞİŞİKLİK

TEBELLÜĞ

BİR TEBLİĞİ ALMA, TEBLİĞ EDİLEN BİR YAZIYI İMZA İLE TESLİM ALMA

TEBELLÜR

NETLEŞME, NET OLARAK ORTAYA ÇIKMA, AYDINLANMA

TEBEYYÜN ETMEK

SAPTANMAK , ORTAYA ÇIKMAK, AYDINLANMAK

TEBLİGAT

BİR HUKUKİ İŞLEMİN YETKİLİ MAKAMCA, İLGİLİ KİŞİNİN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE, KANUN VE USULE UYGUN OLARAK YAZI VEYA İLANLA BİLDİRİLMESİ.

TECDİT

YENİLEME, TAZELEME, AÇIKÇA ANLAŞILACAK ŞEKİLDE ÖNCEKİ BORCUN, YENİ BİR BORÇ KURARAK ORTADAN KALDIRILMASI, YENİLEME.

TECEZZİ

BÖLÜNME, DOĞRANMA

TECVİZ

CEZA VERME, CAİZ GÖRME

TEDABİR

TEDBİRLER ÖNLEMLER

TEDARİK

SAĞLAMA, TEMİN ETME

TEDAVÜL

SÜRÜM, ELDEN ELE GEZME, DOLAŞMA, KULLANILMA

TEDİP HAKKI

ANA BABALARA TANINMIŞ ÇOCUĞA ÖĞÜT VERMEK, İHTİRADA BULUNMAK

TEBDİL

DEĞİŞTİRMEK

TEBEDDÜL

DEĞİŞİKLİKLER

TEBEYYÜN

ORTAYA ÇIKMAK

TEDİYE

ÖDEME, BİR BORCUN ÖDENMESİ

TEDRİCEN

AZAR AZAR, YAVAŞ YAVAŞ, AŞAMALI OLARAK

TEDVİN

HUKUKU BİRLEŞTİRMEK AMACIYLA,HUKUKUN BİR DALI İLE İLGİLİ YASA HALİNDE KURALLAR KOYMA

TEEHHÜR

GECİKME, SONRAYA KALMA

TEEMMÜL

DÜŞÜNÜP TAŞINMA, ETRAFLICA DÜŞÜNME

TEESSÜS

KURULUŞ, KURULMA, YAPILMA, YAPILANMA

TEFEHHÜM

ANLAMAK, AKIL ERDİRMEK

TEFERRUAT

AYRINTI, BÖLGESEL TÖREYE (ÖRFE) VEYA MALİKİN AÇIK İSTEĞİNE GÖRE, BİR ŞEYİN İŞLETİLMESİ VEYA KORUNMASI VEYA ONDAN YARARLANILMASI İÇİN SÜREKLİ OLARAK ONA TAHSİS OLUNAN VE KULLANIŞTA O ŞEYE BAĞLI KILINAN YADA TAKILAN VEYA ONUNLA BİRLEŞTİRİLEN TAŞINIR MALLAR, ASIL ŞEYİN TEFERRUATIDIR.

TEFERRUĞ

SATIN ALANIN ALDIĞI MÜLKÜN FERAĞ İŞLEMİNİ YAPTIRMASI, TAPU KAYDINI KENDİ ÜZERİNE ÇEVİRME

TEFFİZ

BKZ. TEFVİZ

TEFHİM

VERİLMİŞ OLAN KARARIN VEYA HÜKMÜN,DURUŞMADA HAZIR BULUNAN TARAFLARA YARGIÇ TARAFINDAN SÖZLE BİLDİRİLMESİ

TEFRİŞAT

DÖŞEME ARAÇLARI, BİR YERİ DÖŞEMEK İÇİN KULLANILAN EŞYA

TEFVİZ

İHALE, SİPARİŞ ETME, HAVALE ETME, DAĞITIM, ISMARLAMA, BİR TAŞINMAZI BELLİ BEDEL KARŞILIĞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÜZERİNDE BIRAKMA

TEHALÜF

YARGICIN İKİ TARAFA DA YEMİN VERMESİ, BİRBİRİNE ZIT OLMA

TEHİR ERTELEME

ARA VERME

TEK TARAFLI İRADE BEYANI

HUKUKİ BİR İLİŞKİDE TARAFLARDAN BİRİNİN, O İLİŞKİ BAKIMINDAN HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAYA YETECEK ŞEKİLDE İRADESİNİ AÇIKLAMASI.

TEKABÜL ETMEK

KARŞILAMAK, KARŞILIK OLMAK

TEKAÜD

EMEKLİLİK

TEKAYÜD

BİRBİRİNE HİLE YAPMA

TEKEFFÜL

BİRİNE KEFİL OLMA, KEFALET VERME, GARANTİ ETME

TEKEMMÜL

TAMAMLANMA, OLGUNLAŞMA

TEKEVVÜN ETME

YARATILMA, MEYDANA GELME

TELAFİ

ZARARI KARŞILAMA, GİDERME, EKSİKLİĞİ GİDERME

TELAHUK

BİRBİRİNE KATILMA, YARIŞMA, HAKLARIN YARIŞMASI

TELHİS

HÜLASA ETME, ÖZETLEME, ÖZET

TELİF

YAZMA, UZLAŞTIRMA

TELİF HAKLARI

FİKİR ÜRÜNÜ ESERLER ÜZERİNDE YARATICISININ SAHİP BULUNDUĞU HAKTIR.

TELVİS ETMEK

KİRLETMEK

TEMADİ

SÜRÜP GİTME, SÜREGELME, DEVAMEDEGELME, SÜRME, UZAMA

TEMELLÜK

MÜLK EDİNME, KENDİNE MAL ETME, SAHİP OLMA, SAHİPLENME, DEVRALMA

TEMERRÜD

DİRENME, BORCUN İFASINDA GECİKME, BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE OLUŞAN GECİKME, DİRENME

TEMETTÜ

KAR, KAZANÇ PAYI, YARAR

TEMİNAT

BELLİ BİR HUKUKSAL DURUMU (GENELLİKLE BORCUN ÖDENMESİNİ) SAĞLAMAK İÇİN VERİLEN GARANTİ.

TEMİNAT AKÇESİ

BİR SÖZLEŞMENİN KURULMASI İÇİN TARAFLARDAN BİRİNİN DİĞERİNE VERMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE BULUNDUĞU PARA

TEMLİK

DEVİR

TEMLİK

BİR MALIN VEYA HAKKIN, BİR HUKUKİ İŞLEMLE BAŞKASINA DEVREDİLMESİ, MÜLKİYETİN NAKLİ.

TEMYİZ KUDRETİ

İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA VE MAKUL BİÇİMDE DAVRANIŞTA BULUNMA YETENEĞİ.

TENAKÜZ

ÇELİŞKİ

TENBİH

UYARMA, UYARI

TENEZZÜL

İNME, ALÇALMA, DÜŞME, KENDİNE AYKIRI GELEN BİR İŞİ VEYA DURUMU KABUL ETME

TENKİS

İNDİRME, AZALTMA, EKSİLTME

TENMİYE

NEMALANDIRMA, ARTIRMA, İŞLETME

TENSİP

UYGUN GÖRME

TENVİRAT

AYDINLATMA, IŞIKLANDIRMA

TENZİL

İNDİRTME, AZALTMA

TERAKÜM

BİRİKME, BİRİKTİRME

TERCİHE ŞAYAN

ÜSTÜN TUTULAN, YEĞLENEN, TERCİH EDİLEN

TEREKE (TERİKE)

MİRAS BIRAKANIN MİRASÇILARINA GEÇEN KALITI, KALIT, MİRASÇILARA KALAN MALVARLIĞI

TEREKKÜP ETMEK

OLUŞMAK

TERESSÜBAT

TORTULANMALAR, DİBE ÇÖKMELER, DURULMALAR

TERETTÜP ETMEK

DÜŞMEK, DOĞMAK, AİT OLMAK, SIRASI GELMEK, GEREKTİRMEK

TERHİN

REHİN OLARAK VERME, EMANET BIRAKMA

TERKİN

SİLME, ÇİZME, RESMİ KÜTÜK VEYA DEFTERDE YAZILI BULUNAN BİR KONUNUN (ŞERHİN) ÇİZİLMESİ

TERMİM

TAMİR ETME, ONARMA, DÜZELTME, İYİLEŞTİRME

TERSİMAT

RESMETMELER, RESMİNİ YAPMALAR, ÇİZMELER

TERTİP

SIRA, DÜZEN, DÜZENLEME

TESAHUB

SAHİP ÇIKMA, KORUMA

TESCİL

RESMİ KÜTÜK VEYA DEFTERLERE BİR KONUNUN (HAKKIN) YAZILMASI, KAYIT DÜŞÜLMESİ.

TESELLÜM

TESLİM ALMA

TESMİYE

AD KOYMA, İSİMLENDİRME, BELİRLEME

TESVİYE

SONUCA BAĞLAMA, ÇÖZÜMLEME, GEREĞİNİ YAPMA, SEVİYE, DÜZDÜZELTME

TEŞEVVÜŞ

KARIŞIKLIK, KARGAŞALIK

TEŞMİL

KAPSAMINA ALMA, YAYMA

TEVAKKUF

BAĞLI OLMA, DURMA

TEVARÜS

BİR KİMSEDEN MİRAS KALMA, MİRASA KONMA, KALITIM YOLUYLA BİRİNDEN DİĞERİNE GEÇME

TEVDİ ETMEK

VERMEK, BIRAKMAK, SUNMAK

TEVECCÜH

YÖNELME, YAKINLIK DUYMA, SEVGİ

TEVELLÜT

DOĞUM, DOĞMA

TEVESSÜL ETMEK

BAŞVURMAK, KALKIŞMAK, GİRİŞMEK

TEVFİK

UYDURMA, UYGUNLAŞTIRMA

TEVFİKAN

UYARINCA, (ONA) GÖRE

TEVHİD

BİRLEŞTİRME

TEVKİF

TUTUKLAMA

TEVKİL

VEKİL OLARAK TAYİN EDİLMİŞ KİMSENİN, VEKİLLİK YETKİSİNİ BİR BAŞKASINA DEVRETMESİ.

TEVLİT ETMEK

DOĞURMAK

TEVLİYET

VAKFIN İŞLERİNİ YÖNETMEK

TEVLİYET DAVASI

MÜTEVELLİLİK DAVASI, VAKFIN İŞLERİNE BAKMA GÖREVİYLE İLGİLİ DAVA

TEVSİ

GENİŞLEME

TEVSİK

BELGELENDİRME

TEVZİ

DAĞITMA

TEZAYÜD

ARTIŞ, ÇOĞALMA

TEZKERE-İ SAMİYYE

SADRAZAMLIK MAKAMINDAN YAZILAN TEZKERE

TEZYİNAT

SÜSLEMELER

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞÇİ SENDİKALARI İLE İŞVEREN VEYA İŞVEREN SENDİKALARI ARASINDA YAPILAN VE İŞ ŞARTLARINI, TARAFLARIN HAK VE BORÇLARINI DÜZENLEYEN YAZILI BİR ANLAŞMADIR.

TRAMPA

BİR MALIN BAŞKA BİR MALLA VEYA BİR HAKKIN BAŞKA BİR HAKLA DEĞİŞTİRİLMESİNİ KONU ALAN SÖZLEŞME.

TÜZEL KİŞİ

KENDİSİNİ OLUŞTURAN GERÇEK KİŞİLERİN ÜZERİNDE VE ONLARDAN BAĞIMSIZ BİR VARLIĞI VE BELİRLİ BİR AMACI BULUNAN.

TÜZÜK

BİR KANUNUN UYGULAMASINI GÖSTERMEK VEYA KANUNUN EMRETTİĞİ İŞLERİ BELİRTMEK ÜZERE, KANUNLARA AYKIRI OLMAMAK ŞARTIYLA VE DANIŞTAYIN İNCELEMESİNDEN GEÇİRTİLEREK BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ÇIKARTILAN YAZILI HUKUK KURALLARIDIR.

U


UHDE

GÖREV, BİRİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU İŞ, BİR İŞİN YAPILACAĞINA SÖZ VERME

UHDESİNDE

ÜZERİNDE, SORUMLULUĞUNDA

ULAK

HABERCİ, HABER GÖTÜRÜCÜ

UMRAN

BAYINDIR

UMRANİ

BAYINDIRLIKLA İLGİLİ, İMARLI HALE GETİRME

UMUR

İŞLER

URUP

ARŞININ SEKİZDE BİRİ

UYRUKLUK

ŞAHISLARI VEYA ŞEYLERİ DEVLETE BAĞLAYAN HUKUKİ VE SİYASİ BAĞDIR.

UYGULAMA İMAR PLANI

ONAYLI HALİHAZIR HARİTALAR ÜZERİNDE, VARSA KADASTRAL DURUMU İŞLENMİŞ OLARAK, NAZIM İMAR PLAN ESASLARINA GÖRE ÇİZİLEN VE ÇEŞİTLİ BÖLGELERİN YAPI ADALARINI, BUNLARIN YOĞUNLUK VE DÜZENİ, YOLLARI VE UYGULAMA İÇİN GEREKLİ İMAR UYGULAMA PLANLARINA ESAS OLACAK UYGULAMA ETAPLARINI VE DİĞER BİLGİLERİ AYRINTILARIYLA GÖSTEREN PLAN

UZATILMIŞ MAL ORTAKLIĞI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN, EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜYLE SON BULMASI HALİNDE, SAĞ KALAN EŞİN, ÖLEN EŞİN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DEVAM ETTİRDİĞİ MAL ORTAKLIĞI REJİMİ.

Ü


ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

BİR SÖZLEŞMENİN, DAVANIN VEYA İCRA TAKİBİNİN TARAFLARINDAN OLMAYAN KİŞİ.

ÜST HAKKI

TAŞINMAZ MALİKİNİN, BİR BAŞKASINA, ARSASININ ÜSTÜNDE YA DA ALTINDA İNŞAAT YAPMA VEYA MEVCUT İNŞAATI KORUMA (ONA SAHİP OLMA) YETKİSİ VERDİĞİ İRTİFAK HAKKI.

V


VABESTE

BAĞLI

VAKFİYE

VAKFEDENİN VAKFA İLİŞKİN BİLDİRİMİNİ VE HAKİMİN TESCİLİNİ KAPSAYAN BELGE

VAKIF

TESİS, BAŞLI BAŞINA BİR VARLIĞI BULUNMAK ÜZERE BİR MALIN BELİRLİ AMACA TAHSİSİ

VARAKA

BELGE, YAZILI KAĞIT

VARANT

REHİN SENEDİ, UMUMİ MAĞAZAYA TEVDİ EDİLEN MALLARA VE TAHILA İLİŞKİN REHİN HAKKINI GÖSTEREN VE BU MALLAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ALACAKLI YARARINA BU HAKKIN YARATILMASINI SAĞLAYAN SENET

VARİD

GELEN, VASIL OLAN, GERÇEK OLAN, VAROLAN

VARİDAT

GELİRLER, DEVLET(KAMU)GELİRLERİ

VARİS

MİRASÇI

VASIL OLMAK

ULAŞMAK, ERİŞMEK

VASİ

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ DURUMLARDA, KÜÇÜK VEYA KISITLI KİŞİLERİN HAKLARINI KORUMAK ÜZERE MAHKEME TARAFINDAN ATANAN KANUNİ TEMSİLCİ.

VATANDAŞLIK

BİR HAKİKİ ŞAHSI BİR DEVLETE BAĞLAYAN HUKUKİ BAĞDIR.

VAZ'

KOYMA, KONULMA (YÜRÜRLÜĞE KOYMA)

VAZIYED ETME

BİR ŞEYE VEYA BİR İŞE EL KOYMA

VAZİYET

DURUM, HAL

VECİBE

BORÇ

VEÇHİLE

(BU) YÖNDEN, BÖYLECE, UYARINCA

VEDİA

SAKLAMA

VEFA HAKKI

HAK SAHİBİNE, SATTIĞI ŞEYİN MÜLKİYETİNİN KARARLAŞTIRILAN BEDEL KARŞILIĞINDA TEKRAR KENDİSİNE DEVRİNİ, TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE İSTEME YETKİSİ VEREN HAK

VEHLE

ÖNCESİ, BAŞ TARAFI, DAKİKA, AN

VEHLE-İ ULA

İLK BAŞLANGIÇ, BİRDENBİRE

VEKALET SÖZLEŞMESİ

KİŞİNİN, BEDELLİ VEYA BEDELSİZ OLARAK, BİR İŞİ YÜRÜTMEYİ VEYA YERİNE GETİRMEYİ BAŞKASI ADINA ÜSTLENDİĞİ SÖZLEŞME.

VEKİL

VEKALET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ, MÜVEKKİL TARAFINDAN VE ONUN ADINA İŞLEM YAPMAKLA YETKİLENDİRİLEN KİŞİ.

VELAYET

ANA VE/VEYA BABANIN, REŞİT OLMAMIŞ ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ (KANUNDAN DOĞAN) EĞİTİM VE TERBİYE HAK VE YETKİSİ.

VELEV

OLSA BİLE, HATTA, İSTER, İSTERSE

VELİ

VELAYET HAKKINA SAHİP BULUNAN ANA VE/VEYA BABA.

VERESE

MİRASÇILAR

VERGİDE ADALET İLKESİ

HERKESİN MALİ GÜCÜNE GÖRE VERGİYE TABİ TUTULMASIDIR

VESAYET

KÜÇÜK VEYA KISITLILARIN HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA ÖZEL HUKUK TARAFINDAN DÜZENLENEN VE BİR KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNİ TAŞIYAN KURUM.

VESAİT

VASITALAR, ARAÇLAR

VEZAİF

VAZİFELER, GÖREVLER

VİCAHİ

YÜZE KARŞI, TARAFIN YÜZÜNE KARŞI

VİKAYE

KORUMA

VUKU BULMAK

OLMAK, OLUŞMAK, MEYDANA GELMEK

VÜCUT BULMAK

DOĞMAK, YAPILMIŞ OLMA

Y


YABANCI

BİR DEVLETİN ÜLKESİNDE OTURAN VE O DEVLETİN UYRUĞUNU İDDİA ETMEK HAKKI OLMAYAN KİMSELERDİR.

YALAMUK

ÇAM AĞACININ REÇİNELİ KABUĞU, SOYMUK

YAPI

(İMAR HUKUKUNDA) KARADA VE SUDA, SÜREKLİ VEYA GEÇİCİ, RESMİ VEYA ÖZEL YERALTI VE YERÜSTÜ İNŞAATI İLE BUNLARIN İLAVE, DEĞİŞİKLİK VE TAMİRLERİNİ İÇİNE ALAN SABİT VE HAREKETLİ TESİSLER

YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ

BİR YAPIYI YAPANLARIN, O YAPIDAN DOĞAN ALACAKLARINI TEMİNAT ALTINA ALMAK İÇİN KOYDURDUKLARI GAYRİMENKUL REHNİ

YAPI KULLANMA İZNİ

İSKAN BELGESİ

YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU

BİR BİNANIN VEYA DİĞER YAPI ESERİ MALİKİNİN, BUNLARIN ÇÜRÜK YAPILMASINDAN VEYA KORUNMASINDAKİ KUSURUNDAN DOLAYI SORUMLU TUTULMASI

YAPI RUHSATI

İNŞAAT İZNİ, İNŞAAT RUHSATI

YARGI

HUKUK KURALLARININ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELERCE BELLİ BİR OLAYA UYGULANMASIDIR.

YAYLA

ÇEVRESİ DİK BAYIRLARLA ÇEVRİLİ, DÜZ VE YÜKSEK YER, GENELLİKLE YÜKSEK PLATOLARDA YER ALAN, İNSANLARIN SERİNLEMEK VE HAYVANLARINI OTLATMAK İÇİN YAZ AYLARINDA GİDİP KALDIKLARI YER

YAYLAK

BİR VEYA BİRKAÇ KÖY YA DA BELDEYE, AYRI AYRI VEYA ORTAK OLARAK, YAZ MEVSİMİNİ GEÇİRMELERİ VE HAYVANLARINI OTLATMALARI İÇİN TAHSİS EDİLEN VEYA ÖTEDEN BERİ BU AMAÇLA KULLANILAGELEN ARAZİ. HAYVANLARIN YAYILIP OTLAMASINA UYGUN YER, OTLAK

YED

EL ,ELİNDE BULUNDURMA

YED'İ İSTİRDAT

MAL ÜZERİNDEKİ YİTİRLMİŞ EGEMENLİĞİ, TASARRUF GÜCÜNÜ GERİ ALMAK, YENİDEN ELE GEÇİRMEK

YEDİEMİN

UYUŞMAZLIK KONUSU ŞEYİN SAKLANMASI VE İDARESİ KENDİSİNE VERİLEN KİŞİ, GÜVENİLİR KİŞİ, YEDİADL

YEKUN

TOPLAM

YENİ ARAZİ TEŞEKKÜLÜ

KİMSENİN MÜLKİYETİNDE OLMAYAN YERLERDE BİRİKME, DOLMA, KAYMA YA DA KAMUNUN MALI OLAN AKARSULARIN YATAK VEYA SEVİYELERİNİN DEĞİŞMESİ GİBİ OLAYLARLA OLUŞAN TOPRAK PARÇASI.

YENİDEN DEĞERLEME

VERGİ MATRAHININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ EKONOMİK KIYMETLERİN TAKDİR VE TESPİTİ, PARANIN DEĞER KAYBI GÖZÖNÜNE ALINARAK, BİLANÇOLARDAKİ STOKLAR, SABİT VARLIKLAR GİBİ KALEMLERDE DÜZELTMELER YAPILMASI.

YERLEŞME ALANI

İMAR PLANI SINIRI İÇİNDEKİ YERLEŞİK VE GELİŞME ALANLARININ TÜMÜ

YEŞİL ALAN

ŞEHİR İMAR PLANLARINDA TOPLUMUN YARARLANMASI İÇİN AYRILAN VE ÜZERİNDE İNŞAAT YAPILMASI MÜMKÜN OLMAYAN VE İLERİDE VEYA ŞİMDİDEN PARK, ÇOCUK PARKI VB. HİZMET ALANI OLARAK AYRILMIŞ ALAN

YÖNETİM PLANI

KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NA GÖRE ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİNİ DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER İÇEREN VE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN SÖZLEŞME

Z


ZABIT DEFTERİ

ESKİ HUKUKTA, TAPU SİCİLİ GİBİ KULLANILAN DEFTER.

ZABITNAME

TUTANAK

ZAHİRE

YİYECEK, GEREKTİĞİ ZAMAN HARCANMAK ÜZERE AMBARDA SAKLANAN HUBUBAT

ZAHİRİ

GÖRÜNEN, GÖRÜNÜŞTE

ZAİL

ZEVAL BULMA, BİTME

ZAMANAŞIMI

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN VE BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA GEÇMEKLE, BİR HAKKIN KAZANILMASINI, KAYBEDİLMESİNİ VEYA BİR YÜKÜMLÜLÜKTEN KURTULMAYI SAĞLAYAN SÜRE.

ZAMİN

BİR ŞEYİ TAZMİN EDEN, KEFİL

ZEVAİD (ZEVAİT)

VAKIFTA GELİRİN DAĞITILMASINDAN SONRA GERİ KALAN

ZEVAL

SON, BİTİM, NİHAYET, YOK OLMA

ZEVCİYYET

KOCALIK,KARILIK, KARI-KOCALIK, EŞLİK

ZIMNINDA

DOLAYISIYLA, İÇİN, OLARAK

ZIMNİ

ÜSTÜ KAPALI, AÇIK OLMAYAN

ZİHNİ KAYIT

BİR KİMSENİN BİLEREK VE İSTEYEREK, ASIL İRADESİYLE UYUŞMAYAN BİR BEYANDA BULUNMASI

ZİKRETMEK

ANMAK, ANILMAK, BİLDİRMEK, BELİRTMEK

ZİLYET

BİR ŞEYİ FİİLEN ELİNDE BULUNDURAN KİŞİ, BİR ŞEYDE TASARRUFTA BULUNAN KİŞİ, ELMEN

ZİLYETLİK

BİR ŞEY ÜZERİNDE FİİLİ HAKİMİYET VEYA Bİ EŞYAYI FİİLİ HAKİMİYET VE KUDRET ALANI İÇİNDE BULUNDURMA DEMEKTİR.

ZİYA

KAYBETME, YİTME

ZİYADE

FAZLA, ÇOK, AŞIRI

ZUHUR ETMEK

ORTAYA ÇIKMAK, DOĞMAK

Lütfen bekleyin...
X