Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Bilgi Bankası

Daralt
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Boşanma Dava Tarihinden Sonra Eşinin Müşterek Konuta Dönmesi İçin İhtar Talebi

  T.C.
  YARGITAY
  2. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2016/8667
  KARAR NO. 2016/11804
  KARAR TARİHİ. 16.6.2016

  KADININ BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN SONRA EŞİNİN MÜŞTEREK KONUTA DÖNMESİ İÇİN İHTAR TALEBİNDE BULUNMASI  4721/m. 166

  ÖZET : Dava boşanma davasıdır.

  Mahkemece davalı kadının, birlikte yaşama ve birbirlerine yardımcı olma yükümlülüğüne aykırı hareket ederek eşinin, çocukları tarafından müşterek evden...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İşçi Alacakları, İcra İnkar Tazminatına Konu Olan Alacağın Belirlenir Olması

  T.C.
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2016/19303
  KARAR NO. 2016/12221
  KARAR TARİHİ. 6.6.2016

  İŞÇİLİK ALACAKLARI-- İTİRAZIN İPTALİ --İŞ YERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ-- İCRA İNKAR TAZMİNATINA KONU ALACAĞIN BELİRLENEBİLİR OLMASI ŞARTI  4857/m.6,120
  2004/m.67

  ÖZET : Dava, işçilik alacaklarına dayalı itirazın iptali istemine ilişkindir.

  1-Somut olayda davacının, davalı alt işveren yanında,...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Süresinde cevap dilekçesi vermeme - Delil bildirmeme - Talebin Reddi - Direnme

  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2014/2-695 Karar Numarası: 2016/522 İçtihat

  ...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Adli Para Cezasının Hesaplanması Usulü

  Adli Para Cezasının Hesaplanması Usulü

  T.C.
  YARGITAY 3. Ceza Dairesi
  2015/30322 E.
  2015/30969 K.


  Kasten yaralama suçundan sanık O.. K..'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-a, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 2.250,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmalarına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine dair Akyazı Sulh Ceza Mahkemesinin 17/03/2009 tarihli ve...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Tanık Anlatımlarında Çelişki, Cep Telefonu Kayıtları, Suçun İspatı

  T.C.
  YARGITAY 4. Ceza Dairesi
  2013/33507 E.
  2016/1537 K.


  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

  ...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Suçun İşlendiği Kabul Edilmesine Rağmen Beraat Kararı Verilmesi

  Suçun İşlendiği Kabul Edilmesine Rağmen Beraat Kararı Verilmesi

  T.C.
  YARGITAY 4. Ceza Dairesi
  2013/33480 E.
  2016/1227 K.


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  A-Sanık Ş.. E..’a yükletilen tehdit suçuna...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Tek Fiil ile Birden Fazla Kişiyi Tehdit, Aynı Neviden Fikri İçtima

  Tek Fiil ile Birden Fazla Kişiyi Tehdit, Aynı Neviden Fikri İçtima

  YARGITAY 4. Ceza Dairesi
  2013/30256 E.
  2015/40800 K.


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  1-Mala zarar verme suçundan verilen kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre hüküm tarihi itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nun 317.maddesi uyarınca sanık A.. Ü..'ın tebliğnameye...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Eski Eser Niteliği Yapıda İzinsiz Tadilat, Onarım Yapılması

  Eski Eser Niteliği Yapıda İzinsiz Tadilat, Onarım Yapılması

  T.C.
  YARGITAY
  12. CEZA DAİRESİ
  ESAS NO:2014/4399
  KARAR NO:2015/3431
  KARAR TARİHİ. 25.02.2015
  2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 06.02.1982 tarih ve A-3290 sayılı kararıyla kentsel ve 3. derece arkeolojik...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Tehdit, Kızını Kaçıran Kişiye Karşı Söylenen Sözler, Meşru Savunma

  T.C
  YARGITAY
  4. CEZA DAİRESİ
  ESAS NO:2013/32263
  KARAR NO:2016/195
  KARAR TARİHİ:12/01/2016  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Usulü

  Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Usulü

  T.C.
  YARGITAY 4. Ceza Dairesi
  2016/3618 E.
  2016/12274 K.


  Silahla tehdit suçundan sanık ...'un, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188/3. maddesi gereğince 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/05/1996 tarihli ve 1994/544 esas, 1996/238 sayılı kararına ilişkin adli sicil arşiv kaydının silinmesine dair aynı Mahkemenin 10/06/2015 tarihli ve 1994/544 esas, 1996/238 karar sayılı kararının, Adalet Bakanlığı...
  Genişlet | Konuya Git...
Bu bölüme henüz içerik gönderilmedi.
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar
Abone olduğunuz mesajları görmek için hesabınıza giriş yapın.

Kanallar

Daralt

Etiketler

Daralt

Henüz etiket eklenmemiş.

Lütfen bekleyin...
X