Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Bilgi Bankası

Daralt
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Karşılıklı Kavga Sırasında Bıçakla Yaralama, Öldürme Kastı, Kasten Yaralama

  YARGITAY Ceza Genel Kurulu
  ESAS: 2013/443
  KARAR: 2015/40


  Kasten yaralama suçundan sanık B.. D..'ın 5237 sayılı TCK’nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 29, 62, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, müsadereye ve mahsuba ilişkin, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 29.12.2009 gün ve 8-266 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İş Yerinde Sigortasız İşçi Çalıştırıldığının Tespiti, Resen Prim Tahakkuku

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
  ESAS: 2013/1857
  KARAR: 2015/1031


  Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırklareli İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 15.07.2010 gün ve 2010/49 E.-2010/64 K sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 09.02.2012 gün ve 2010/13220 E.-2012/1828 K. sayılı ilamı ile;

  (...Davacı, sigortalı...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Trafik Kazası, Sürücünün Kaza Tarihinde Ehliyetsiz Olması, Rücuen Tazminat

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
  ESAS: 2013/1757
  KARAR: 2015/1038


  Taraflar arasındaki “rücuen tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesince (kapatılan Şişli 4.Sulh Hukuk Mah.) davanın reddine dair verilen 24.03.2011 gün ve 2009/392 E.-2011/385 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 01.03.2012 gün ve 2011/8505 E.-2012/2455 K. sayılı ilamı ile;...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Eksik ve Kusurlu İşlerin Bedeli - Vekalet Ücreti

  T.C.

  YARGITAY

  15. HUKUK DAİRESİ

  E. 2011/2401

  K. 2011/2754

  T. 5.5.2011

  • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )

  • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma

  ...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Şikayetten Vazgeçme, Kovuşturma ve Soruşturma Aşaması

  Şikayetten Vazgeçme, Kovuşturma ve Soruşturma Aşaması

  T.C.
  YARGITAY
  4. CEZA DAİRESİ
  ESAS NO. 2013/19972
  KARAR NO. 2015/36887
  KARAR TARİHİ. 2.11.2015

  DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  KARAR : A-Takibi şikayete bağlı olan sair tehdit suçundan dolayı katılan sanık Y.. I.. hakkında mağdur sanık N.. K..’ya yönelik yaralama suçundan verilen kamu davasının düşmesine dair kararın...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak, Kesintisiz Suç, Hukuki Kesinti, Duruşma Usulü

  T.C.
  YARGITAY 1. Ceza Dairesi
  2015/1472 E.
  2015/5903 K.


  A-1-) Katılanlar E.. ve K..e'nin 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve suçluyu kayırma suçlarından açılan kamu davalarına katılma ve kurulan hükmü temyize yetkileri bulunmadığından, vekillerinin bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi,

  2-) Sanık İ.. hakkında verilen ceza miktarı dikkate alınarak sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İşçinin Çıktı Girdi Yapılarak Kıdeminin Sıfırlanması

  İşçinin Çıktı Girdi Yapılarak Kıdeminin Sıfırlanması

  T.C.
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2012/7540
  KARAR NO. 2012/27963
  KARAR TARİHİ. 11.12.2012

  İŞÇİNİN ÇIKTI GİRDİ YAPARAK KIDEMİNİN SIFIRLANMASI

  4857/m.22
  2822/m.6


  ÖZET : Dava, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine ilişkindir. Davacı, gerçekte tek bir iş sözleşmesi ile çalıştığı halde işveren tarafından, çıktı girdi yapılarak kıdemi sıfırlanıp ücret zamlarından yararlandırılmamış,...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Temyizin Satış İşlemine Etkisi

  Temyizin Satış İşlemine Etkisi

  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2016/736
  KARAR NO. 2016/13082
  KARAR TARİHİ. 3.5.2016

  TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ--İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPTE SATIŞ KARARININ İPTALİ TALEBİ
  2004/m. 149/a-2, 150/a-son, 364


  ÖZET : İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, satış kararının iptali talep edilmiştir. Temyiz, satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz. Bu hüküm,...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Paylı Mülkiyet Taşınmazlarda Bina Yapan Kişi İyi Niyet İddiasında Bulunamaz

  T.C.
  YARGITAY
  14. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO:2011/7901
  KARAR NO:2011/9093
  KARAR TARİHİ.11.04.2011

  PAYLI MÜLKİYETLİ TAŞINMAZLARDA PAYDAŞLARIN TAMAMI TAŞINMAZ ÜZERİNDE HAK SAHİBİ OLDUĞUNDAN PAYDAŞLARDAN BİRİNİN RIZASI İLE BİNA YAPAN KİŞİ İYİ NİYET İDDİASINDA BULUNAMAZ.


  Davacı 451 parsel sayılı taşınmazın 1.500 m2'lik kısmına babasının izni ile 37 yıl önce bina yaptığını, bina değerinin zemin değerinden fazla olduğunu ileri sürerek...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Boşanma, Eşin Sağlık Sorunları ile İlgilenmeyen Tarafın Tam kusurlu Olduğu

  ...
  Genişlet | Konuya Git...
Bu bölüme henüz içerik gönderilmedi.
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar
Abone olduğunuz mesajları görmek için hesabınıza giriş yapın.

Kanallar

Daralt

Etiketler

Daralt

Henüz etiket eklenmemiş.

Lütfen bekleyin...
X