Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Bilgi Bankası

Daralt
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Boşanma Davası - Davalı Kadının Çalışmadığı - Kendisi Yoksul Olan Davalı Kadının Tedbir ve İştirak Nafakasından Sorumlu Tutulamayacağı

  T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 25722 Karar: 2018 / 11359 Karar Tarihi: 18.10.2018

  (4721 S. K. m. 182)

  Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, aleyhine hükmedilen manevi tazminat ile çocuklar lehine hükmedilen tedbir ve iştirak nafakaları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu - Gerekçe Göstermeden Alt Sınırdan Uzaklaşılması

  T.C YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 16029 Karar: 2018 / 3463 Karar Tarihi: 29.03.2018

  (5237 S. K. m. 49, 61, 62, 228)

  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan sanık ...'un 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 80,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/01/2017 tarihli ve 2015/292 esas, 2017/6 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi....
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kiralananın Tahliyesi Davası - Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilenmiş Olması Sebebiyle 10 Yıllık Sürenin Bu Tarihten Sonra İşlemeye Başlayacağı

  T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 17243 Karar: 2018 / 5100 Karar Tarihi: 14.05.2018

  (6098 S. K. m. 347) (6101 S. K. Geç. m. 2)

  Dava: Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda davanın konusuz kalması nedeniyle davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası - Taşınmazların Sulu Tarım Arazisi Niteliğinde Olması

  T.C YARGITAY 5.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 17171 Karar: 2018 / 3690 Karar Tarihi: 07.03.2018

  (2942 S. K. m. 10, 15)

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi,...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Tapu İptal ve Tescil Davası - Taşınmazın Aile Konutu Olduğu İddiası ile Tapu İptal ve Tescil Talebi

  T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 24141 Karar: 2018 / 10855 Karar Tarihi: 09.10.2018

  (4721 S. K. m. 194)

  Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalılar ... ile ... tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 09.10.2018 günü temyiz eden davalı ... vekili Av. ... geldi. Temyiz eden...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Sit Alanına Alınması ve Çıkarılmasının İdarenin Tasarrufunda Olduğu

  T.C YARGITAY 5.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 8112 Karar: 2018 / 18934 Karar Tarihi: 25.10.2018

  (2942 S. K. m. 10, 11)

  Dava: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi,...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İfraz ve Tevhit - Menfi Zarar - Maddi Tazminat

  İfraz ve Tevhit - Menfi Zarar - Maddi Tazminat

  T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 1878 Karar: 2018 / 2933 Karar Tarihi: 05.07.2018

  (6098 S. K. m. 470) (818 S. K. m. 355)

  Dava: Davacı ... Ltd. Şti. ile davalılar 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... 9- ... arasındaki davadan dolayı ... 2. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 19.09.2014 gün ve 2013/361-2014/475 sayılı hükmü onayan 23. Hukuk Dairesi'nin 28.04.2016 gün ve 2014/10974-2016/2722 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Zimmet ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarından Ayrı Ayrı Cezalandırılmasına İlişkin Özel Daire Kararının İsabetli Oluşu - Onanması Gerektiği

  T.C
  YARGITAY Ceza Genel Kurulu
  Esas: 2013 / 5-540
  Karar: 2014 / 339
  Karar Tarihi: 02.07.2014

  ÖZET: Sanığın zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına ilişkin Özel Daire kararı isabetli olup, sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle, Özel Daire mahkumiyet hükmünün her iki suç yönünden de onanmasına karar verilmelidir.(5237 S. K. m. 6, 53, 58, 62, 204, 247, 248) (5271 S. K. m. 196) (765 S. K. m. 202)...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Basit Zimmet - Görevi Kötüye Kullanma - Nitelikli Dolandırıcılık - Nitelikli Zimmet - Resmi Belgede Sahtecilik

  5. Ceza Dairesi 2007/5928 E., 2011/23185 K.

  BASİT ZİMMET
  GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
  NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
  NİTELİKLİ ZİMMET
  RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

  Nitelikli zimmet suçundan sanık Zeki'nin yapılan yargılanması sonunda; basit zimmet suçundan lehe kabul edilen 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca mahkumiyetine dair, (Alanya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 23.12.2005 gün ve 2005/152 Esas, 2005/214 Karar sayılı...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Zimmet - Resmi Belgede Sahtecilik - Paranın Ödenmesi - Faizin Hesaplanma Usulü

  T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 8586 Karar: 2017 / 3476 Karar Tarihi: 31.05.2017
  Yargıtay KararıMAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 15/01/2010 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16/03/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı tarafından süresi içinde...
  Genişlet | Konuya Git...
Bu bölüme henüz içerik gönderilmedi.
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar
Abone olduğunuz mesajları görmek için hesabınıza giriş yapın.

Kanallar

Daralt

Etiketler

Daralt

Henüz etiket eklenmemiş.

Lütfen bekleyin...
X