HAKSIZ İNŞAAT


Haksız inşaat kavramının, ortaya çıkması 3 şekilde gözlemlenebilir, kısaca saymak gerekirse ; ya arazi veya arsanın maliki olan kişi, başka birinin inşaat malzemesi ile kendi arsası veya arazisi üzerine inşaat yapar; ya da bir kişi kendi malzemeleri ile başkasınn arsası veya arazisine inşaat yapar; ya da son ihtimal olarak; bir kişi başkasının malzemeleri ile başkasının arsasına bir inşaat yapar. Bu 3 durumda; ortak kanımız bir haksız...