Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemi

Daralt
X
Daralt

 • Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemi

  T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 12469 Karar: 2018 / 16074 Karar Tarihi: 24.09.2018

  (5490 S. K. m. 33)

  Dava: Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, kabul karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

  Karar: Davacı Y. D.'nin, nüfus kayıtlarında kızı görünen Y.. D.'nin doğumundan bir ay sonra öldüğünden bahisle, nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesine ilişkin talebi hakkında Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşen 27.04.2018 gün ve 2017/623 E. 2018/195 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.07.2018 gün ve 2018/59479 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  Somut olayda 06.02.1968 doğumlu Y. D.'nin, doğumundan bir ay sonra öldüğü iddiasıyla ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına tescili istenmiş, mahkemece davanın kabulü ile adı geçenin 06.03.1968 tarihinde Yalvaç'ta vefat ettiğinin tespitine ve nüfus kaydındaki "sağ" ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmiştir.

  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlem olduğundan, mahkemece, sadece ölümün ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken; "sağ" ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

  Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 24.09.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
   Sadece üyeler yorum yapabilir.

  Kategoriler

  Daralt

  Son Gönderiler

  Daralt

  Etiketler

  Daralt

  Henüz etiket eklenmemiş.

  Lütfen bekleyin...
  X