……….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;


İTİRAZ EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

KONU : Adli yardım talebimizin reddine dair karara karşı itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1-) …/…/… tarihinde mahkemenizden ekte yer alan (EK-1) belgelerin sunulması yoluyla adli yardım talebinde bulunulmuş...